• 14.10.2016

    Marketizator oficjalnie zmienia się w Omniconvert!

    Od 13.10.2016 Marketizator oficjalnie zmienia się w Omniconvert pierwsze na świecie, demokratyczne oprogramowanie do optymalizacji konwersji. Użytkownicy i fani oprogramowania Omniconvert będą mieć możliwość głosowania na nowe funkcjonalności, które pomagają w podnoszeniu konwersji, zwiększaniu zysku, czy ulepszą użyteczność samego narzędzia, tak aby marketingowcom używającym Omniconvert ułatwić łatwiejszą zamianę ruchu na stronie w więcej transakcji. W ślad za wdrożeniem tej innowacyjnej idei idzie zmiana nazwy narzędzia z Marketizator na Omniconvert, wdrożenie dodatkowych […]
  • Głodny wiedzy? Zapraszamy do sklepu z kursami i ebookami

    Sprawdzam