Marketing i Biznes PR Mały biznes odpowiedzialny społecznie – CSR w sektorze MŚP

Mały biznes odpowiedzialny społecznie – CSR w sektorze MŚP

Mały biznes odpowiedzialny społecznie – CSR w sektorze MŚP

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Największe przedsiębiorstwa na całym świecie zaczynają dostrzegać korzyści biznesowe płynące z połączenia celów strategicznych ze społeczną odpowiedzialnością biznesu. Wizerunek firmy jako odpowiedzialnego partnera w szerokim zakresie działalności dostarcza jej wymiernych korzyści. Pozytywne relacje z pracownikami, klientami, dostawcami czy społecznością lokalną umożliwiają nawiązanie długofalowej współpracy partnerskiej, większe zaangażowanie personelu i korzystny klimat dla rozwoju firmy. Aby to osiągnąć, należy pamiętać o tym, że podjęte działania nie mogą być przypadkowe i jednorazowe. Każda strategia powinna być dobrze przemyślana i zaplanowana, dostosowana do rodzaju i zakresu działań firmy. No tak, ale co z sektorem małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie budżety i zasoby są nieporównywalnie mniejsze niż w przypadku korporacji?

CSR – przekonaj się, że to się naprawdę opłaca

Społeczna odpowiedzialność biznesu (z ang. Corporate Social Responsibility, CSR) opiera się na prowadzeniu działalności uwzględniając dobro wszystkich grup interesariuszy (pracownicy, klienci, dostawcy, partnerzy czy społeczność lokalna). Podstawowym założeniem CSR jest dobrowolne, wykraczające poza wymogi prawne działanie na rzecz społeczeństwa i środowiska przyrodniczego. Duże korporacje ze względu na baczną obserwację sytuacji i zachowań kupujących, od lat poświęcają dużo uwagi działaniom z tego zakresu. Jesteśmy coraz bardziej świadomymi i aktywnymi konsumentami. Zaczynamy zwracać uwagę nie tylko na sam produkt, ale również na działalność danej firmy, jej komunikację z klientami czy zaangażowanie w akcje społeczne.

CSR

Źródło: https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/infografika-liczba-dobrych-praktyk-opublikowanych-w-raportach-odpowiedzialny-biznes-w-polsce-dobre-praktyki/

Wzrost sektora małych i średnich przedsiębiorstw w ostatnich latach sprawił, że również mniejsze firmy zaczęły uwzględniać w swoich strategiach działania CSR. Coraz częściej dostrzega się ogromny potencjał w drobnych przedsięwzięciach, które nie wymagają od przedsiębiorców wysokich nakładów finansowych, a wpływają korzystnie na relacje ich firmy z otoczeniem. Jest to szansa dla Twojego biznesu na umocnienie pozycji na rynku oraz znalezienie nowych przewag konkurencyjnych, wynikających z lepszego wykorzystania zasobów oraz budowania trwałych relacji z klientami.

Firma, która w sposób przemyślany i konsekwentny zaplanuje swoje cele strategiczne w powiązaniu z koncepcją CSR może osiągnąć wymierne korzyści – przede wszystkim zbudowanie długofalowych, opartych na zaufaniu, relacji z interesariuszami. Ukształtowanie pozytywnego wizerunku, w tym wzmocnienie rozpoznawalności np. wśród opinii publicznej czy analityków również wpływa korzystnie na pozycję firmy na rynku. Ponadto wspomniany już wzrost przewagi konkurencyjnej czy zwiększenie odporności na możliwość wystąpienia sytuacji kryzysowych. Im mocniej ukształtowany jest wizerunek firmy, tym bardziej jest ona rozpoznawalna i tym większym zaufaniem cieszy się wśród ludzi. Jest to niezwykle ważne w momencie, w którym pojawia się kryzys. Wsparcie ze strony klientów jest ogromną siłą, która może pomóc w sytuacji zagrażającej dobrej opinii firmy.

Odpowiedz sobie na jedno, bardzo ważne pytanie…

Strategia CSR powinna być budowana od samego początku powstawania firmy. Najprościej jeśli odpowiesz sobie na pytanie, co chcesz i możesz ofiarować innym. Zawsze jest coś, czym właściciel może podzielić się ze swoimi klientami, nawet jeśli prowadzi mały biznes. Bardzo często działania z zakresu społecznej odpowiedzialności są utożsamiane z darowiznami na cele charytatywne. Tego typu inicjatywy rzeczywiście mogą być częścią strategii CSR, ale można też poszukać zupełnie innych rozwiązań. Wszystko zależy od branży w jakiej działasz – możesz np. postawić na edukację i dialog ze swoimi klientami czy partnerami. To, czym możesz się dzielić z innymi to wiedza, inspiracje i doświadczenia. Tego typu działania wydają się być dużo bardziej efektywne i przede wszystkim mogą dotyczyć każdego – zarówno drobnego przedsiębiorcy, jak i ogromnej korporacji.

CSR

Źródło: http://csr-provident.pl/nasze-programy/kultura-dzielenia-sie-wiedza/

Aby w pełni wykorzystać możliwości jakie może przynieść zaangażowanie w społeczną odpowiedzialność biznesu, najważniejsze jest postrzeganie jej, jako jednej z głównych funkcji firmy. Zgodność celów biznesowych i społecznych powinna być jasno komunikowana, a przede wszystkim spójna z rodzajem prowadzonej działalności. Bardzo często zdarza się, że przedsiębiorcy ograniczają się do jednorazowych akcji np. wpłacając określoną sumę na cele charytatywne przypadkowo wybranej organizacji. Tymczasem działania CSR powinny być trwale związane z takimi obszarami jak produkcja, wydajność firmy, podejmowanie decyzji czy relacje z otoczeniem.

Barlinek S.A., największy polski producent podłóg drewnianych, wprowadził swój autorski program „Zasada 1 za 1”. Za każdą sprzedaną paczkę Deski Barlineckiej, firma współfinansuje zakup 1 sadzonki – dzięki tej inicjatywie od 2000 roku posadzono już ponad 12 mln drzew.

CSR

Źródło: http://www.barlinek.com.pl/pl/csr/545,csr.html#

Zacznij od środka

Działania CSR to nie tylko to, co widać „na zewnątrz” firmy. Fundamentem, na którym powinna być budowana kultura organizacji, są także jasno określone wartości i procedury wewnętrzne. Nie ma znaczenia czy zatrudniasz jedną czy dziesięć osób. Każdy pracownik będzie bardziej zmotywowany i lojalny wobec firmy, jeśli będzie czuł się bezpiecznie w swoim miejscu pracy. Komfort psychiczny, aktywna postawa pracodawcy i jego szacunek, są równie ważne, co jasne zasady zatrudnienia. Ponadto, możesz spróbować zaangażować swoich pracowników do wspólnej realizacji strategii CSR. Coraz więcej firm decyduje się na tego typu rozwiązania organizując np. wolontariat pracowniczy. Poświęcenie czasu przełożonych i pracowników na rzecz innej społeczności czy organizacji może wpłynąć na większą integrację zespołu oraz identyfikację z firmą.

CSR

Źródło: http://www.gkpge.pl/fundacja-pge/jak-pomagamy/wolontariat-pracowniczy

Nie bój się mówić, ale bądź konsekwentny

Poza przygotowaniem i wdrożeniem jasnej i spójnej strategii CSR, należy pamiętać o komunikowaniu działań podjętych w ramach jej realizacji. Firmy nie powinny się bać komunikowania zarówno swoich mocnych, jak i słabych stron. Takie podejście czyni je bardziej „ludzkimi” i wiarygodnymi. Argumentem za otwartą komunikacją jest fakt, że tylko rzetelna i kompletna informacja przedstawia realną wartość, zarówno dla inwestorów, jak i dla pozostałych grup interesariuszy. Komunikowanie podjęcia działań z zakresu CSR niesie za sobą konieczność konsekwencji w ich realizacji. Jej brak może równać się utracie wiarygodności i co za tym idzie, również klientów. Istnieje dużo większe ryzyko w przypadku złożenia obietnicy bez pokrycia niż odłożenia w czasie pewnych działań w celu lepszego ich przygotowania. Dlatego nie spiesz się, nie działaj pochopnie i pobieżnie – zacznij od małych kroków i systematycznie realizuj swoje cele.

Czytaj również:

https://marketingibiznes.pl/pr/tansza-siostra-marketingu

Pozyskiwanie leadów za sprawą content marketingu

Sukces firmy to zasługa współpracy

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl