Słowniczek IT #4 – D, E – Internet, Excel, E-mail

15.07.2017 AUTOR: Marta Bąk

data dane
database baza danych
database administrator administrator baz danych
debit card karta debetowa
decentralised zdecentralizowany
dedicated keys klawisze dedykowane
define definiować
delete kasować, usuwać
deliver dostarczać
design projektować
develop rozwijać, opracowywać, projektować
diagonally po przekątnej
dictate dyktować
digital cyfrowy
digital camera aparat cyfrowy
digital wallet cyfrowy portfel
directly bezpośrednio
discount zniżka, rabat
disguised przebrany, zakamuflowany
disk drive stacja dysków
display wyświetlać
domain domena
dot-com firma internetowa
double-click kliknąć dwukrotnie
drag przeciągać
drawing tools narzędzia rysowania
drive napęd
DVD płyta DVD
e-commerce handel internetowy
editing keys klawisze edycji
efficiency wydajność
e-learning nauczanie z wykorzystaniem komputera i internetu
e-mail address adres e-mail
embed osadzać, wstawiać (np. obrazek do pliku), zagnieżdżać
emit radiation wydzielać promieniowanie
emoticon emotikona, emotka
enter data wpisywać dane, wprowadzać dane
entry wpis, hasło, wejście
equation równanie
executable file plik wykonywalny
exploit wykorzystywać, wyzyskiwać
extract wyciągać, wydobywać
 

Słowniczek powstaje dzięki:

Coders Lab

Oferuje bardzo intensywne kursy typu bootcamp, umożliwiające przekwalifikowanie I (i) rozpoczęcie pracy w branży IT. Coders Lab to ponad 850 absolwentów, z których 82% pracuje w nowym zawodzie w branży IT. Kursy opracowywane są przez praktyków programowania w zgodzie z bieżącymi potrzebami rynku, a tryb kursu wzorowany jest na najlepszych praktykach szkół języków obcych. Coders Lab pomaga absolwentom w procesie zmiany zatrudnienia za pomocą programu Nowa Praca w ramach, którego współpracuje z blisko dwustoma firmami partnerskimi z całej Polski

CONNECTIS_

+48 22 222 5000
office.pl@connectis.pl

Złota 59
00-120 Warszawa

CONNECTIS_ jest spółką technologiczną świadczącą usługi z zakresu outsourcingu specjalistów, zespołów projektowych oraz procesów IT.


CONNECTIS_
łączy wyjątkowe doświadczenie, kompleksową znajomość branży oraz kompetencje specjalistów z klientami, aby pomóc im usprawniać projekty informatyczne i zwiększać wydajność procesów biznesowych.

Współpracujemy na szeroką skalę z liderami branżowymi w całej Europie z sektora m.in. finansowego, IT, konsultingowego, ubezpieczeniowego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego. Codziennie wspieramy ich ponad 350 specjalistami w strategicznych projektach informatycznych.


Polecane artykuły

Zapisz się do naszego newslettera

Wyślij mi newsletter (Możesz się wypisać w każdej chwili).

email marketing powered by FreshMail
 

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

email marketing powered by FreshMail
 

Subscribe to our newsletter

email marketing powered by FreshMail