• 23.08.2017

    Sprzedaż Firmy – o czym należy pamiętać?

    Sprzedaż firmy jest zagadnieniem wielopłaszczyznowym i może dotyczyć co najmniej kilku zupełnie różnych czynności prawnych. W polskich przepisach nie występuje bowiem instytucja jak sprzedaż firmy – a art. 439 Kodeksu Cywilnego (KC) wprost zakazuje jej zbycia. Co należy zatem rozumieć pod potocznym pojęciem „sprzedaży firmy”? Na wstępie artykułu należy wyjaśnić prawne znaczenie pojęcia „firma”. Firma oznacza ni mniej, ni więcej tylko nazwę, […]
  • Głodny wiedzy? Zapraszamy do sklepu z kursami i ebookami

    Sprawdzam