Marketing i Biznes IT Słowniczek IT #3 – C – Internet, programowanie, e-mail, Excel, C2C

Słowniczek IT #3 – C – Internet, programowanie, e-mail, Excel, C2C

Słowniczek IT #3 – C – Internet, programowanie, e-mail, Excel, C2C

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia
C2C określenie relacji biznesowej między dwiema osobami fizycznymi (skrót)
cable kabel
calculate obliczać, oceniać, szacować
capitals wielkie litery
carry out wykonywać (np. polecenia w kodzie)
cater for spełniać, dogadzać, wychodzić naprzeciw
CC DW (do wiadomości)
CD płyta kompaktowa, płyta CD
cell komórka (biologiczna lub w tabeli)
character znak (w tekście)
chargeback obciążenie zwrotne, zwrot opłaty, kompensacja
checkout kasa (w supermarkecie)
chip układ scalony
clarity jasność, wyrazistość, przejrzystość
clearing house izba rozliczeniowa
code kod
collection zbiór, kolekcja
colour depth głębia koloru
column kolumna, rubryka
command komenda
compared to w porównaniu z
computer operator operator komputerowy
computerized skomputeryzowany
computing informatyka, prowadzenie obliczeń
connector łącznik, złącze, wtyczka
content publisher osoba zamieszczająca treści na stronie internetowej
convert konwertować, przetwarzać
copyright chroniony prawem autorskim
CPU procesor (w komputerze)
credit card karta kredytowa
CRT screen ekran kineskopowy
currency waluta
currency exchange giełda walutowa
cut wycinać, ciąć
   
 

Czytaj również:

O upadkach technologicznych największych graczy:

Maraton porażek technologicznych

O uprzedzeniach w programowaniu:

https://marketingibiznes.pl/it/uprzedzenia-czyli-kolejne-przemyslenia-programisty/

Zobacz również:

Pierwszą część słowniczka IT:

Słowniczek IT (bezpieczeństwo, Word, Excel, e-mail) #1 A

Drugą część:

Słowniczek IT #2 – B – Internet, mail, e-commerce, Word

Słowniczek powstaje dzięki:

Coders Lab

Łącząc doświadczenie edukacyjne ze znajomością rynku pracy IT, Coders Lab umożliwia szybkie i efektywne zdobycie pożądanych kompetencji związanych z nowymi technologiami. Skupia się się na przekazywaniu praktycznych umiejętności, które w pierwszej kolejności są przydatne u pracodawców.

Wszystkie kursy odbywają się na bazie autorskich materiałów, takich samych niezależnie od miejsca kursu. Dzięki dbałości o jakość kursów oraz uczestnictwie w programie Career Lab, 82% z absolwentów znajduje zatrudnienie w nowym zawodzie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kursu.


CONNECTIS_

+48 22 222 5000
office.pl@connectis.pl

Złota 59
00-120 Warszawa

CONNECTIS_ jest spółką technologiczną świadczącą usługi z zakresu outsourcingu specjalistów, zespołów projektowych oraz procesów IT.


CONNECTIS_
łączy wyjątkowe doświadczenie, kompleksową znajomość branży oraz kompetencje specjalistów z klientami, aby pomóc im usprawniać projekty informatyczne i zwiększać wydajność procesów biznesowych.

Współpracujemy na szeroką skalę z liderami branżowymi w całej Europie z sektora m.in. finansowego, IT, konsultingowego, ubezpieczeniowego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego. Codziennie wspieramy ich ponad 350 specjalistami w strategicznych projektach informatycznych.


Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl