Marketing i Biznes IT Techquity, czyli jak zwiększać wartość rynku poprzez niwelowanie przepaści cyfrowej

Techquity, czyli jak zwiększać wartość rynku poprzez niwelowanie przepaści cyfrowej

Techquity to idea wyrównywania możliwości korzystania z technologii, niezależnie od pochodzenia i sytuacji życiowej. Ambitne przedsięwzięcie, prawda? W dodatku nie jest wcale altruistycznym marzeniem wizjonerów, tylko efektem analiz potencjałów rynkowych. Czysta matematyka — zapewnienie każdej osobie dostępu do technologii i kompetencji cyfrowych oznacza dla biznesu stały wzrost liczby świadomych odbiorców, którzy chcą zaspokajać swoje potrzeby. W tym te najważniejsze, czyli związane z dbaniem o zdrowie.

Techquity, czyli jak zwiększać wartość rynku poprzez niwelowanie przepaści cyfrowej

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Techquity coraz częściej wpływa na zmiany regulacyjne i wzmacnia działania edukacyjne, które promują równość cyfrową. W mojej opinii branża HealthTech może na nich skorzystać w najbardziej spektakularny sposób.

Przykłady korzystnego zastosowania Techquity

University of New Mexico Health Sciences Center wdrożyło narzędzie przesiewowe, które pozwoliło zbadać korelację między niekorzystnymi uwarunkowaniami społecznymi a złymi wynikami zdrowotnymi w populacji chorych na cukrzycę i osób cierpiących na inne choroby przewlekłe. Wyniki doprowadziły do podjęcia decyzji o zatrudnieniu lokalnych pracowników służby zdrowia we wszystkich przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej i na oddziałach ratunkowych. W efekcie wszystkich pacjentów można poddawać badaniom przesiewowym. Efekt: optymalne wykorzystanie zasobów Centrum dzięki szybkiemu i precyzyjnemu mapowaniu najsłabszych punktów systemu.

Centrum Roper St. Francis Healthcare w Południowej Karolinie, korzystając z rozwiązań do modelowania geoprzestrzennego, ustaliło, że pacjenci zagrożeni cukrzycą i nadciśnieniem są w większości związani z jedną z miejscowych wspólnot religijnych. We współpracy z jej liderkami i liderami (co ciekawe wiele z tych osób pracuje w ochronie zdrowia) opracowano strategie zapobiegawcze, badania przesiewowe, a nawet programy wellness. Wynik? Poziom ryzyka w populacji spadł o 50%. Efekt biznesowy? Wyodrębnienie grup ryzyka i skoncentrowanie wysiłków głównie na nich, a co za tym idzie lepsza diagnostyka i profilaktyka.

NHS w Wielkiej Brytanii: Dane z 2020 r. wykazały, że ryzyko hospitalizacji z powodu grypy w przypadku osób z trudnościami w uczeniu się jest sześciokrotnie większe niż w populacji ogólnej. Stworzono rozwiązanie (rodem ze świata marketingu, a nie healthtech): dynamiczne reklamy kliniki szczepień przeciw grypie, dostosowane do osób z trudnościami w uczeniu się. Efekt: 92% wzrost liczby szczepień w tej populacji.(źr.: blogs.oracle.com)

Pomóc oswoić technologię

Miliony ludzi znajdujące się w niekorzystnej sytuacji życiowej w takich aspektach jak edukacja, zatrudnienie i opieka zdrowotna tworzy ogromny potencjał wzrostu. Likwidacja przepaści cyfrowej jest kluczowa z wielu powodów, ale skupię się na dwóch.

Edukacja i profilaktyka

Inicjatywy spod znaku techquity zapewniają uczniom (również ze środowisk defaworyzowanych) narzędzia i umiejętności, których potrzebują, nie, tylko aby osiągać sukcesy w nauce i rozwijać kluczowe umiejętności XXI wieku, ale także uczyć zdrowego trybu życia.

W Polsce już co nieco dokonało się w tym zakresie — w Applover stworzyliśmy na przykład Pho3nix Kids – aplikacje (mobilną i webową), które integrują społeczność online wokół idei aktywnego trybu życia. Ich rola to zachęcanie dzieci do większej aktywności i codziennego podejmowania większej liczby kroków. Aplikacja śledzi liczbę kroków, które następnie przeliczane są na punkty. Monitoruje także postęp i pojawiające się wyzwania. Dzieciaki mogą porównywać swoje wyniki z rówieśnikami ze szkoły, kraju, a nawet świata, a sekcja analiz i rankingów pozwala im śledzić swoje postępy. Może być używana indywidualnie przez dziecko albo grupę (np. szkoły), aby codziennie rywalizować ze sobą. W najbliższej przyszłości twórcy planują wprowadzić produkt na rynki zagraniczne, żeby na szerszą skalę promować aktywny tryb życia i dbanie o dobry stan zdrowia.

Opieka zdrowotna

Rozwiązania wspierające profilaktykę, terapię i monitorowanie stanu zdrowia, telemedycyna oraz rozwiązania AI są coraz ważniejsze dla dostępu do opieki zdrowotnej. Koncepcja techquity zakłada, że osoby fizyczne, szczególnie na obszarach trudniej dostępnych lub o niedostatecznym zasięgu sieci, będą mogły korzystać z cyfrowych usług zdrowotnych.

Przykłady z naszego podwórka? Dla firmy Inngen zbudowaliśmy aplikację, która umożliwia łatwy zakup testów medycznych. Celem było zapewnienie kompleksowej obsługi klienta, ale także zaoferowanie prostego systemu realizacji zamówień dla administratorów i laboratoriów. Rozwiązanie umożliwia intuicyjne sprawdzanie oferty, dokonywanie zakupów, sprawdzanie historii wyników, monitorowanie klientów i ich zamówień, zarządzanie laboratoriami i testami (produktami w sklepie), zarządzanie przepustowością placówki oraz punktami poboru, definiowanie badań wykonywanych przez dane laboratorium i obsługa zleconych badań (zmiana statusu, wprowadzanie wyników).

Firmie Telemedi pomogliśmy rozwijać platformę do cyfrowej opieki zdrowotnej, obejmującą moduły, takie jak: telemedycyna, automatyczna segregacja pacjentów, sztuczna inteligencja, monitorowanie urządzeń medycznych i integracje API.

Egis Czas na Lek to aplikacja mobilna ułatwiająca pacjentom zarządzanie farmakoterapią. Jej głównym celem jest pomoc w uporządkowaniu i przypominaniu użytkownikom o konieczności przyjmowania leków zgodnie z zaleceniami lekarza. Użytkownicy mogą wprowadzić swoje indywidualne harmonogramy przyjmowania leków, w tym informacje takie jak nazwa leku, dawkowanie, częstotliwość przyjmowania i planowane godziny. Dzięki temu aplikacja wysyła przypomnienia o przyjęciu leku o określonych porach, co pomaga uniknąć pominięcia dawki. Apka pozwala też na generowanie miesięcznych raportów o przyjmowanych lekach. Użytkownicy mogą monitorować swoje postępy i dzielić się tymi informacjami z opiekunami lub lekarzami.

Zapytacie, co ma do tego techquity? Sporo. Ułatwiony dostęp do usług zdrowotnych i poprawa efektywności leczenia oraz profilaktyki to tylko niektóre z właściwych odpowiedzi. I nieliczne z wielu korzyści dla biznesu.

Korzyści z Techquity

Korzyści płynące z technologii są liczne i dalekosiężne. Rozszerzając globalny rynek usług cyfrowych i zapewniając równy dostęp do technologii, tworzymy bardziej włączający i dynamiczny ekosystem cyfrowy. Oto niektóre z kluczowych korzyści:

  1. Techquity promuje wzrost gospodarczy, umożliwiając szerszemu segmentowi społeczeństwa udział w gospodarce cyfrowej. To z kolei sprzyja innowacyjności, przedsiębiorczości i tworzeniu miejsc pracy.

  2. Innowacyjność i przedsiębiorczość – kiedy upowszechnia się dostęp do technologii i kompetencji cyfrowych, rośnie prawdopodobieństwo wprowadzenia innowacji i rozpoczęcia działalności gospodarczej.

  3. Techquity zwiększa wartość rynku, bo pobudzając przedsiębiorczość, dywersyfikuje krajobraz biznesowy i zachęca do rozwoju nowych usług cyfrowych.

  4. Edukacja i rozwój umiejętności, ponieważ inicjatywy Techquity zapewniają jednostkom wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia sukcesu w epoce cyfrowej.

  5. Dostęp do opieki zdrowotnej: zapewniając każdemu dostęp do telemedycyny i cyfrowych zasobów zdrowotnych, techquity poprawia wyniki opieki zdrowotnej i promuje opiekę profilaktyczną, ostatecznie zmniejszając obciążenie systemów opieki zdrowotnej.

  6. Globalna ekspansja rynku: techquity ma bezpośredni wpływ na rozwój globalnego rynku usług cyfrowych. W miarę jak coraz więcej osób uzyskuje dostęp do Internetu, rośnie zapotrzebowanie na cyfrowe produkty i usługi. Otwiera to nowe rynki i możliwości dla przedsiębiorstw.

Podsumowanie

Tak jak p. Jourdain nie wiedział, że mówi prozą, tak i ja do niedawna nie zdawałem sobie sprawy, że Applover działa od początku w duchu techquity. Tworzymy skalowalne i łatwe dla użytkownika końcowego rozwiązania i jakoś tak samo wyszło.

A poważnie — techquity to potężna siła. Niwelując przepaść cyfrową i zapewniając równy dostęp do technologii, stymulujemy wzrost gospodarczy, rozwój innowacji, a także poprawiamy edukację i opiekę zdrowotną. Co więcej, rozszerza się globalny rynek usług cyfrowych, tworząc nowe możliwości dla przedsiębiorstw i odblokowując nowy potencjał oraz możliwości dla wszystkich.

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl