Marketing i Biznes IT Co zrobić, żeby okiełznać postęp technologiczny, czyli wnioski z The Global Information Technology Report

Co zrobić, żeby okiełznać postęp technologiczny, czyli wnioski z The Global Information Technology Report

Co zrobić, żeby okiełznać postęp technologiczny, czyli wnioski z The Global Information Technology Report

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Wielu ekspertów (jak Klaus Schwab) uważa, że jesteśmy w trakcie czwartej rewolucji przemysłowej. Oferuje ona wyjątkowe możliwości pod względem rozwoju, ale szybkość i nieprzewidywalność zachodzących zmian sprawia, że rozwój nowych technologii niesie ze sobą wiele zagrożeń. Jeżeli zagrożenia te nie spotkają się ze skutecznymi wysiłkami w celu ich zminimalizowania, to zamiast przynieść pozytywne skutki niekontrolowany rozwój może doprowadzić do katastrofy.

Dlatego też od 2001 roku powstaje wydawany przez Światowe Forum Ekonomiczne The Global Information Technology Report, którego autorzy starają się śledzić bieżące zmiany technologiczne, tak żeby możliwe było adekwatne reagowanie na powstające wyzwania czwartej rewolucji przemysłowej.

Przyjrzymy się wnioskom płynącym z bieżącego raportu, który został wydany w 2016 roku

Główne wnioski płynące z raportu

Pierwszym wnioskiem na który wskazują autorzy The Global Information Technology Report jest to, że w dzisiejszych czasach termin „innowacja” zaczyna przybierać nowe, nietradycyjne znaczenia. Wcześniej poziom innowacyjności wiązany był bezpośrednio z liczbą patentów, które posiadało dane przedsiębiorstwo. Teraz nawet zmiana systemu biznesowego na bardziej efektywny zaczyna być określana tym mianem.

Siedem krajów osiągnęło największy stopień wpływu na rozwój ekonomii za pomocą cyfrowej innowacji. Są nimi Szwecja, Szwajcaria, Finlandia, Stany Zjednoczone, Izrael, Singapur oraz Holandia. Wysoki poziom innowacji wymusza zwiększenie konkurencyjności między podmiotami funkcjonującymi na rynku, co z kolei jeszcze mocniej przyspiesza tempo zmian w obrębie firm działających w obszarze technologii oraz poza nim.

Niestety wiele przedsiębiorstw nie cyfryzuje się w wystarczająco szybkim tempie, przez co pozostają w tyle. Jest to tym dotkliwsze, że w wielu branżach podmioty, które zaczynają korzystać z nowych technologii wcześniej od konkurencji zgarniają dla siebie większość tortu.

 

Innowacje cyfrowe napędzane są potrzebami konsumentów, którzy poszukują produktów cyfrowych  spełniających ich oczekiwania. Ich głód zaspokajany jest przez relatywnie niewielką liczbę firm. Istnieje duża różnica w stopniu zaadaptowania nowych technologi przez sektor biznesowy i rządy poszczególnych krajów. Utrudnia to państwom sprawne regulowanie rynku, ale na szczęście przeprowadzenie inwestycji w cyfryzację pozwoli rządom  na zwiększenie swojego wpływ na rzeczywistość.

Rozwój nowej technologii wymaga dużych zmian w sposobach rządzenia krajami i wprowadzenia odpowiednich regulacji. Rządy mają obowiązek wyznaczać ramy zachodzących zmian w świecie cyfrowym. Tylko dzięki temu możliwe będzie wyznaczenie długoterminowych celów jakie przyświecać mają wejściu w czwartą rewolucję przemysłową. Państwa muszą nauczyć się antycypować i szybko reagować na zachodzące zmiany technologiczne.

Indeks Gotowości Sieciowej (NRI)

Indeks Gotowości Sieciowej (Networked Readiness Index) określa to w jakim stopniu dany kraj jest w stanie wykorzystać zachodzące za pośrednictwem technologii internetowych zmiany. Do grupy 10  krajów o najwyższym NRI należą: Japonia, Singapur, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Holandia, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luksemburg oraz Stany Zjednoczone.

Najwięcej krajów o wysokiej gotowości do wykorzystania cyfryzacji jest w Europie, ale niektóre państwa położone, zwłaszcza te położone na Półwyspie Bałkańskim takie jak Bośnia i Hercegowina (97 miejsce w rankingu) oraz Grecja (70 miejsce) znajdują się daleko w rankingu. Polska, Włochy, Czechy oraz Słowacja najbardziej poprawiły swoją pozycję w rankingu w porównaniu do roku ubiegłego. Polska awansowała z 50 miejsca w 2015 roku na 42 w roku 2016, Czesi z 43 miejsca awansowali na 36.

Metodologia NRI

Indeks Gotowości Sieciowej bierze pod uwagę to czy środowisko(polityczne, biznesowe, stopień innowacyjności, regulacje) danego kraju sprzyja przyjmowaniu rozwiązań cyfrowych. Czy infrastruktura IT jest w danym kraju odpowiednio rozwinięta oraz czy istnieje dostęp do dobrych informatyków.

Stopień adopcji cyfryzacji przez państwo, biznes i mieszkańców są kolejnymi ważnymi wskaźnikami wpływającymi na wysokość NRI. Brany pod uwagę podczas konstrukcji rankingu jest także wpływ technologii na życie społeczne i gospodarcze.

Więcej informacji na temat wykorzystanej metodologii można znaleźć na 33 stronie raportu.

NRI

Innowacje w technologiach cyfrowych

Przyjrzyjmy się bezpośrednim oraz pośrednim przyczynom, które napędzają szybkie tempo wzrostu technologicznego i cyfryzacji we współczesnym świecie.
Dzięki nowym technologiom obniżają się koszta prowadzenia badań. Powstają narzędzia ułatwiające zbieranie i analizę coraz większej ilości danych. Lepsza komunikacja umożliwia oraz usprawnia już zachodzące koroboracje między różnymi podmiotami, takim jak oddalone od siebie oddziały jednej firmy lub rożne przedsiębiorstwa współpracujące nad jednym projektem.

Cyfryzacja umożliwia tworzenie nowych produktów i usług oraz modyfikację już istniejących co zapewnia przewagę kosztowo-jakościową. Do tego dzięki Internetowi powstają nowe modele biznesowe. Nieustający feedback oraz możliwość bliższej interakcji z klientami pozwala na stworzenie modeli opartych o ciągły rozwój, niekończące się zwiększanie poziomu dopasowywania do rynku.

Dzięki sieci firmy otrzymują darmowy lub bardzo tani dostęp do ogromnego rynku potencjalnych konsumentów, co napędza konkurencję pomiędzy nimi. Koszta wejścia są niższe, dzięki czemu więcej małych i średnich firm może powalczyć na globalnym rynku.

Co ciekawe ilość patentów traci na zmaczaniu jako wskaźnik innowacyjności. Zmiany technologiczne następują tak szybko, że wielu przedsiębiorstwom po prostu nie opłaca się patentować swoich wynalazków i zamiast tego wolą skupić się na wprowadzaniu dużej liczby częstych, niewielkich zmian do swoich produktów.

Przepływ danych między granicami państw

Transfer informacji, tak zwana ekonomia wiedzy od dłuższego czasu napędza zwiększanie się produktywności we współczesnym świecie. Kraje, które szybko zaadoptowały zdobycze cyfrowej rewolucji doświadczyły powstawania nowych branż oraz wyjątkowego rozwoju już istniejących.

Od początku istnienia komercyjnie dostępnego Internetu globalna ekonomia urosła niemalże siedmiokrotnie. W 2019 roku wielkość ruchu w sieci ma być 64-krotnie wyższa niż w 2005 roku. Pomiędzy 2005 a 2012 rokiem międzykrajowy ruch w sieci urósł 18-krotnie. 75% ekonomicznych zysków z Internetu trafia do firm działających w branżach tradycyjnych.

W 2012 roku 61% amerykańskiego eksportu usług odbywało się za pomocą Internetu, zaś ponad połowa importu produktów do kraju zamawiania była za pośrednictwem globalnej sieci. Rok wcześniej e-commerce odpowiadał za od 3,4% do 4,8% wzrostu produktu krajowego brutto oraz za stworzenie do 2,4 miliona miejsc pracy w Stanach Zjednoczonych. Konferencja Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju przewiduje, że około połowy obecnej wymiany usług jest możliwa tylko dzięki powstałym niedawno technologiom.

Sama możliwość wymiany danych jest motorem napędzającym dużą ilość pojawiających się innowacji. Dzięki niej następuje dzielenie się nowymi ideami oraz upowszechnia się wiedza. Obrazują to dane na poniższym wykresie przedstawiającym zależność między poziomem innowacyjności danego państwa, a ilością informacji wymienionych z innymi krajami.

NRI

W jaki sposób przedsiębiorstwa w swoich codziennych operacjach korzystają z wolności wymiany informacji między granicami państw? Dzięki niej mogą one tworzyć analizy z udziałem Big Data, automatyzować łańcuch dostaw, współpracować między znajdującymi się w różnych rejonach świata oddziałamy w ramach jednego przedsiębiorstwa, skalować firmę dzięki rozwiązaniom opartym na chmurze oraz centralizować procesy zarządzania.

Częstotliwość korzystania z technologii opartych na chmurze stale wzrasta. Do 2019 roku ponad połowa użytkowników Internetu będzie używała przestrzeni udostępnionej na serwerach specjalistycznych firm. Zmniejsza to w sposób znaczący barierę wejścia w poszczególne branże. W latach 90-tych stworzenie startupu wraz z prototypem kosztowało średnio 2 miliony dolarów, obecnie koszta te spadły do 50 tysięcy dolarów.

W latach 2015-24 cyfryzacja według przewidywań ma być odpowiedzialna za coroczny wzrost światowego produktu brutto o 0,43% oraz stworzenie 2,7 miliona nowych miejsc pracy. Cyberbezpieczeństwo określane jest jako jedno z głównych zagrożeń dla innowacji. Prawie 40% firm musiało zrezygnować z ważnych inicjatyw z powodu obaw przed atakami hakerów. 60% przepytanych kierownik uważa, że cyberzagrożenia utrudniają podjęcie cyfrowej kolaboracji do stworzenia nowych produktów.

Profile poszczególnych krajów

Duża część raportu poświęcona jest kartom porównującym profile NRI poszczególnych krajów na tle średniej państw o wysokich przychodach oraz reszty rankingu. Polska jest liderem całego zestawienia pod względem konkurencji między dostawcami Internetu i usług telefonicznych. Świetnie też wypadliśmy w rankingu alfabetyzacji oraz nieźle jeżeli chodzi o ilość abonamentów telefonów przypadającą na setkę mieszkańców.

Bardzo źle wypadliśmy w porównaniu do innych państw pod względem ilości dni potrzebnych na założenie firmy, wadze jaką rząd przywiązuje do rozwoju Internetu oraz wysiłkom podejmowanym w celu promowania cyfryzacji.
NRINRI

Od strony 217 raportu znajdują się rankingi pokazujące jak kraje wypadły na tle poszczególnych czynników wchodzących we skład NRI.  Możemy dowiedzieć się z nich wielu ciekawych rzeczy, takich jak np. że piractwo w Zimbabwe sięga 91%. 

Artykuł powstał dzięki:

Coders Lab

Łącząc doświadczenie edukacyjne ze znajomością rynku pracy IT, Coders Lab umożliwia szybkie i efektywne zdobycie pożądanych kompetencji związanych z nowymi technologiami. Skupia się się na przekazywaniu praktycznych umiejętności, które w pierwszej kolejności są przydatne u pracodawców.

Wszystkie kursy odbywają się na bazie autorskich materiałów, takich samych niezależnie od miejsca kursu. Dzięki dbałości o jakość kursów oraz uczestnictwie w programie Career Lab, 82% z absolwentów znajduje zatrudnienie w nowym zawodzie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kursu.


Które polskie firmy IT osiągnęły sukces na tle innych firm naszego regionu?

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl