Marketing i Biznes Biznes Cytaty biznesowe, marketingowe i motywujące

Cytaty biznesowe, marketingowe i motywujące

Cytaty biznesowe, marketingowe i motywujące

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia
Jesteś głodny biznesowej wiedzy? Founders Mind – sprawdź szczegóły konferencji dla przedsiębiorców od Marketing i Biznes!

Poniżej prezentujemy cytaty biznesowe dzięki jakim możesz liczyć na inspirację w codziennej pracy. Ich uniwersalne przesłanie sprawdzi się niezależnie od tego, w jakiej branży działasz. Sentencje biznesowe mogą stać się Twoim motto i być źródłem motywacji, której każdy z nas potrzebuje.

Albert Einstein Jeżeli zabałaganione biurko jest oznaką zabałaganionego umysłu, oznaką czego jest puste biurko?  
Albert Einstein Znane są tysiące sposobów zabijania czasu, ale nikt nie wie jak go wskrzesić.  
Albert Einstein Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, ponieważ wiedza jest ograniczona. 
Albert Einstein Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.  
Albert Einstein Logika zaprowadzi cię z punku A do punktu B. Wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie.  
Albert Einstein Ludzie są jak morze, czasem łagodni i przyjaźni, czasem burzliwi i zdradliwi. Przede wszystkim to jednak tylko woda.  
Albert Einstein Długoletnie błądzenie w ciemnościach w poszukiwaniu prawdy odczuwanej, lecz nieuchwytnej, głębokie pragnienie oraz przepla­tające się ze sobą okresy wiary i zwątpienia, które poprzedzają jasne i pełne zrozumienie, znane są wyłącznie tym, którzy sa­mi ich doświadczyli.  
Albert Einstein Obłęd: powtarzać w kółko tą samą czynność oczekując innych rezultatów.  
Albert Einstein Wiadomo, że taki a taki pomysł jest nie do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie dokonuje t­go wynalazku.  
Albert Einstein Jeśli a oznacza szczęście, to a = x + y + z; x – to praca, y – rozrywki, z – umiejętność trzymania języka za zębami.  
Albert Einstein Nie mam żadnych talentów – prócz namiętnej ciekawości.  
Albert Einstein Fakty nie są najważniejsze. Zresztą, aby je poznać, nie trzeba studiować na uczelni – można się ich nauczyć z książek. Istota kształcenia w szkole wyższej nie polega zatem na wpajaniu wiedzy faktograficznej, lecz na ćwiczeniu umysłu w dochodzeniu do tego, czego nie da się znaleźć w podręcznikach  
Albert Einstein Zdrowy rozsądek to zbiór uprzedzeń nabytych do osiemnastego roku życia.  
Albert Einstein Aby ukarać mnie za moją pogardę dla autorytetów, los sprawił, że sam stałem się autorytetem.  
Albert Einstein Wszystko należy upraszczać jak tylko można, ale nie bardziej.  
Albert Einstein Jeśli ktoś nie dba zbytnio o prawdę w sprawach drobnych, nie można mu ufać w sprawach istotnych.  
Albert Einstein Żadna liczba eksperymentów nie może do­wieść, że mam rację: jeden ekspe­ryment może pokazać, że jej nie mam.  
Albert Einstein Wybitne umysły są zawsze gwałtownie atakowane przez miernoty, którym trudno pojąć, że ktoś może odmówić ślepego hołdowania panującym przesądom, decydując się w zamian na odważne i uczciwe głoszenie własnych poglądów.  
Albert Einstein Stało się przeraźliwie oczywiste, że technologie wyprzedziły już nasze człowieczeństwo.  
Albert Einstein Przeciwieństwem prawdy płytkiej jest fałsz, przeciwieństwem prawdy głębokiej może być inna głęboka prawda.  
Albert Einstein Jedynym rozsądnym sposobem wychowania jest oddziaływanie własnym dobrym przykładem, a jeśli nie można inaczej – od­straszającym przykładem.  
Albert Einstein Każda praca jest dobra, o ile jest dobrze wykonywana.  
Albert Einstein Wszystko, co ludzkość dotychczas uczyniła i wymyśliła, wzięło się z dążenia człowieka do zaspokojenia swych najgłębszych potrzeb i uśmierzenia ból 
Albert Einstein Wyzwolona energia atomu zmieniła wszystko z wyjątkiem naszego sposobu myślenia.  
Albert Einstein Najcenniejszych rzeczy w życiu nie nabywa się za pieniądze.  
Albert Einstein Nic naprawdę cennego nie bierze się z ambicji czy też z samego poczucia obowiązku; to, co cenne, rodzi się z miłości i poświęcenia dla innych ludzi i dla sfery ducha obiektywnego.  
Albert Einstein Gdybym znów był młody, zostałbym tragarzem raczej, bo wówczas miałbym choć minimum niezależności.  
Abraham Lincoln Demagogia – to umiejętność ubierania najbardziej lichych idei w najwznioślejsze słowa.  
Abraham Lincoln Z tym niepomiernym ciężarem, jaki dźwigam dniem i nocą umarłbym chyba, gdyby co dzień nie dano mi okazji się pośmiać.  
Abraham Lincoln Takt to umiejętność takiego przedstawiania ludzi, jakimi sami najchętniej siebie widzą.  
Abraham Lincoln Ludzie są na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolą.  
Abraham Lincoln Idę wolno, ale nie cofam się nigdy.  
Abraham Lincoln Kimkolwiek jesteś, bądź dobry.  
Abraham Lincoln  Nie wiem, kim był mój pradziadek; o wiele więcej starania i uwagi poświęcałem zawsze temu, kim będzie jego prawnuk 
Abraham Lincoln  „Książki są po to, by pokazać człowiekowi, że to, co uważał za swoje oryginalne myśli nie jest wcale takie nowe.” 
Abraham Lincoln  Pamiętaj, iż twoja własna determinacja, by osiągnąć sukces, liczy się bardziej, niż cokolwiek innego na świecie. 
Aldous Huxley  Chciałem zmienić świat. Doszedłem jednak do wniosku, że mogę je­dynie zmieniać samego siebie. 
Aldous Huxley  Co należy zrobić po upadku? To, co robią dzieci: podnieść się. 
Anthony Robbins  Sukces jest robieniem tego, co chcesz robić, kiedy chcesz, gdzie chcesz,z kim chcesz i tak długo, jak tylko chcesz. 
Anthony Robbins  Życie większości ludzi jest bezpośrednim odzwierciedleniem ich grup koleżeńskich. 
Anthony Robbins  Najskuteczniejszy sposób na kształtowanie własnego życia to PRZYSTĄPIĆ do DZIAŁANIA – i trzeba się tylko do tego nakłonić. 
Antoine de Saint-Exupery  Są ludzie pozbawieni poczucia czasu. Chcą zrywać kwiaty, które się jeszcze nie stały kwiatami: i wtedy okazuje się, że nie ma kwiatów. 
Antoine de Saint-Exupery  Nie potrafię przewidywać, ale potrafię kłaść podwaliny. Bo przyszłość jest czymś, co się buduje. 
Antoine de Saint-Exupery  Im dajesz więcej, tym większym się stajesz. Ale potrzebny jest ktoś, aby przyjmować. Bowiem dawać to nie znaczy tracić. 
Arystoteles Prawdzwa wiedza to znajomość przyczyn.  
Arystoteles Nie mów niedbale o poważnych sprawach, ani uroczyście o marnych.  
Arystoteles Ten człowiek jest wolny, który żyje dla siebie, a nie dla innych.  
Arystoteles Nie ma geniuszu bez ziarna szaleństwa.  
Arystoteles Mniejsze rzeczy trzeba poświęcać dla większych.  
Arystoteles Przyjemność życia jest przyjemnością płynącą z ćwicze­nia duszy; to jest bo­wiem prawdz­we życie. 
Arystoteles Wychowanie  to rzecz poważna; musi się w nim mieszać przykrość z przyjemnością.  
Arystoteles Korzenie wychowania są gorzkie, ale owoce słodkie.  
Benjamin Franklin  Jeśli chcesz poznać wartość pieniędzy, spróbuj ich trochę od kogoś pożyczyć. 
Boris Pasternak  Bieda to najlepszy nauczyciel.  
Boris Pasternak  Nie lubię sprawiedliwych, którzy nie padają, nie potykają się. Ich cnota jest martwa i mało warta. Nie poznali piękna życia.  
Boris Pasternak  Odwaga góry przenosi.  
Boris Pasternak  Burzenie to naturalny etap początkowy zakrojonego na szeroką skalę planu tworzenia.  
Boris Pasternak  W nauce krok naprzód zaczyna się zgodnie z zasadą negacji, od odrzucenia panujących przesądów i fałszywych teorii.  
Boris Pasternak  Działanie jednostki jest na całym świecie trzeźwo wykalkulowane, działanie masowe – nieświadome, pijane niejako wspólnym, jednoczącym je nurtem życia.  
Bruce Lee  Rozwój osobisty to ważna rzecz. Moje przesłanie dla ludzkości wiąże się z nadzieją, że ludzie będą raczej zmierzali w kierunku rozwoju samych siebie niż w stronę rozwoju swojego wizerunku. Liczę, że będą szukali głęboko w swym wnętrzu w dążeniu do szczerego wyrażania siebie. 
Bruce Lee  Sama wiedza nie wystarczy, trzeba ją jeszcze stosować… Chęci nie wystarczą, trzeba działać. 
Bruce Lee  Jeśli tracisz pieniądze, nic nie tracisz, jeśli tracisz zdrowie, coś tracisz, Jeśli tracisz spokój, tracisz wszystko. 
Bruce Lee  Celem człowieka jest działanie, a nie myśl, bez względu na to, jak szlachetna by ona nie była. 
Bruce Lee  Nie gromadzić,lecz eliminować.Nie zwiększać,lecz zmniejszać.Szczytem kultywowania jest zawsze prostota. 
Charles de Gaulle Nieszczęście polega na tym, że wszyscy mają rację.  
Charles de Gaulle Bądźmy silni, czyści i wierni; u kresu naszej niedoli oczekuje nas największa chwała świata, chwała ludzi którzy nie ustąpili. 
Charles de Gaulle Przeszkoda pociąga człowieka z charakterem, jako że pokonując ją sam się urzeczywistnia.  
Charles de Gaulle Jednych poznanie pcha do akcji, drugich – do rezygnacji.  
Charles de Gaulle Zbyt często zapomina się, że jestem zwykłym człowiekiem. Mówię czasem, że ludzie są zawsze tylko ludźmi. I ci wy­ocy, i ci niscy, prezydenci i zwykli obywatele.  
Charles Dickens  Szczęśliwy jest ten, kto mając 20 szylingów dochodu tygodniowo wydaje 19 i pół, nieszczęśliwym zaś ten, kto pobiera 20 szylingów, a wydatki jego wynoszą 20 i pół.  
Charles Dickens  Aby być niepospolicie uczonym, trzeba zacząć od pospolitego uczenia się.  
Charles Dickens  Nie ma wyrzutów sumienia gorszych niż te, które nic już zmienić nie mogą.  
Denis Diderot  Trzy czwarte życia trawimy na chceniu bez uczynku i na uczynkach bez chcenia.  
Denis Diderot  Niekiedy człowiek okazuje więcej geniuszu w swym błędzie, niż przy odkrywaniu prawdy.  
Ernest Hemingway  Człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać. 
Ernest Hemingway  Szczęście to po pros­tu dob­re zdro­wie i zła pamięć. 
Ernest Hemingway  Teraz nie pora myśleć o tym, czego ci brak. Lepiej pomyśl, co możesz zrobić z tym, co masz.  
Ernest Hemingway  Człowiek nie jest stworzony do klęski. 
Ernest Hemingway  Szczęście jest czymś, co przychodzi pod wieloma pos­taciami, więc któż je może rozpoznać?  
Ernest Hemingway  Niebezpieczeństwo jest piękną rzeczą, jeśli się jej świadomie poszukuje. 
Ernest Hemingway  Człowiek nie mądrzeje na starość, ale staje się ostrożny.  
Ernest Hemingway  Każdy z nas stworzony jest do tego, co robi 
Ernest Hemingway  Pierwszą i najważniejszą – przynajmniej dla pisarzy – rzeczą jest zaśmiecanie języka i obnażanie go do cna.  
Franz Kafka  Słuszna droga idzie polinie, która nie jest rozpięta wysoko, ale tuż nad ziemią. Ludzie, zdaje się, więcej się o nią potykają, niż po niej chodzą.  
Franz Kafka  Istnieje cel, lecz nie ma drogi; co nazywamy drogą jest ciągłym wahaniem.  
Gajusz Juliusz Cezar  Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.  
Gajusz Juliusz Cezar  Każdy jest kowalem własnego losu.  
Gajusz Juliusz Cezar  Czyż nie wydaje się wam, że mam powód do płaczu, jeżeli Aleksander będąc w moim wieku panował już nad tylu ludami, a ja nie dokonałem jeszcze ani jedn­go sławnego czynu?  
Gajusz Juliusz Cezar  Na wojnie wielkie wydarzenia bywają wynikiem błahych przyczyn.  
Gajusz Juliusz Cezar  Przybyłem, zobaczyłem, zwyciężyłem. 
George Bernard Shaw  Widzicie różne rzeczy i pytacie: dlaczego takie są? Natomiast ja marzę o rzeczach, których nie ma i pytam: dlaczego by nie miały zaistnieć? 
George Bernard Shaw  Zatrzyj ręce i weź się do roboty. Krew zacznie ci lepiej krążyć, a umysł lepiej pracować. Przepływ życia w tkankach szybko wypędzi z twojego umysłu zmartwienia. To najtańsze lekarstwo jakie istnieje na ziemi – i jedno z najlepszych. 
George Orwell  Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny. Normalnosć nie jest kwestią statystyki.  
George Orwell  Ważniejsze od przetrwania jest zachowanie swojego człowieczeństwa.  
George Orwell  Najlepszymi książkami są te, które mówią nam, co już sami wiemy.  
George Orwell  Kto kontroluje przeszłość, ten ma władzę nad przyszłością.  
Henry Ford  Jeśli jest w ogóle jakiś sekret sukcesu, leży on w umiejętności przyjęcia punktu widzenia innych i patrzeniu na rzeczy zarówno z pozycji rozmówcy, jak i własnej. 
Henry Ford  Firmy, które rosną dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje być twórcza, kiedy uważa, że osiągnęła doskonałość i teraz musi tylko produkować – już po niej. 
Henry Ford  Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem. 
Hezjod Nie praca jest hańbą, ale próżnowanie. 
Hezjod Największym skarbem człowieka jest powściągliwy język, a największa przyjemność to posługiwanie się nim z umiarem.  
Hezjod Co masz dziś zrobić, nie odkładaj na jutro
Hezjod Żadna plotka nie umiera do końca, jeżeli powtórzy ją wielu ludzi: to też jest rodzaj nieśmiertelności. 
Hezjod Po szkodzie nawet i głupiec jest mądry.
Hezjod Na błędach człowiek uczy się rozumu. 
Hezjod Bezmyślny dzień to stracony dzień. 
Immanuel Kant  Człowiek nie jest bogaty tym, co po­siada, lecz tym, bez czego z godnością może się obejść.  
Immanuel Kant  Postępuj tylko według takiej maksymy, dzięki której możesz za­razem chcieć, żeby stała się pow­szechnym prawem.  
Immanuel Kant  Zawsze masz traktować człowieka jako cel sam w sobie, a nie tylko środek do celu.  
Immanuel Kant  Wielu ludzi jest nieszczęśliwych, ponieważ nie potrafi abstrakcyjnie myśleć.  
Immanuel Kant  Wszystka wiedza pochodzi z doświadcznia. Doświadczenie jest produktem rozumu.  
Immanuel Kant  Z tak krzywego kawałka drewna, z jakiego uczyniony jest człowiek, nie da się zrobić nic prostego.  
Immanuel Kant  Geniusz szybciej dochodzi do idei niż do pojęć częściowych.  
Immanuel Kant  Postępuj tak, abyś człowieczeństwo tak w swojej osobie, jak też w osobie każdego innego używał zawsze jako celu, nigdy jako środka.  
Johann Wolfgang von Goethe Kto nie idzie do przodu, ten się cofa. 
Johann Wolfgang von Goethe Błąd łatwiej można dostrzec niż prawdę, bo błąd leży na wierzchu, a prawda w głębi. 
Johann Wolfgang von Goethe  Potykając się, można zajść daleko; nie wolno tylko upaść i nie podnieść się. 
John Rockefeller  Kto pracuje przez cały dzień, ten nie ma czasu na zarabianie pieniędzy. 
Joseph Conrad Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem, i tak zawsze aż do końca.
Joseph Conrad Zawsze zdarza się to, czego człowiek nie oczekuje.  
Joseph Conrad Daj mi właściwe słowo i odpowiedni akcent, a poruszę świat.  
Kevin Kelly  Dziś ekspertami stają się fanatyczni klienci. Najlepsi światowi eksperci od twojego produktu bądź usługi nie pracują w twojej firmie. Możesz ich znaleźć wśród twoich klientów. 
Konfucjusz Podróż licząca tysiące mil rozpoczyna się od pojedynczego kroku 
Konfucjusz  „Powiedz mi, a zapomnę, Pokaż mi, a zapamiętam, Pozwól mi zrobić, a zrozumiem” 
Konfucjusz  Istota wiedzy polega na tym, by posiadając ją korzystać z niej 
Konfucjusz  Żaden wiatr nie jest dobry dla okrętu, który nie zna portu swe­go przeznaczenia. 
Konfucjusz  Prawdziwym błędem jest błąd popełnić i nie naprawić go 
Konfucjusz  Lepiej nie zaczynać, niż zacząwszy nie dokończyć.  
Konfucjusz  Człowiek potyka się o kretowiska, nie o góry.  
Konfucjusz  Błędy człowieka szlachetnego są jak zaćmienie Słońca lub Księżyca. Wszyscy je widzą.  
Konfucjusz  Szlachetny wielkie sobie stawia cele, prostak ku małym zdąża.  
Konfucjusz  Zaniedbasz, to stracisz.  
Konfucjusz  Przeciwko chytrym najlepszą bronią jest otwartość.  
Konfucjusz  Pokonasz jedną trudność, a zapobiegniesz stu innym.  
Konfucjusz  Dobry lek zawsze gorzki.  
Konfucjusz  Kto z różnych końców rzecz rozpoczyna, ten wszystko popsuć może.  
Konfucjusz  Kto nie umie daleko spoglądać, ten blisko ma kłopoty.  
Konfucjusz  Komu sił nie starcza, ten ginie w połowie drogi.  
Konfucjusz  Człowiek zdenerwowany jest zawsze pełen jadu.  
Konfucjusz   Lepszy diament ze skazą niż zwykły kamyk bez niej. 
Lee Iacocca  Zaczynaj razem z dobrymi ludźmi. Wyłóż im reguły gry, bądź z nimi w ciągłym kontakcie, motywuj ich i nagradzaj. Jeżeli wszystko to będziesz czynił sprawnie, nie może ci się nie udać 
Lew Tołstoj Nauka to pokarm dla rozumu. 
Lew Tołstoj Proszę starać się płakać. Nic tak nie przynosi ulgi jak łzy.  
Lew Tołstoj Czas przemija, wypowiedziane słowo pozostaje.  
Lew Tołstoj Jedyną rzeczą, jaką możemy wiedzieć jest to, że nic nie wiemy – i jest to na­wyższy wzlot ludzkiej mądrości.  
Lew Tołstoj Prawdziwa siła człowieka tkwi nie w uniesieniach, lecz w niewzruszonym spokoju 
Lew Tołstoj Można być mądrym nie przeczytawszy ani jednej książki; wierząc zaś we wszystko, co jest na­pisa­ne w książkach, nie można nie być głupcem 
Lew Tołstoj Ludzie są jak rzeki. Woda we wszystkich jednakowa, ale rze­ka może być wąska, bystra, szeroka, spokojna, leniwa, ciemna, mętna, czysta. Tak samo jest z ludźmi.  
Lew Tołstoj Nic tak nie rozbudza lenistwa, jak jałowe rozmowy.  
Lew Tołstoj Pożyteczna praca jest zawsze cicha i niezauważalna.  
Lew Tołstoj Dziwne jest, jak wszyscy ukrywamy, że jednym z głównych motorów naszego życia są pieniądze.  
Lew Tołstoj Dobre życie przypada w udziale tym, którzy się o nie starają.  
Lew Tołstoj Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeiętnego i nadyma małego.  
Mark Twain  Wiele rzeczy małych stało się wielkimi, tylko dzięki odpowiedniej reklamie. 
Mark Twain  Za dwadzieścia lat bardziej będziesz żałował tego, czego nie zrobiłeś, niż tego, co zrobiłeś. 
Mark Twain  Odwaga to panowanie nad strachem, a nie brak strachu. 
Mark Twain  Jeśli się chce, by mężczyzna czy chłopiec pożądał danej rzeczy, należy ją jedynie uczynić trudno osiągalną.  
Mark Twain  Cywilizacja to niekończący się ciąg potrzeb, których nie potrzebujemy.  
Mark Twain  Aby zerwać z na­wykiem, wyrób sobie inny, który go wymaże.  
Mark Twain  Nigdy nie pozwoliłem mojej szkole stanąć na drodze mojej edukacji.  
Mark Twain  Niewielu z nas potrafi znieść dobrobyt. Innych ludzi, rzecz jasna.  
Mark Twain  Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem, dopóki nie od­niesie sukcesu.  
Mark Twain  Postępuj zawsze właściwie. Dato satysfakcję ki­ku ludziom, a resztę zadziwi.  
Mark Twain  Lubimy ludzi, którzy bez wahania mówią to, co myślą, pod warunkiem, że myślą to samo, co my.  
Mark Twain  Są chwile, gdy chciałoby się powiesić cały rodzaj ludzki i skończyć tę farsę.  
Mark Twain  Bankier to ktoś, kto pożycza ci parasol, kiedy świeci słońce, ale chce go z powrotem w chwili, gdy zaczyna padać. 
Mark Twain  Najpiękniejsza ze wszystkich tajemnic: być geniuszem i tylko sa­memu o tym wiedzieć.  
Mark Twain  Znam starodawny toast, wart złota dla swej piękności: „Obyś nie spotkał przyjaciela, gdy będziesz wchodził na górę powodzenia”.  
Mark Twain  Nie potrafiłem nigdy powiedzieć kłamstwa, w które by ktoko­wiek wątpił, ani prawdy, w którą by ktokolwiek uwierzył.  
Mark Twain   Człowiek, który nie czyta dobrych książek, w niczym nie jest lepszy od tego, który w ogóle nie umie czytać. 
Mark Twain  Kiedy jestes zły – policz do dziesięciu, ale kiedy jesteś wściekły to przeklinaj.  
Mark Twain  Bądźmy wdzięczni idiotom. Gdyby nie oni, reszta nigdy nie osiągnęłaby sukcesu.  
Mark Twain  Starajmy się tak żyć, by  gdy przy­dzie nam umierać – żałował nas na­wet właściciel zakładu pogrzebowego.  
Mark Twain  Jeżeli pamiętamy, że wszyscy jesteśmy pomyleni, to tajemnice znikają, a życie staje się zrozumiałe.  
Mark Twain  Ludzie w ogóle nie myślą. Oni tyl­ko myślą, że myślą.  
Mark Twain  Trzymaj się z dala od ludzi, którzy próbują pomniejszać Twoje ambicje. Mali ludzie zawsze tak robią, a naprawdę wielcy sprawiają, że czujesz, że i Ty możesz być wielki.  
Mark Twain  Nie mam żadnych rasowych, kastowych czy religijnych uprzedzeń. Jedyne co mnie obchodzi, to czy dana jednostka jest istotą ludzką i to mi wystarczy. Gorsza już być nie może.  
Mark Twain  Krewnych daje nam los. Przy­jaciół wybieramy sami.  
Mark Twain  Prawdziwie wielcy ludzie wywołują w nas poczucie, że sami możemy się stać wielcy.  
Mark Twain  Gdy spodziewasz się najgorsze­go, otrzymujesz w końcu coś, co nie jest takie złe.  
Mark Twain  Nie bądźmy tacy wybredni. Lepiej mieć używane diamenty niż nie mieć ich wcale.  
Mark Twain  Człowiek uczyni wiele, by go lubiano, i uczyni wszystko, by mu zazdroszczono.  
Mark Twain  Jedynym sposobem zachowania zdrowia jest jedzenie tego, czego nie chcesz jeść, picie t­go, czego nie lubisz, i robienie tego, na co nie masz ochoty.  
Mark Twain  Istnieją trzy rodzaje ludzi – zwykli, wybitni i lunatycy.  
Mark Twain  Ważnym czynnikiem jest właśc­we słowo. Ilekroć napotykamy jedno z tych naprawdę właściwych słów… osiąga­my rezultaty fizycznie i duchowo – i to z prędkością błyskawicy.  
Mark Twain  Istnieją dwa rodzaje rozczarowań w życiu: nie dostawać wszystkiego, czego się chce oraz trzymywać wszystko, czego się zapragnie.  
Mark Twain  Człowiek jest czymś w rodzaju British Museum ułomności i upośledzeń.  
Mark Twain  Jakie są właściwe proporcje maksymy? Minimum dźwięku przy maksi­mum sensu.  
Michaił Bułhakow Lubię siedzieć nisko […] upadek nie jest wówczas tak niebezpieczny.  
Michaił Bułhakow Ogarnął mnie smutek przed daleką drogą. Prawda, messer, że taki smutek jest czymś naturalnym, nawet wtedy, kiedy człowiek wie, że u kresu tej drogi czeka go szczęście?  
Michaił Bułhakow Zbyt mnie straszyli i teraz niczym już przestraszyć nie są w stanie.  
Michaił Bułhakow Mówimy, jak zawsze, różnymi językami […]. Ale rzeczy, o których mówimy, nie ulegną od tego zmianie, prawda? 
Napoleon Bonaparte Armia baranów, której przewodzi lew, jest silniejsza od armii lwów prowadzonej przez barana. 
Oscar Wilde Nieraz sobie wmawiamy rzeczy całkiem niedorzeczne.  
Oscar Wilde Stać się obserwatorem własnego życia […] znaczy uwolnić się od jego cierpień.  
Oscar Wilde Ganiąc siebie samych, czujemy, że nikt już do tego nie ma prawa.  
Oscar Wilde Bo dwa tylko istnieją rodzaje ludzi czarujących: ci, co wiedzą wszystko, i ci, co nie wiedzą nic.  
Oscar Wilde nikt z nas nie może znosić ludzi robiących te same błędy, co my.  
Oscar Wilde Naturalność nie jest niczym innym jak pozą, i to pozą najbardziej drażniącą ze wszystkich, jakie znam.  
Oscar Wilde Odwaga nie jest obecnie tak rozpowszechniona jak talent.  
Oscar Wilde Doświadczenie to imię, jakie ludzie nadają swym błędom.  
Oscar Wilde Wierzy się w coś nie dlatego, że jest to racjonalne, lecz dlatego, że często powtarzane. 
Oscar Wilde Lepiej mieć stały dochód niż fascynującą osobowość.  
Platon  Początek jest najważniejszą częścią pracy. 
Platon  Odwaga jest to wiedza o tym, czego się bać, a czego nie.  
Platon  Obserwuj, słuchaj, rzadko osądzaj i nie chciej za dużo.  
Platon  Na tym szczeblu życie dopiero jest coś warte, gdy człowiek piękno samo w sobie ogląda.  
Platon  Doświadczenie pozwala nam kierować własnym życiem wedle zasad sztuki, brak doświadczenia rzuca nas na igraszkę losu.  
Platon  Lepiej chyba pójść choćby kawałek dobrą drogą, niż zajść daleko, lecz źle.  
Platon  O tym, co postrzegamy zmysłami, możemy mieć tylko złudne pojęcie. Pewną wiedzę możemy osiągnąć o tym, co postrze­gamy rozumem.  
Platon  Bezprawie panuje wtedy, gdy prawa są złe albo gdy się ich nie słucha, al­bo gdy ich w ogóle nie ma.  
Platon  Przede wszystkim potrzeba wiedzieć, o czym się mówi, albo cała dyskusja na nic, bezwarunkowo. A ludzie po większej części nie wiedzą na­wet o tym, że nie znają istoty każdej rzeczy.  
Platon  Celem naszych czynów powinno być czynienie dobra.  
Platon  Miarą mowy nie jestten, który mówi, lecz ten, który słucha.  
Platon  Zdrowie jest najpierwszym dobrem, uroda drugim, a bogactwo trzecim.  
Plutarch  Trzeba żyć, a nie tylko istnieć.  
Plutarch  Najlepszą wagą do mierzenia przyjaźni jest nieszczęście.  
Plutarch  Rozsądek czyni życie lepszym i szczęśliwszym.  
Plutarch  Poznajemy lwa po pazurach.  
Steve Jobs  Ci, którzy są wystarczająco szaleni, by myśleć, że są w stanie zmienić świat, są tymi, którzy go zmieniają. 
Steve Jobs  Bycie najbogatszym człowiekiem na cmentarzu nie ma dla mnie znaczenia… Kiedy w nocy kładę się spać mówiąc, że stworzyliśmy coś wspaniałego… To jest to, co ma dla mnie znaczenie. 
Terry Pratchett  W każdej sytuacji należy się uśmiechać, mówić właściwym tonem właściwe słowa i zawsze, ale to zawsze niczym supernowa promieniować pewnością siebie. 
Theodore Roosevelt  Czyń to, co możesz, za pomocą tego, co masz, tam, gdzie jesteś. 
Thomas A. Edison  Naszą największą słabością jest poddawanie się. Najpewniejszą drogą do sukcesu jest zawsze próbowanie po prostu jeden, następny raz. 
Ursula K. Le Guin  Moja wyobraźnia czyni ze mnie człowieka, ale i ogłupia, otwiera przede mną świat i jednocześnie mnie z niego wygania…  
Ursula K. Le Guin  Aby słyszeć, należy milczeć. 
Ursula K. Le Guin  Wiedział teraz  i trudna to była wiedza  że jego zadanie nie polegało na tym, aby przekreślić to, co uczynił, lecz na tym, aby skończył, co zaczął.  
Walt Disney  Wolę bawić ludzi z nadzieją, że czegoś się też nauczą, niż uczyć ich z nadzieją, że dobrze się bawią. 
Warren Buffett Jeśli potrafisz powiedzieć, kim są Twoi bohaterowie, będę mógł powiedzieć, co osiągniesz w życiu.
Winston Churchill Wojny nie wygrywa się ewakuacjami.  
Winston Churchill Wierzę tylko w te statystyki, które sam sfałszowałem.  
Winston Churchill Sądy, które połknąłem zamiast je wypowiedzieć, nigdy nie przyprawiły mnie o niestrawność.  
Winston Churchill Podejście jest tą małą rzeczą, która robi dużą różnicę. 
Winston Churchill Perswazja jest bardzo złą metodą współżycia społecznego, ale niczego lepszego do tej pory nie wymyślono.  
Winston Churchill Od sojuszników gorszy jest tylko ich brak. 
Winston Churchill Najtrudniej nauczyć się tego, że nawet głupcy czasami mają rację.  
Winston Churchill Dla siebie samego. Jestem optymistą. Bycie kimkolwiek innym, nie zdaje się być do czegokolwiek przydatne. 
Winston Churchill Jedyną rzeczą, której uczy historia, jest to, że większości ludzi niczego nie uczy.  
Winston Churchill Pesymista szuka przeciwności w każdej okazji. Optymista widzi okazję w każdej przeciwności.  
Winston Churchill Sukces polega na tym, by iść od porażki do porażki nie tracąc entuzjazmu.  
Winston Churchill Poza korzyściami doświadczenie ma tę wadę, że bieg wypadków nigdy nie jest taki sam.  
Winston Churchill Sukces nigdy nie jest ostateczny. Porażka nigdy nie jest totalna. Liczy się tylko odwaga.  
Winston Churchill Mówca tak powinien skonstruować przemówienie, by wyczerpać temat, ale nie wyczerpać słuchaczy.  
Winston Churchill W życiu chodzi o to, aby uczyć się tak, by inni nie spostrzegli, że się człowiek uczy.  
Winston Churchill Pesymizm jest przywilejem młodych. W starszym wieku nie ma się na to czasu.  
Winston Churchill Każdy może stać się młodym, ale musi się w tym przez bardzo wiele lat zaprawiać.  
Winston Churchill Czasami ludzie potkną się o prawdę. Ale prostują się i idą dalej, jakby nic się nie stało.  
Winston Churchill Człowiek, który zgadza się ze wszystkimi, nie zasługuje na to, by ktokolwiek się z nim zgadzał. 
Winston Churchill Dyplomata to człowiek, który dwukrotnie się zastanowi, zanim nic nie powie.  
Winston Churchill Ceną wielkości jest odpowiedzialność.  
Winston Churchill To nie jest koniec, to nawet nie jest początek końca, to dopiero koniec początku.  
Winston Churchill  Pesymista widzi trudności w każdej nadarzającej się okazji, optymista widzi okazję w każdej trudności.Sukces jest zdolnością do przejścia od jednej porażki do drugiej bez utraty entuzjazmu 
Winston Churchill  Poprawa wiąże się ze zmianami, doskonałość wiąże się z częstymi zmianami. 

 

I jak? Znalazłeś swój cytat biznesowy? Zapewniamy – warto! Chociażby do wyznaczania dalszych celów 🙂

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl