Marketing i Biznes Marketing Podatek od reklamy. Czy Google i Facebook go zapłacą? [Komentarz prawnika]

Podatek od reklamy. Czy Google i Facebook go zapłacą? [Komentarz prawnika]

Podatek od reklamy. Czy Google i Facebook go zapłacą? [Komentarz prawnika]

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Jesteś przedsiębiorcą czerpiącym zyski z reklam? Rząd planuje nowy podatek, przez który podzielisz się zyskami z Narodowym Funduszem Zdrowia, Narodowym Funduszem Ochrony Zabytków oraz niedawno utworzonym Funduszem Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów.

Projekt ustawy opublikowany 2 lutego 2021 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów proponuje wprowadzenie nowego podatku, zwanego „składką”, z tytułu reklamy internetowej oraz konwencjonalnej. 

Według projektodawców, pomysł uzasadnia sytuacja pandemiczna spowodowana wirusem SARS-CoV-2, a przez to wysokie obciążenie systemu ochrony zdrowia w Polsce. Z tego powodu 50% przychodów z nowego podatku ma otrzymać Narodowy Fundusz Zdrowia. Jednocześnie projekt przewiduje utworzenie Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Fundusz ten ma wspomóc podnoszenie poziomu wiedzy w społeczeństwie na temat zagrożeń oraz budowę i rozwój kanałów informacyjnych oraz platform dystrybucji informacji.

Kto zapłaci?

Projektodawcy przewidują dwie kategorie podmiotów zobowiązanych w zakresie nowego podatku. Obowiązkiem uiszczenia opłaty obciążeni będą: 

  • Usługodawcy usług cyfrowych świadczący na terenie Polski usługi reklamy internetowej, spełniający przesłanki: 
  • Przychody przekraczają 750 mln euro,
  • Przychody na terytorium RP przekraczają 5 mln euro.

Opłata od reklamy internetowej ma wynosić 5% podstawy wymiaru składki, która obliczana będzie w oparciu o liczbę odbiorców reklam.

7,5% dla przychodów do 50 mln złotych

10% powyżej tej kwoty. 

Opłata od reklamy internetowej ma wynosić 5% podstawy wymiaru składki, która obliczana będzie w oparciu o liczbę odbiorców reklam.

  • Dostawcy usług medialnych, nadawcy, podmioty zarządzające siecią kin, wydawcy, podmioty umieszczające reklamę na nośniku zewnętrznym.

Składką objęte zostaną przychody z reklam nadawanych w telewizji, radiu, kinie oraz umieszczanych na nośniku zewnętrznym, przekraczające 1 mln złotych, a w przypadku reklamy w prasie – powyżej 15 mln złotych. Najniższa składka przewidziana została dla prasy i wynosi 2% dla przychodów do 30 mln złotych oraz 6% powyżej tej kwoty. W przypadku innych niż prasa mediów, będą to odpowiednio:

7,5% dla przychodów do 50 mln złotych

10% powyżej tej kwoty.

Na koniec

Pierwszy rzut oka na projekt pozwala sugerować, że jest to kolejne podejście do próby opodatkowania najbogatszych korporacji wchodzących w skład GAFA. W tym przypadku największe przychody z usług reklamowych uzyskują oczywiście Facebook i Google. Powstają pytania, czy ustawodawcy uda się uchwalić projekt w niezmienionej formie? Jeżeli tak, czy fiskus będzie w stanie ten podatek wyegzekwować od największych czy jednak podatek obciąży mniejszych dostawców? Czas pokaże, gdyż przyjęcie projektu przez Radę Ministrów planowane jest już na I kwartał 2021 roku.

 

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl