Pomysły na biznes: jak napisać biznesplan dla małej firmy?

15.09.2017 AUTOR: Urszula Poszumska

Masz pomysł na biznes. Chcesz przystąpić do jego realizacji. Nie tak szybko – między pomysłem a wykonaniem jest jeszcze jeden bardzo istotny krok – koncepcja. Koncepcja, jak przekuć pomysł w działanie, tak by osiągnąć sukces. Konkretny plan i strategia. W biznesie taka koncepcja przyjmuje często formę biznesplanu. Bez biznesplanu ciężko rozpocząć działalność. Jest to możliwe przy biznesach bardzo prostych – tłumaczenia przez Internet, szycie sukienek na miarę itd. Wystarczy, że oszacujesz sobie czy jest zapotrzebowanie, czy ci się to opłaca, określisz, jakie i za ile usługi będziesz oferował. Słowem wystarczy usiąść, pomyśleć – może napisać na kartce główne złożenia, jeśli jesteśmy wzrokowcami. Przy bardziej skomplikowanych działalnościach czy firmach na małą skalę, które coś wytwarzają lub produkują, sprzedają towary, oferują wielorakie usługi – kartkę papieru powinien zastąpić rozbudowany dokument. Po co nam biznesplan? Jak go napisać krok po kroku?

Po co nam biznesplan?

Biznesplan przyda się do uporządkowania informacji o potencjalnym biznesie, tak byśmy mogli ocenić, czy rzeczywiście ma on szansę być rentownym i czy jest na niego popyt. Służy także dostarczeniu informacji – idąc krok za krokiem w pisaniu planu, dotrzemy do nowych informacji o rynku, konkurencji, strategii naszego biznesu i łatwiej będzie nam podjąć decyzję czy otwierać działalność, czy nie. Biznesplan jest potrzebny przy ubieganiu się o dotację oraz kredyt inwestycyjny w banku. W przypadku, gdy już mamy firmę, ale przeżywa ona kryzys, napisanie biznesplanu pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy dokonywać restrukturyzacji, czy wycofać się z działalności.

Biznesplan krok po kroku

Kompletny biznesplan składa się z następujących rozdziałów:

  1. Na początek na kilku stronach streśćmy nasz pomysł. Kim jesteśmy, co planujemy robić w ramach działalności. Czemu sądzimy, że się uda? Jakie mogą być z tego zyski? Jakie jest ryzyko? Czy zauważamy popyt na takie produkty lub usługi? Jakie mam oczekiwania, co do czytelników tego biznesplanu – czy zwracamy się do kogoś o wsparcie finansowe, czy piszemy dla siebie, wspólników, partnerów biznesowych. Po tych kilku stronach potencjalny odbiorca ma mieć ochotę poznać bliżej nasz pomysł i uznać go za ciekawy i intrygujący. My sami powinniśmy nabrać przekonania, że chcemy otworzyć firmę.
  2. Charakterystyka firmy. Nazwa, dane adresowe, przedmiot działalności. Do tego krótkie życiorysy właścicieli. Wizja, misja i cele. Wizja to miejsce, w którym chcemy, by nasza firma znalazła się za 5,10,15 lat. Misja to droga, która pozwoli nam zrealizować wizję – kierunki rozwoju, ale niezbyt szczegółowe. Cele to bardziej konkretne zadania do realizacji w perspektywie 2,3,5 -letniej. W tym rozdziale możesz też wspomnieć o dotychczasowych osiągnięciach – certyfikatach, nagrodach, a także opisać zasoby, jakie posiadasz do prowadzenia firmy lub jakie posiada sama już firma.
  3. Charakterystyka produktu lub usługi. Co będziesz oferować, komu i jak? Wyznaczniki innowacyjności Twojej oferty. Planowany udział w rynku. Faza cyklu produktu. Technologia wytworzenia. Kanały dystrybucji produktów. Współpraca z kontrahentami, dostawcami, partnerami. Strategia cenowa – cena jednostkowa, rabaty. Formy płatności za produkty lub usługi. Kieruj się w tym rozdziale zasadą: od ogółu do szczegółu.
  4. Zespół ludzi. Opis stanowisk pracy, które będziesz tworzył.
  5. Rynek i konkurencja. Jak duży jest rynek – liczba firm, osiągane zyski, liczba klientów, zasięg terytorialny. Podział rynku na segmenty – opis segmentu, w którym będziesz działać. Jaka jest Twoja bezpośrednia konkurencja? Charakterystyka tych firm, ich osiągnięć, zysków, historii.
  6. Plan i strategia marketingowa. Określ tu najpierw budżet, który możesz przeznaczyć na promocję i marketing. Zastanów się, jakimi kanałami będziesz się promować, jakich metod i narzędzi użyjesz. Strona internetowa, profile w social media, reklamy w gazetach czy radiu, broszury lub ulotki rozdawane na ulicach itd. Jak chcesz pozyskiwać klientów i jak ich potem utrzymać? Jaką masz strategię sprzedaży produktów lub usług? Jaka będzie struktura przychodów, które zaowocują realizacją tej strategii, innymi słowy – jak będziesz sprzedawać, jak się reklamować, by uzyskać zysk? Musisz oszacować, czy zainwestowanie pieniędzy w daną formę marketingu przełoży się na realne zyski.
  7. System biznesowy i organizacja biznesowa. Jak podzielić zadania między ludzi czy działy, aby proces przebiegał wydajnie? Które zadania outsourcujemy? Którymi zajmiemy się osobiście? Możemy tu wyróżnić kilka obszarów takich jak badanie i rozwój, produkcja, marketing, sprzedaż, obsługa i serwis – zależnie od tego, czym się będziemy zajmować. Struktura organizacyjna firmy powinna być jasna i prosta.
  8. Harmonogram prac. Ramy czasowe na wykonanie konkretnych działań – uruchomienia działalności, wdrożenia strategii marketingowej etc.
  9. Analiza SWOT. Nasze mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla biznesu. Pierwsza część, czyli mocne i słabe strony to składniki wewnętrzne: nasze cechy, charakterystyka biznesu. Szanse i zagrożenia wynikają z otoczenia biznesowego – konkurencji, rynku. Prosta matryca SWOT pozwala szybko określić, czy biznes ma sens, zobaczyć, nad którą strefą trzeba popracować, co jest naszym największym atutem i jak możemy go wykorzystać. Jeśli okaże się, że mamy zdecydowanie więcej słabszych stron, a nasze zagrożenia eliminują szanse, to trzeba zrezygnować z tego pomysłu biznesowego lub poważnie go zrewidować.
  10. Plan finansowy. Bilans, czyli nasze aktywa i pasywa. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Prognozowane zyski czy koszty w przypadku, gdy dopiero planujemy uruchomić działalność. Źródła finansowania. Obecne i przyszłe zapotrzebowania na kapitał. Analiza progu rentowności. Stopa zwrotu zainwestowanego kapitału. Ta część „z cyferkami” szczególnie jest istotna w przypadku ubiegania się o kredyt inwestycyjny w Analitycy bankowi są zainteresowani głównie tym, czy nasza firma będzie wypłacalna.
Do góry!

Polecane artykuły

09.10.2019

Grupa SARE zmienia nazwę na Digitree Group i przedstawia nowy ...

Głodny wiedzy? Zapraszamy do sklepu z kursami i ebookami

Sprawdzam