• 29.11.2016

    Oficjalnie rusza sklep z umowami

    W sprzedaży aktualnie są: – umowa o zachowaniu poufności (NDA), – umowa na wykonanie strony internetowej, – umowa o dzieło z przeniesieniem majątkowych praw autorskich, – zgoda na rozpowszechnianie wizerunku, – umowa na sesję TFP, – umowa o wypożyczenie ubrań i przedmiotów. Szczegóły na temat produktu bezpośrednio w artykułach. Planowo jeszcze w ciągu najbliższych 2 tygodni: – umowa licencyjna (odpłatna, nieodpłatna, wyłączna, niewyłączna), – umowa o przeniesienie majątkowych […]
  • Start-up zone

    Powered by: unstudio.pl