Marketing i Biznes Prawo w biznesie Crowdfunding w biznesie. Jak wpłyną na niego nowe przepisy?

Crowdfunding w biznesie. Jak wpłyną na niego nowe przepisy?

Finansowanie społecznościowe to dziś żadna nowość – platform pośredniczących w tym sposobie zdobywania środków na prywatne czy firmowe inwestycje jest mnóstwo, a popularność samego crowdfundingu rośnie lawinowo. O ile jednak w przypadku osób fizycznych mówić możemy o realnie oddolnym pozyskiwaniu środków na prywatne projekty różnego autoramentu, o tyle w przypadku finansowania biznesu rzecz jest z natury bardziej skomplikowana. Przyjrzyjmy się zatem proponowanym zmianom, które już w listopadzie bieżącego roku w wymiernym stopniu wpłyną na biznesowe oblicze crowdfundingu.

Crowdfunding w biznesie. Jak wpłyną na niego nowe przepisy?
Pojawi się obowiązek zadbania o licencje przez platformy prowadzące działania crowdfundingowe Limity kwotowe kampanii crowdfundingowych zostaną podniesione z 1 mln euro do poziomu 5 mln euro Opisywana nowelizacja niesie ze sobą głównie pozytywne zmiany

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Od redakcji: Marcin Staniszewski, autor tekstu, jest radcą prawnym w kancelarii Staniszewski & Wspólnicy.

Czym jest crowdfunding?

W zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1503 z dnia 07.10.2020 roku w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych, crowdfunding jest “sposobem alternatywnego finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”, wliczając to to startupy. W takim ujęciu finansowanie społecznościowe jest swego rodzaju pośrednictwem, w którym platforma crowdfundingowa nie przyjmuje ryzyka związanego z pozyskiwaniem środków, a umożliwia jedynie łączenie potencjalnych pożyczkodawców oraz inwestorów z przedsięwzięciami gospodarczymi, którym zależy na pozyskaniu finansowania.

Mogą Cię zainteresować

Powołując się na art. 2 ust. 1 lit. a) omawianego rozporządzenia, usługa crowdfundingu ma łączyć inwestorów wyrażających wolę finansowania danego projektu, danego przedsięwzięcia gospodarczego z właścicielem owego projektu. Całość odbywa się za pośrednictwem platform internetowych i może bazować na takich działaniach, jak:

  • ułatwianie udzielenie pożyczki,
  • subemisja bez gwarancji przejęcia emisji (A pkt 7 załącznika I do dyrektywy 2014/65/UE) w kontekście zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów dopuszczonych na potrzeby finansowania społecznościowego, wystawionych przez właścicieli danych projektów lub spółkę celową, oraz przyjmowanie i przekazywanie zleceń klientów, o czym traktuje pkt 1 owej sekcji, w odniesieniu do zbywalnych papierów wartościowych i instrumentów dopuszczonych do finansowania społecznościowego.

Co zmieni nowelizacja ustawy?

Listopad 2021 roku przywita nas nowymi przepisami w biznesowym zastosowaniu crowdfundingu. Mowa konkretnie o zmianach w ustawie o finansowaniu społecznościowym przedsięwzięć gospodarczych. Co wprowadzi nowelizacja? Jedną z kluczowych zmian będzie obowiązek zadbania o licencje przez platformy prowadzące działania crowdfundingowe. Poza tym zwiększony zostanie limit kwoty wsparcia finansowego uzyskanego poprzez finansowanie społecznościowe z 1 mln do 5 mln euro, a wspomniane platformy crowdfundingowe będą nadzorowane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Celem zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa inwestorów oraz samych platform crowdfundingowych.

Co ważne, polskie przepisy nie regulują rynku crowdfundingowego, a platformy działają na zasadach wynikających z ustawy o ofercie publicznej. Innymi słowy, do tej pory brakowało jednoznacznej i definitywnej informacji dotyczącej tego, co można, a czego nie można robić w ramach finansowania społecznościowego. W 2017 roku Komisja Europejska uznała, że brak skonkretyzowanych regulacji stanowi wyraźną przeszkodę dla rozwoju FinTechów w ramach inwestycji i w związku z tym postanowiono wprowadzić unijne rozporządzenie, które stworzy określone reguły postępowania i zwiększy bezpieczeństwo inwestorów oraz samych platform. Gdy nowelizacja wejdzie w życie 10 listopada 2021 roku, polskie przepisy zostaną dostosowane do obowiązującego, aktualnego unijnego rozporządzenia 2020/1503.

Nowelizacja wprowadzi kilka istotnych zmian, które wyraźnie wpłyną na crowdfunding. Na co należy się przygotować?

Czujne oko Komisji Nadzoru Finansowego

Najważniejszą zmianą będzie konieczność występowania do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) przez operatorów platform crowdfundingowych o zezwolenie na prowadzenie tego rodzaju działalności. Licencja umożliwi funkcjonowanie na terenie całej Unii Europejskiej. Poza tym działalność będzie poddawana regularnym kontrolom i objęta nadzorem KNF.

Limit kwotowy kampanii crowdfundingowej

Wchodząca w życie w listopadzie nowelizacja wprowadzi nowe limity kwotowe kampanii crowdfundingowych. Zostanie on podniesiony z 1 mln euro do poziomu 5 mln euro i dodana zostanie propozycja dwuletniego okresu na dotarcie do owego limitu, a zatem będzie to wówczas 2,5 mln euro od 10 listopada 2021 oraz 5 mln euro od 9 listopada 2023 roku.

Wprowadzenie wymogów informacyjnych dla emitentów papierów wartościowych

Nowelizacja uprości również wymogi informacyjne dla emitentów papierów wartościowych, co ma na celu ułatwienie i usprawnienie procesu przygotowywania oferty publicznej. Emitent w ofertach publicznych prowadzonych bez pośrednictwa platform crowdfundingowych, lecz za pośrednictwem firm inwestycyjnych będzie mógł przygotować arkusz kluczowych informacji inwestycyjnych w miejsce memorandum informacyjnego.

Większe bezpieczeństwo inwestorów 

Nowelizacja zakłada również nowe rozwiązania, które wdrożyć będą musiały platformy crowdfundingowe celem zwiększenia ochrony inwestorów. Mowa tu o m.in. badaniu adekwatności oferty dla konkretnego inwestora, wstępny test wiedzy, czas na namysł przed definitywnym zrealizowaniem transakcji oraz weryfikowanie kompletności danych zawartych w arkuszu kluczowych informacji inwestycyjnych.

Zmiany na plus?

Opisywana nowelizacja niesie ze sobą głównie pozytywne zmiany, jak choćby limit kwotowy kampanii czy wyraźną poprawę bezpieczeństwa w szerokim obszarze crowdfundingu. Wprowadzi potrzebne zmiany, jak tajemnica zawodowa oraz warunki przechowywania dokumentacji, lecz nie rozwiąże wszystkich problemów i tu warto wspomnieć o kwestiach podatkowych. Co ważne, na zakończenie, nowelizacja wprowadzi zakaz prowadzenia kampanii crowdfundingowych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (z o.o.), co spotkało się z otwartą krytyką i jednoznacznie negatywnymi reakcjami z wielu stron żywo zainteresowanych finansowaniem społecznościowym.

Polecamy również

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl