Marketing i Biznes E-commerce 4 fakty z nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ważne dla e-sklepu

4 fakty z nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ważne dla e-sklepu

4 fakty z nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów ważne dla e-sklepu

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Przeoczyłeś zmiany, wynikające z nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów? To ostatni dzwonek, aby się z nimi zapoznać, gdyż od 17 kwietnia 2016 roku obowiązują wszystkich właścicieli e-commerce. Jeśli nie wiesz czego się spodziewać, w tym poradniku zebraliśmy najważniejsze zmiany, które możesz odczuć prowadząc sklep internetowy.

Sklep internetowy a Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów

Mimo faktu, iż nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów miała na celu wzmocnienie pozycji konsumentów głównie na rynku finansowym, przepisy te obowiązują wszystkich przedsiębiorców a zatem i właścicieli sklepów internetowych.

Jak podaje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), wprowadzone zmiany prawne były szeroko konsultowane ze środowiskami przedsiębiorców, prawników oraz organizacjami konsumenckimi a ich praktycznym celem jest wdrożenie praktycznych narzędzi służących ochronie praw konsumentów.

Sprawdź jakie to narzędzia i co ich wprowadzenie oznacza dla Twojego sklepu internetowego.

1.Tajemniczy klient w sklepie internetowym

Od 17 kwietnia 2016 roku UOKIK będzie mógł zastosować w sprawie naruszania interesów konsumentów nowe narzędzie wspomagające w postaci „tajemniczego klienta”. Za zgodą sądu będzie on mógł wytypować urzędnika, który wchodząc w interakcję z danym przedsiębiorcą zweryfikuje czy nie mają miejsca nadużycia w przypadku oferowania produktów lub usług, a także w przypadku procedury zawierania umowy.

Warto wiedzieć

Celem instytucji tajemniczego klienta jest uzyskanie dowodów (przy pomocy urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk bez informowania kontrolowanego) w postępowaniu w sprawie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Urzędnicy nie będą jednak uprawnieni do dokonywania prowokacji w danej firmie. Oznacza to, że urzędnik podający się za klienta nie będzie, np. mógł sugerować przedsiębiorcy zachowania, które byłoby niezgodne z prawem i na tej podstawie formułować oskarżenia.

Ważnym faktem jest również to, że tajemniczy klient nie będzie uprawniony do zawierania umów z monitorowanymi firmami, nie będzie więc kontrolował, np. przebiegu procesu reklamacyjnego. Po zakończeniu procesu weryfikacji, pracownik Urzędu poinformuje o tym kontrolowanego, pokazując mu swoją legitymację, upoważnienie oraz zgodę sądu.

Nasi specjaliści będą dynamicznie zarządzać ofertą Twojego sklepu na Ceneo, tak abyś znalazł się zawsze na wybranych pozycjach przy jak najniższym CPC za każdy produkt.

Kluczem do sukcesu jest pilnowanie stawki za przeklik oraz ceny każdego produktu osobno. Przy tak dynamicznie zmieniającym się asortymencie u Ciebie i u konkurencji, wykonanie tego manualnie jest niemożliwe, dlatego stworzyliśmy unikalne narzędzie ConveRISE.
Z nami Twoja oferta będzie:

Wyżej niż konkurencja za minimalną możliwą kwotę

Zawsze na kluczowych pozycjach

Zawsze opłacalna biznesowo

  2.Wzorce umów i regulaminy sklepów internetowych – zmiana modelu kontroli

  Nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zawiera również odrębny dział dotyczący zakazu stosowania niedozwolonych wzorców umów, który dotyczy wszystkich przedsiębiorców w tym właścicieli sklepów internetowych. Dotychczas procesy o użycie tzw. klauzul abuzywnych (niedozwolonych) w treści regulaminów sklepów internetowych wytaczane były przed Sądem Okręgowym w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dopiero po uprawomocnieniu orzeczenia Sądu działania podejmował UOKIK i mógł wpisać takie postanowienie do rejestru wzorców umownych uznanych za niedozwolone.

  Taki model generował bardzo dużą ilość pozwów wobec sklepów internetowych ze strony podmiotów, które czerpały z tego korzyści finansowe.   

  Warto wiedzieć

  Po nowelizacji ustawy, Prezes UOKiK w drodze decyzji administracyjnej, może od razu dokonać wpisu do rejestru postanowień wzorców umownych uznanych za niedozwolone. Co więcej, dotyczy to wszystkich konsumentów, którzy zawarli z przedsiębiorcą umowę na podstawie wzorca wskazanego w decyzji. Nieuczciwe praktyki kancelarii prawnych, które czerpały korzyści finansowe z wytaczania sklepom internetowym pozwów w sprawie klauzul niedozwolonych zostaną więc ograniczone.

  3.Komunikaty prezesa UOKIK a wizerunek e-sklepu

  Dotychczasowy model postępowania w zakresie ochrony zbiorowych praw konsumentów zakładał jedynie wpis do rejestru wzorców umownych uznanych za niedozwolone i wymagał postępowania drogą sądową. Oznaczało to, że wielu nieświadomych konsumentów było narażonych na działanie praktyk niezgodnych z prawem a UOKIK nie miał większych możliwości ostrzeżenia ich.

  Warto wiedzieć

  Nowe zapisy ustanawiają możliwość bezpłatnego publikowania przez Prezesa UOKiK ostrzeżeń i komunikatów w publicznym radiu i telewizji. Mimo faktu, że jest to narzędzie, które ma dotyczyć głównie sektora finansowego, w równej mierze dotyczy ono wszystkich przedsiębiorców. Takie ostrzeżenie ze strony UOKIK daje szansę dotarcia do większej ilości konsumentów jednocześnie, np. w przypadku nieuczciwej reklamy, co będzie mieć duży wpływ na wizerunek podmiotu, który działa niezgodne z prawem.

  4.Decyzje tymczasowe UOKIK

  Przed wprowadzeniem zmian wynikających z nowelizacji Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, nawet w przypadku praktyk przedsiębiorców, które poważnie i w sposób trudny do usunięcia zagrażały zbiorowym interesom konsumentów, wymagany był długotrwały proces związany z postępowaniem sądowym. Nowe przepisy dają UOKIK kolejne skuteczne narzędzie, które pozwala na natychmiastową reakcję i są to tzw. decyzje tymczasowe.

  Warto wiedzieć

  W przypadku, gdy zachodzi duże prawdopodobieństwo, iż działanie danego przedsiębiorcy narusza zbiorowe prawa konsumentów a ich trwanie naraża ich na długofalowe konsekwencje, decyzja tymczasowa zobowiązuje przedsiębiorcę do natychmiastowego zaniechania określonych działań. Może się to odbyć, np. poprzez:

  • wstrzymanie emisji reklamy wprowadzającej w błąd,
  • wstrzymanie dystrybucji produktu,
  • zmianę sposobu dystrybucji produktu poprzez nieoferowanie go za pomocą środków porozumiewania się na odległość, jak, np. Internet.

  Mimo licznych kontrowersji jakie spowodowała nowelizacja Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów i wielu głosów sprzeciwu wobec tak szerokich uprawnień UOKIK, nowe regulacje stały się faktem i obowiązują wszystkich przedsiębiorców. Chcąc więc uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji prawnych, dobrze jest być ich świadomym również prowadząc sklep internetowy.

  Czytaj również: 

  60% e-sklepów nie spełnia wymogów prawnych

  5 rzeczy, o których według prawnika musisz pamiętać decydując się na start z własnym biznesem

  Sklep internetowy a GIODO, najważniejsze pytania i odpowiedzi

  Podziel się

  Zostaw komentarz

  Najnowsze

  Powered by: unstudio.pl