• 09.08.2017

    Jak skonstruować mailing, by był on zgodny z prawem?

    Mailing jest często używanym narzędziem marketingu bezpośredniego. Z punktu widzenia marketingu przydatne narzędzie jest dla konsumenta najczęściej uciążliwym spamem. Aby mailing był legalny, należy spełnić kilka prostych warunków. „Mailing” to potoczne określenie omawianego narzędzia marketingowego, pojęcie ustawowe to „informacja handlowa”. Nie można wysyłać niezamówionej informacji handlowej, należy uzyskać zgodę potencjalnego odbiorcy informacji. Najbardziej popularny (i zgodny z prawem) sposób uzyskiwania bezpośredniej […]
  • Głodny wiedzy? Zapraszamy do sklepu z kursami i ebookami

    Sprawdzam