Marketing i Biznes Luźne Szkolenia warsztatowe online czy tradycyjne? Poznaj najważniejsze zalety!

Szkolenia warsztatowe online czy tradycyjne? Poznaj najważniejsze zalety!

Szkolenia warsztatowe online czy tradycyjne? Poznaj najważniejsze zalety!

🚀 Rozpocznij 2024 z przytupem! Wyjedź do Wilna z innymi przedsiębiorcami

Wypełnij niezobowiązujący formularz

Zarówno szkolenia warsztatowe online, jak i szkolenia prowadzone w tradycyjnej formie mają swoich zwolenników i przeciwników. Osoby preferujące udział w szkoleniach internetowych jako główną zaletę wskazują możliwość lepszego zarządzania swoim czasem oraz nauki, kiedy mają na to czas i chęci. Zwolennicy klasycznych szkoleń warsztatowych z kolei doceniają je za możliwość osobistej interakcji z innymi uczestnikami i prowadzającym oraz większe skupienie na przekazywanej wiedzy.

Szkolenia warsztatowe w klasycznej formie i związane z nimi korzyści

Tradycyjne szkolenia prowadzone w formie wykładów i warsztatów polegają na osobistym spotkaniu prowadzącego z grupą kursantów. Odbywają się one w ściśle określonym miejscu i czasie, a udział w nich polega na osobistej obecności i uczestnictwie w zajęciach. Wiąże się to zarówno z zaletami, jak i pewnymi wadami. Najważniejszą zaletą jest możliwość bezpośredniej interakcji uczestników szkolenia z prowadzącym, zadawania pytań oraz wyjaśniania na bieżąco wszelkich wątpliwości. Uczestnicy mogą także konsultować się z innymi uczestnikami szkolenia, nawiązywać przyjaźnie oraz kontakty biznesowe.

Klasyczna forma szkoleń warsztatowych pozwala mieć stały kontakt z prowadzącym oraz wywierać wpływ na przebieg spotkania. Daje także możliwość pogłębienia wiedzy przekazywanej podczas spotkania oraz poruszania dodatkowych zagadnień, które nie zostały uwzględnione w pierwotnym programie szkolenia. Prowadzący może także na życzenie uczestnika wskazać źródła naukowe i publikacje, które pozwolą mu zgłębić wybrane zagadnienie oraz zwiększyć zasoby wiedzy. Szkolenia warsztatowe prowadzone w firmie osobistego spotkania pozwalają także skuteczniej angażować uczestników do udziału w spotkaniu oraz wyeliminować czynniki rozpraszające ich uwagę.

Szkolenia warsztatowe online – dlaczego warto w nich uczestniczyć?

Szkolenia warsztatowe online to szkolenia prowadzone w formie z góry przygotowanych kursów, wideokonferencji oraz innych metod komunikacji na odległość, które pozwalają na interakcję uczestników warsztatów z prowadzącym. Ich największą zaletą jest przede wszystkim wygoda – w większości przypadków uczestnik sam decyduje bowiem, kiedy zasiądzie do nauki i jaką część materiału przyswoi. Zawsze może też wrócić do poprzednich lekcji, odświeżyć swoją wiedzę oraz przypomnieć sobie informacje zdobyte wcześniej. Wymaga to jednak pewnej samodyscypliny oraz chęci do nauki.

Szkolenia warsztatowe online mogą być prowadzone w różnej formie i wcale nie wykluczają możliwości zadawania pytań, interakcji z prowadzącym czy wymiany doświadczeń z innymi kursantami. Większość tego typu szkoleń organizowana jest bowiem formie webinariów i telekonferencji prowadzonych na małych grupach, co umożliwia zgłębianie wiedzy pod bezpośrednią kontrolą prowadzącego oraz interakcje i wymianę doświadczeń z innymi uczestnikami szkolenia. Szkolenia warsztatowe online pozwalają więc na poszerzanie swojej wiedzy i zdobywanie nowych umiejętności bez wychodzenia z domu, konieczności brania urlopu w pracy czy organizowania wyjazdu i pobytu w innej miejscowości.


Partnerem materiału jest firma TQMsoft oferująca profesjonalne szkolenia warsztatowe online.

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl