Marketing i Biznes IT Słowniczek IT #8 – Q-S komputer, bezpieczeństwo, oprogramowanie

Słowniczek IT #8 – Q-S komputer, bezpieczeństwo, oprogramowanie

Słowniczek IT #8 – Q-S komputer, bezpieczeństwo, oprogramowanie

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia
query zapytanie (do bazy danych)
radio wave fala radiowa
RAM pamięć operacyjna
range zakres, przedział, zasięg
recipient odbiorca, adresat (listu, maila)
recognize rozpoznawać
recommend polecać
record zapis, protokół, rejestr
record zapisywać, rejestrować, nagrywać
refer odnosić się, nawiązywać, mieć związek
refresh rate częstotliwość odświeżania (np. obrazu)
relational relacyjny
release puszczać
replace zamieniać, wymieniać, zastępować
requirements wymagania
research and development badania i rozwój
resolution rozdzielczość
return wracać
retype napisać ponownie (na maszynie lub komputerze)
review przeglądać, oceniać, powtarzać
reward wynagradzać
right-click kliknąć prawym przyciskiem myszy
ROM pamięć tylko do odczytu
row rząd, szereg
save zapisywać
scanner skaner
screen size rozmiar ekranu
scroll przewijać (np. stronę)
search przeszukiwać, wyszukiwać, poszukiwać, szukać
search engine wyszukiwarka
secured zabezpieczony
security bezpieczeństwo
security flaw luka w zabezpieczeniach
security specialist specjalista ds. zabezpieczeń
select wybrać, zaznaczyć
sender nadawca
sensor czujnik
set zestaw, komplet
set up ustanawiać, organizować, ustawiać, konfigurować
shareware oprogramowanie rozpowszechniane bez opłat, ale z ograniczeniami albo na określony czas
sharpness ostrość (rysów, obrazu, widzenia)
shopping basket koszyk na zakupy
shopping trolley wózek na zakupy
signature podpis, sygnatura
simultaneously jednocześnie
smiley uśmieszek, uśmiech (np. w mailu)
snail mail poczta tradycyjna („ślimacza”)
software oprogramowanie
software engineer inżynier oprogramowania
solution rozwiązanie
sort sortować, układać
space spacja, odstęp, miejsce
speaker głośnik
spell checker moduł sprawdzania pisowni
spreadsheet arkusz kalkulacyjny
spyware oprogramowanie szpiegujące
SSL certificate certyfikat SSL
stage etap, stadium, scena
storage device urządzenie pamięciowe (do przechowywania danych)
store przechowywać
subject temat
subscribe zapisać się (do listy mailingowej)
support wspierać, obsługiwać
support specialist specjalista wsparcia technicznego
surf the web surfować po sieci
switch przełączać
 

Słowniczek powstał dzięki:

CONNECTIS_

+48 22 222 5000
office.pl@connectis.pl

Złota 59
00-120 Warszawa

CONNECTIS_ jest spółką technologiczną świadczącą usługi z zakresu outsourcingu specjalistów, zespołów projektowych oraz procesów IT.


CONNECTIS_
łączy wyjątkowe doświadczenie, kompleksową znajomość branży oraz kompetencje specjalistów z klientami, aby pomóc im usprawniać projekty informatyczne i zwiększać wydajność procesów biznesowych.

Współpracujemy na szeroką skalę z liderami branżowymi w całej Europie z sektora m.in. finansowego, IT, konsultingowego, ubezpieczeniowego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego. Codziennie wspieramy ich ponad 350 specjalistami w strategicznych projektach informatycznych.

Coders Lab

Łącząc doświadczenie edukacyjne ze znajomością rynku pracy IT, Coders Lab umożliwia szybkie i efektywne zdobycie pożądanych kompetencji związanych z nowymi technologiami. Skupia się się na przekazywaniu praktycznych umiejętności, które w pierwszej kolejności są przydatne u pracodawców.

Wszystkie kursy odbywają się na bazie autorskich materiałów, takich samych niezależnie od miejsca kursu. Dzięki dbałości o jakość kursów oraz uczestnictwie w programie Career Lab, 82% z absolwentów znajduje zatrudnienie w nowym zawodzie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kursu.


Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl