• 03.09.2018

  Nowy „mały ZUS”: Kto z niego skorzysta i jaka jest jego wysokość?

  W dniu 20 lipca 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Ta przydługa nazwa to ustawa, która wprowadza tzw. mały ZUS. Dzięki nowelizacji, drobni przedsiębiorcy zapłacą składki na ubezpieczenie społeczne niższe nawet o połowę. Zmiany zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Dotychczas z obniżonej składki na ubezpieczenie społeczne, tzw. […]
 • 29.06.2018

  Skrócenie terminów przedawnienia?

  07.05.2018

  RODO w e-commerce

  Głodny wiedzy? Zapraszamy do sklepu z kursami i ebookami

  Sprawdzam