Słowniczek IT #8 – Q-S komputer, bezpieczeństwo, oprogramowanie

12.08.2017 AUTOR: Marta Bąk

query zapytanie (do bazy danych)
radio wave fala radiowa
RAM pamięć operacyjna
range zakres, przedział, zasięg
recipient odbiorca, adresat (listu, maila)
recognize rozpoznawać
recommend polecać
record zapis, protokół, rejestr
record zapisywać, rejestrować, nagrywać
refer odnosić się, nawiązywać, mieć związek
refresh rate częstotliwość odświeżania (np. obrazu)
relational relacyjny
release puszczać
replace zamieniać, wymieniać, zastępować
requirements wymagania
research and development badania i rozwój
resolution rozdzielczość
return wracać
retype napisać ponownie (na maszynie lub komputerze)
review przeglądać, oceniać, powtarzać
reward wynagradzać
right-click kliknąć prawym przyciskiem myszy
ROM pamięć tylko do odczytu
row rząd, szereg
save zapisywać
scanner skaner
screen size rozmiar ekranu
scroll przewijać (np. stronę)
search przeszukiwać, wyszukiwać, poszukiwać, szukać
search engine wyszukiwarka
secured zabezpieczony
security bezpieczeństwo
security flaw luka w zabezpieczeniach
security specialist specjalista ds. zabezpieczeń
select wybrać, zaznaczyć
sender nadawca
sensor czujnik
set zestaw, komplet
set up ustanawiać, organizować, ustawiać, konfigurować
shareware oprogramowanie rozpowszechniane bez opłat, ale z ograniczeniami albo na określony czas
sharpness ostrość (rysów, obrazu, widzenia)
shopping basket koszyk na zakupy
shopping trolley wózek na zakupy
signature podpis, sygnatura
simultaneously jednocześnie
smiley uśmieszek, uśmiech (np. w mailu)
snail mail poczta tradycyjna (“ślimacza”)
software oprogramowanie
software engineer inżynier oprogramowania
solution rozwiązanie
sort sortować, układać
space spacja, odstęp, miejsce
speaker głośnik
spell checker moduł sprawdzania pisowni
spreadsheet arkusz kalkulacyjny
spyware oprogramowanie szpiegujące
SSL certificate certyfikat SSL
stage etap, stadium, scena
storage device urządzenie pamięciowe (do przechowywania danych)
store przechowywać
subject temat
subscribe zapisać się (do listy mailingowej)
support wspierać, obsługiwać
support specialist specjalista wsparcia technicznego
surf the web surfować po sieci
switch przełączać
 

Słowniczek powstał dzięki:

CONNECTIS_

+48 22 222 5000
office.pl@connectis.pl

Złota 59
00-120 Warszawa

CONNECTIS_ jest spółką technologiczną świadczącą usługi z zakresu outsourcingu specjalistów, zespołów projektowych oraz procesów IT.


CONNECTIS_
łączy wyjątkowe doświadczenie, kompleksową znajomość branży oraz kompetencje specjalistów z klientami, aby pomóc im usprawniać projekty informatyczne i zwiększać wydajność procesów biznesowych.

Współpracujemy na szeroką skalę z liderami branżowymi w całej Europie z sektora m.in. finansowego, IT, konsultingowego, ubezpieczeniowego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego. Codziennie wspieramy ich ponad 350 specjalistami w strategicznych projektach informatycznych.

Coders Lab

Oferuje bardzo intensywne kursy typu bootcamp, umożliwiające przekwalifikowanie I (i) rozpoczęcie pracy w branży IT. Coders Lab to ponad 850 absolwentów, z których 82% pracuje w nowym zawodzie w branży IT. Kursy opracowywane są przez praktyków programowania w zgodzie z bieżącymi potrzebami rynku, a tryb kursu wzorowany jest na najlepszych praktykach szkół języków obcych. Coders Lab pomaga absolwentom w procesie zmiany zatrudnienia za pomocą programu Nowa Praca w ramach, którego współpracuje z blisko dwustoma firmami partnerskimi z całej Polski

Polecane artykuły

Zapisz się do naszego newslettera

Wyślij mi newsletter (Możesz się wypisać w każdej chwili).

email marketing powered by FreshMail
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

email marketing powered by FreshMail
 

Subscribe to our newsletter

email marketing powered by FreshMail