4 fakty z nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ważne dla e-sklepu

16.02.2017 AUTOR: Joanna Wójcik

Przeoczyłeś zmiany, wynikające z nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów? To ostatni dzwonek, aby się z nimi zapoznać, gdyż od 17 kwietnia 2016 roku obowiązują wszystkich właścicieli e-commerce. Jeśli nie wiesz czego się spodziewać, w tym poradniku zebraliśmy najważniejsze zmiany, które możesz odczuć prowadząc sklep internetowy.

Sklep internetowy a Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Mimo faktu, iż nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów miała na celu wzmocnienie pozycji konsumentów głównie na rynku finansowym, przepisy te obowiązują wszystkich przedsiębiorców a zatem i właścicieli sklepów internetowych.

Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), wprowadzone zmiany prawne były szeroko konsultowane ze środowiskami przedsiębiorców, prawników oraz organizacjami konsumenckimi a ich praktycznym celem jest wdrożenie praktycznych narzędzi służących ochronie praw konsumentów.

Sprawdź jakie to narzędzia i co ich wprowadzenie oznacza dla Twojego sklepu internetowego.

1.Tajemniczy klient w sklepie internetowym

Od 17 kwietnia 2016 roku UOKIK będzie mógł zastosować w sprawie naruszania interesów konsumentów nowe narzędzie wspomagające w postaci „tajemniczego klienta”. Za zgodą sądu będzie on mógł wytypować urzędnika, który wchodząc w interakcję z danym przedsiębiorcą zweryfikuje czy nie mają miejsca nadużycia w przypadku oferowania produktów lub usług, a także w przypadku procedury zawierania umowy.

Warto wiedzieć

Celem instytucji tajemniczego klienta jest uzyskanie dowodów (przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez informowania kontrolowanego) w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Urzędnicy nie będą jednak uprawnieni do dokonywania prowokacji w danej firmie. Oznacza to, że urzędnik podający się za klienta nie będzie, np. mógł sugerować przedsiębiorcy zachowania, które byłoby niezgodne z prawem i na tej podstawie formułować oskarżenia.

Ważnym faktem jest również to, że tajemniczy klient nie będzie uprawniony do zawierania umów z monitorowanymi firmami, nie będzie więc kontrolował, np. przebiegu procesu reklamacyjnego. Po zakończeniu procesu weryfikacji, pracownik Urzędu poinformuje o tym kontrolowanego, pokazując mu swoją legitymację, upoważnienie oraz zgodę sądu.

2.Wzorce umów i regulaminy sklepów internetowych – zmiana modelu kontroli

Nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera również odrębny dział dotyczący zakazu stosowania niedozwolonych wzorców umów, który dotyczy wszystkich przedsiębiorców w tym właścicieli sklepów internetowych. Dotychczas procesy o użycie tzw. klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w treści regulaminów sklepów internetowych wytaczane były przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dopiero po uprawomocnieniu orzeczenia Sądu działania podejmował UOKIK i mógł wpisać takie postanowienie do rejestru wzorców umownych uznanych za niedozwolone.

Taki model generował bardzo dużą ilość pozwów wobec sklepów internetowych ze strony podmiotów, które czerpały z tego korzyści finansowe.   

Warto wiedzieć

Po nowelizacji ustawy, Prezes UOKiK w drodze decyzji administracyjnej, może od razu dokonać wpisu do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone. Co więcej, dotyczy to wszystkich konsumentów, którzy zawarli z przedsiębiorcą umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji. Nieuczciwe praktyki kancelarii prawnych, które czerpały korzyści finansowe z wytaczania sklepom internetowym pozwów w sprawie klauzul niedozwolonych zostaną więc ograniczone.

3.Komunikaty prezesa UOKIK a wizerunek e-sklepu

Dotychczasowy model postępowania w zakresie ochrony zbiorowych praw konsumentów zakładał jedynie wpis do rejestru wzorców umownych uznanych za niedozwolone i wymagał postępowania drogą sądową. Oznaczało to, że wielu nieświadomych konsumentów było narażonych na działanie praktyk niezgodnych z prawem a UOKIK nie miał większych możliwości ostrzeżenia ich.

Warto wiedzieć

Nowe zapisy ustanawiają możliwość bezpłatnego publikowania przez Prezesa UOKiK ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji. Mimo faktu, że jest to narzędzie, które ma dotyczyć głównie sektora finansowego, w równej mierze dotyczy ono wszystkich przedsiębiorców. Takie ostrzeżenie ze strony UOKIK daje szansę dotarcia do większej ilości konsumentów jednocześnie, np. w przypadku nieuczciwej reklamy, co będzie mieć duży wpływ na wizerunek podmiotu, który działa niezgodne z prawem.

4.Decyzje tymczasowe UOKIK

Przed wprowadzeniem zmian wynikających z nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nawet w przypadku praktyk przedsiębiorców, które poważnie i w sposób trudny do usunięcia zagrażały zbiorowym interesom konsumentów, wymagany był długotrwały proces związany z postępowaniem sądowym. Nowe przepisy dają UOKIK kolejne skuteczne narzędzie, które pozwala na natychmiastową reakcję i są to tzw. decyzje tymczasowe.

Warto wiedzieć

W przypadku, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo, iż działanie danego przedsiębiorcy narusza zbiorowe prawa konsumentów a ich trwanie naraża ich na długofalowe konsekwencje, decyzja tymczasowa zobowiązuje przedsiębiorcę do natychmiastowego zaniechania określonych działań. Może się to odbyć, np. poprzez:

  • wstrzymanie emisji reklamy wprowadzającej w błąd,
  • wstrzymanie dystrybucji produktu,
  • zmianę sposobu dystrybucji produktu poprzez nieoferowanie go za pomocą środków porozumiewania się na odległość, jak, np. Internet.

Mimo licznych kontrowersji jakie spowodowała nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i wielu głosów sprzeciwu wobec tak szerokich uprawnień UOKIK, nowe regulacje stały się faktem i obowiązują wszystkich przedsiębiorców. Chcąc więc uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych, dobrze jest być ich świadomym również prowadząc sklep internetowy.

Czytaj również: 

60% e-sklepów nie spełnia wymogów prawnych

5 rzeczy, o których według prawnika musisz pamiętać decydując się na start z własnym biznesem

Sklep internetowy a GIODO, najważniejsze pytania i odpowiedzi

Do góry!

Polecane artykuły

22.09.2020

Comarch e-Sale, jako e-commerce na dobry ...