Marketing i Biznes E-commerce Branża retail: Trendy na 2023. Oczami ekspertów

Branża retail: Trendy na 2023. Oczami ekspertów

Jakimi trendami będzie kształtowana branża retail w 2023 roku? Zapytaliśmy o to ekspertów z branży: Ewelinę Siedlecką, CEO Hurtum.pl, Pawła Paszkowskiego, CEO Strigoo, Miłosza Wójcika, CPO Nethansa, oraz Kacpra Gugałę, Regional Manager Poland Shopware. Odkryj trendy w branży retail w 2023 roku i zaplanuj strategię działania dla swojej firmy.

Branża retail: Trendy na 2023. Oczami ekspertów
Rok 2023 w branży retail będzie kształtowany walką z inflacją, trudnościami w pozyskaniu surowców do produkcji i spadkiem popytu. Trendy w retail będą wynikały głównie z próby i umiejętności przetrwania podmiotów na rynku, elastycznego i dynamicznego dostosowania się do sytuacji w warunkach nadal zarządzania kryzysowego. Większego znaczenia nabiorą platformy e-commerce, które są miejscem nie tylko handlu, ale też współpracy i relacji pomiędzy podmiotami. Zaobserwujemy również wzrost znaczenia marek dbających o środowisko oraz rozwój trendu związanego z odsprzedażą produktów.. Dostosowanie odpowiedniej strategii cenowej wpłynie bezpośrednio na sukces biznesu w czasie kryzysu. Znaczenia nabierze spójność organizacji w modelu omnichannel i to właśnie na tym będą skupiać swoją uwagę oraz działanie firmy liczące na zysk.

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Wzrost cen i ograniczenie wachlarza asortymentu

Branża retail w obszarze FMCG mierzy się obecnie z bardzo trudną sytuacją gospodarczo-polityczną na świecie. Nastąpiła destabilizacja warunków działania gospodarek lokalnych wywołana przede wszystkim wojną w Ukrainie. Dla większości branż są to zmiany negatywne i wymuszają szybkie dostosowanie się do nowych warunków i dynamicznej sytuacji. Miniony rok zapoczątkował trudny czas, a trendy w branży retail w 2023 roku będą kształtowane walką z inflacją, trudnościami w pozyskaniu surowców do produkcji i spadkiem popytu.

Trendy w retail będą wynikały głównie z próby i umiejętności przetrwania podmiotów na rynku, elastycznego i dynamicznego dostosowania się do sytuacji w warunkach nadal zarządzania kryzysowego. Na dalszy plan schodzą kwestie podejmowanych działań rozwojowych, o których nie należy jednak zapominać.

Ograniczenie ilości dostępnych towarów na rynku

Na bazie obserwacji i analiz rynku hurtowego e-commerce w branży FMCG (według danych z hurtum.pl) wynika, że wielu producentów boryka się przede wszystkim z problem dostępności surowców do wytworzenia produktów. Trendem jest zatem ograniczanie szerokości asortymentu do tych produktów, których surowce są i będą możliwe do pozyskania, a koszt ich zakupu nie przekracza planowanego kosztu w kalkulacji marży. Zauważalne jest także poszerzenie poszukiwań alternatyw dla dotychczas wykorzystywanych surowców i współpracy z producentami z nowych, często odległych rynków. Przykładem może być producent sosów gastronomicznych, który z powodu braku w Europie składników do ich wytworzenia musiał nawiązać relację z dostawcami z Afryki. Zatem współpraca międzynarodowa staje się jeszcze bardziej intensywna, co może stanowić plus tej trudnej sytuacji.

Spadek konkurencyjności i wzrost hurtowych

Koszty wytworzenia (w tym energia, gaz) to kolejny element, który w obecnej sytuacji ma istotny wpływ na marżę producentów FMCG. Konsekwencją jest oczywiście wzrost cen już na poziomie hurtowym i jest to bardzo mocno obserwowany przez nas na Hurtum trend, którego kontynuacja ma miejsce też w 2023 roku.

Wielu producentów, w szczególności niszowych produktów z wyższej półki cenowej zupełnie zrezygnowało z działalności, stąd konkurencyjność na rynku retail zaczyna drastycznie obniżać się, kumulując podaż wokół największych silnych graczy na danym rynku produktowym. W konsekwencji podmioty handlujące oraz konsumenci dostają mniejszy wybór towarów po wyższych cenach.

Zauważalnie zmniejszyła się liczba nowych producentów FMCG (zarówno wchodzących na rynek, jak i rejestrujących się na platformie hurtum.pl) i wynikający z tego spadek liczby nowości produktowych na rynku (innowacji, wersji produktów). Widoczny jest zatem ograniczenie nie tylko szerokości, ale i głębokości oferowanego asortymentu. Zaobserwowaliśmy też reglamentację towarów na rynku na poziomie hurtowym z powodu braków magazynowych.

Dążenie do optymalizacji kosztów firmy

Z punktu widzenia podmiotów kupujących na rynku hurtowym sytuacja wydaje się jeszcze trudniejsza — szczególnie w obszarze gastronomii, która jest narażona natychmiast i bezpośrednio na negatywne nastroje i sytuację ekonomiczną konsumentów. Bardzo wiele restauracji i punktów gastronomicznych zamknęło swoją działalność. Natomiast te, które działają, skupiają się na optymalizacji kosztów działalności, w tym w obszarze zakupów. Na Hurtum obserwujemy tendencję zwiększania wartości jednostkowych zamówień i zmniejszania ich częstotliwości. Wynika to z robienia zapasów przez kupujących z obawy przed brakiem towaru w przyszłości i chęci obniżania kosztów dostaw (powyżej pewnej wartości zamówienia dostawa jest bezpłatna). Obserwujemy wzrost zamówień paletowych, co jest korzystne również dla sprzedawców ze względu na obniżenie kosztów logistycznych (które w hurcie są pokrywane standardowo przez dostawcę/sprzedającego), co z kolei w pewnym stopniu stanowi zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko.

Sytuacja na rynku wymusza optymalizację kosztów prowadzenia działalności, poprzez weryfikowanie dostępności produktów, możliwości zakupu po jak najniższej cenie i nawiązywanie współpracy z nowymi dostawcami. Między innymi z powyższych powodów kupujący coraz chętniej i szybciej wchodzą w e-commerce. Hurtum jako marketplace on-line do zakupów hurtowych dla biznesu idealnie wpisuje się w ten trend. Użytkownicy w łatwy i szybki sposób mogą wyszukać surowce i produkty na podstawie wystandaryzowanego parametru – kodu EAN, porównując ceny od różnych sprzedających.

Wzrost popularności platform e-commerce

W 2023 roku jeszcze większego znaczenia nabiorą platformy e-commerce, które są miejscem nie tylko handlu, ale też współpracy i relacji pomiędzy podmiotami. Szczególnie wzrośnie wartość marketplaców o zasięgu globalnym, które zmniejszają bariery w pozyskiwaniu towarów w sposób optymalny.

Podmioty działające w segmencie detalicznym coraz chętniej korzystają z platform on-line, wzmacniając strategię omnichannel i robią to coraz lepiej poprzez uspójnienie wszystkich kanałów dotarcia do klienta, komunikację marketingową i szeroko pojęte doświadczenie użytkownika z marką.

Bądź o krok przed konkurencją i zaplanuj strategię content marketingową dla swojej firmy. Odkryj trendy content marketingowe na 2023 rok.

Wielokanałowość i rozwój działań marketingowych

Również podmioty handlu hurtowego intensywnie poszukują nowych kanałów dotarcia do klientów, a e-commerce im w tym niewątpliwie bardzo pomaga. Nie zawsze jednak jest to rozwiązanie tanie, dlatego niezwykle ważne jest przygotowanie strategii wejścia i rozwoju sprzedaży on-line i mobile. Ogromne znaczenie ma optymalizacja procesów, a w szczególności analityka. Sprzedający na rynku hurtowym dostrzegają i coraz skuteczniej wykorzystują rolę usystematyzowania i analizy danych, jakimi dysponują. Dzięki odpowiednim narzędziom analitycznym, działającym na podstawie big data skutecznie zarządzają relacjami z klientami lojalizując ich oraz pozyskując nowych. Rok 2023 będzie z pewnością kontynuacją trendu z lat poprzednich korzystania z danych i rozwoju innowacyjnego marketingu skorelowanego z analizą danych.   

Biznes w większym stopniu skupi się na opłacalności w kwestii produkcji i sprzedaży towarów, zwiększy uwagę w zakresie decyzji biznesowych opartych na precyzyjnych wyliczeniach marży/zyskowności i zmniejszy wagę eksperymentów na rzecz realistycznego, twardego podejścia do działalności w oparciu o dane takie jak np. agregowane dzięki sprzedaży na hurtum.pl.

Twojej firmie brakuje strategii ukierunkowanej na zysk? Poznaj skuteczne sposoby na automatyzację procesów i usprawnienie biznesu. Spotkaj się w gronie 30 innych founderów i wznieś swój biznes na wyżyny — wypełnij niezobowiązujący formularz.

Zwiększenie znaczenia ekologicznego charakteru marki oraz wzrost popularności odsprzedaży

Ograniczenie konsumpcji

W 2023 roku będziemy obserwować ograniczenie konsumpcjonizmu. Ostatni rok w handlu, to głównie wyzwania związane z zaburzonym łańcuchem dostaw, inflacją cenową, niepewnością gospodarczą i czynnikami geopolitycznymi. Wpłynęły one znacząco na kondycję finansową przedsiębiorstw. Firmy stanęły przed koniecznością większej koncentracji na pozytywnych doświadczeniach i dostarczaniu klientom nowych rozwiązań budujących ich lojalność. Widmo recesji powoduje dodatkowo obawy po stronie konsumentów, których budżety zostały mocno ograniczone w wyniku inflacji. Pomimo, że pojawiają się pozytywne sygnały o zwiększonej skłonności do zakupów to nie są to trwałe zmiany a jedynie czasowe zachowania. Dalej panuje duża ostrożność w zakupach i wyczekiwanie na poprawę sytuacji rynkowej.

Ważne jest również to, że coraz większą uwagę konsumenci zaczynają przykładać do wyboru produktów o lepszej jakości i trwałości. Przesuwa się ciężar zakupów na asortyment, który można naprawiać, poprawiać i ulepszać. Konsumenci będą też kupować mniej ale będą bardziej zwracać uwagę na zrozumienie cyklu życia produktu. Ograniczenie konsumpcji oznaczać więc będzie mądrzejsze zakupy i bardziej świadome podejście do dokonywanych wyborów.

Zakupy hybrydowe i dbałość o spójna strategię omnichannel

Po dwóch latach zakupów głównie online, konsumenci chętnie wrócili do zakupów w sklepach tradycyjnych. Nie oznacza to jednak rezygnacji z korzystania ze sklepów internetowych. Chociaż boom na e-commerce może spowalniać, to wygoda, którą daje jest przewagą, do której konsumenci się przyzwyczaili i z której łatwo nie zrezygnują. W związku z tym oczekiwania klientów odnośnie doświadczeń internetowych nadal pozostają wysokie. Powoduje to konieczność większego skupienia na spójnej strategii całej organizacji w odniesieniu do modelu omnichannel

Sprzyja to tworzeniu środowiska, które zwiększa rozpoznawalność marki i dostarcza klientom informacji niezbędnych do dalszego poruszania się po ścieżce zakupowej. Nie kończy się ona bowiem, a często wręcz zaczyna – na stronie internetowej firmy lub marki. Lojalni klienci obserwują strony w mediach społecznościowych, angażują się w relacje z  marką, działają jako jej zwolennicy lub krytycy, a także porównują ceny różnych marek i platform.

Oznacza to, że nie można pomijać doświadczeń konsumentów online w projektowaniu modelu sprzedaży. Marki posiadające zarówno cyfrowe, jak i fizyczne lokalizacje powinny dążyć do wyeliminowania niespójności, ponieważ kupujący korzystają z różnych kanałów i platform.

Automatyzacja procesów obsługi klienta

Rosnące koszty prowadzenia działalności wynikające z cen energii elektrycznej, gazu czy paliwa powoduje, że utrzymywanie infrastruktury w organizacji staje się coraz droższe. Dlatego firmy zaczynają poszukiwać oszczędności wykorzystując m.in. automatyzację procesów obsługi klienta. W handlu tradycyjnym widzimy to na przykładzie coraz powszechniejszych automatycznych kas. W handlu internetowym rolę obsługi zastępują różnego rodzaju czatboty. Są coraz lepiej dopasowane do klienta i pozwalają w szybki sposób odpowiedzieć na najważniejsze pytania, zbierać opinie, pomagać w wyborze produktu czy też zapewniają obsługę pozakupową. Automatyzacja będzie coraz mocniej zaawansowana i będzie zastępowała coraz bardziej skomplikowane procesy w organizacji. Co finalnie wpłynie na znaczną poprawę kondycji finansowej firm.

Automatyzacja procesów to must-have każdej dobrze prosperującej i rozwijającej się firmy. Poznaj skuteczne sposoby na usprawnienie swojego biznesu. Spotkaj się w gronie 30 innych founderów i wznieś swoją firmę na wyżyny — wypełnij niezobowiązujący formularz.

Wzrost znaczenia marek dbających o środowisko

W 2022 roku pojawiło się sporo inicjatyw związanych z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu. Obejmowały one m.in. programy recyklingu używanych towarów czy też wypuszczanie kolekcji kapsułowych wykonanych z przetworzonych surowców wtórnych. Wraz z rosnącym zainteresowaniem konsumentów, rok 2023 może przynieść jeszcze więcej działań w zakresie zrównoważonego rozwoju ze strony marek

Na rynek pracy wkracza właśnie pokolenie z Generacji Z, które pokazuje w jakim kierunku będą podążać preferencje zakupowe. Nawet mając mniej pieniędzy do wydania, konsumenci ci, częściej niż starsze osoby twierdzą, że są skłonni wydać więcej np. na odzież produkowaną w sposób zrównoważony

Chociaż wyższa cena bardziej przyjaznych dla środowiska produktów detalicznych może zniechęcić niektórych konsumentów do zakupu, wielu z nich deklaruje, że jest to ważny czynnik zakupu.

Dla pokolenia Z wygrywać będą firmy, które w swoich działaniach stosują politykę zrównoważonego rozwojuaktywnie angażują się w ochronę środowiska czy też stosują ekologiczne opakowania. Przekłada się to na ich decyzje zakupowe i wybory jednej marki kosztem innej. 

Rozwój trendu związanego z odsprzedażą

W ciągu ostatnich kilku lat odsprzedaż przeszła drogę od przedsięwzięcia napędzanego jedynie przez osoby dokonujące zakupów w sposób zrównoważony do pełnoprawnej strategii sprzedawców, mającej na celu uzyskanie dodatkowego strumienia przychodów. Rynek produktów używanych wciąż rośnie. I nie jest już tylko trendem a wręcz staje się koniecznością w kontekście świadomego zarządzania sprzedażą. Co więcej, zaczyna stanowić bardzo silne źródło przychodów oraz pozytywnie wpływać na postrzeganie marki w oczach klientów*. Mocno wpasowuje się on również w trend ekologiczny. Razem będą one wyznaczać kierunek w jakim powinien rozwijać się handel. Co ważne, jest już bardzo dużo marek, które to rozumieją i potrafią dostarczyć swoim klientom rozwiązania ułatwiające ponowną odsprzedaż. Dobrym przykładem są firmy odzieżowe, skupujące wcześniej sprzedane produkty lub umożliwiające na zasadach giełdy handel używanymi produktami.

Social commerce i monitoring social media

Według raportu Fundacji Kobiety e-biznesuRaport the power of social & live commerce. Edycja 2022” liczba osób deklarujących robienie zakupów w SoMe oraz wykorzystujących je jako kanał sprzedaży konsekwentnie rośnie. Obecnie już 36% Polaków kupuje przez platformy społecznościowe, a 29% używa ich do sprzedaży. Najchętniej kupujemy i sprzedajemy poprzez serwis Facebook, natomiast pozostałe media społecznościowe również dynamicznie rosną. Przykładowo, w ostatnich latach TikTok znacząco przyczynił się do wzrostu social commerce. Siłą napędową trendu stają się użytkownicy Gen Z, czyli osoby głównie mobile o niewykształconych jeszcze nawykach zakupowych. 

Ciągły wzrost handlu społecznościowego stanowi ogromną szansę dla sprzedawców i marek w kontekście pozyskiwania wartościowych informacji o swoich produktach. Najgorętsze trendy w social media to dzisiaj prywatne profile i influencerzy. Jak dotąd udział marek na tym polu jest niewielka. Dlatego znaczenie będzie miało coraz szersze wykorzystanie narzędzi do monitoringu social media. Aktywnie angażując się w media społecznościowe i analizując zbierane dane, sprzedawcy mogą lepiej zrozumieć nastroje, preferencje i postawy swoich klientów wobec firmy a także konkurencji. Co przełoży się na budowanie zaangażowanych społeczności i generowanie coraz większych przychodów.

Twojej firmie brakuje strategii ukierunkowanej na zysk? Poznaj skuteczne sposoby na automatyzację procesów i usprawnienie biznesu. Spotkaj się w gronie 30 innych founderów i wznieś swój biznes na wyżyny — wypełnij niezobowiązujący formularz.

Wzrost wpływu strategii cenowej na sukces w czasach kryzysu

Bieżąca sytuacja geopolityczna na świecie powoduje zdecydowany spadek globalnego tempa wzrostu gospodarczego. Według Światowej Organizacji Handlu (WTO) redukcja wolumenu handlu towarami będzie w tym roku jeszcze bardziej widoczna. Z prognozowanych wartości rzędu 4.7% dla 2021 oraz 3.5% dla 2022, w roku 2023 spadnie do zaledwie 1.0%.

Polska mierzy się z galopującą inflacją, a to sprawia, że konsumenci stają się niechętni do kupowania. Z badania Instytutu Badań Rynkowych i Społecznych wynika, że 32% Polaków deklaruje, że rzadziej dokonuje impulsywnych zakupów. Mając to na uwadze, warto wrócić do podstaw i dokonać ewaluacji swojej strategii cenowej.

Bruce Lee powiedział kiedyś, że nie boi się człowieka, który przećwiczył 10 tysięcy kopnięć jeden raz, lecz tego, który jedno kopnięcie przećwiczył 10 tysięcy razy. Patrząc na zmieniające się preferencje konsumentów, można odnieść wrażenie, że dostosowanie strategii cenowej do panujących realiów jest najważniejszym kopnięciem, które w 2023 roku powinien przećwiczyć twój biznes.

Jaką strategię cenową wybrać w czasach kryzysu?

Najbogatsze i najsilniejsze marki mogą zdecydować się na dwie drogi. Pierwszą z nich jest utrzymanie klientów dzięki zamrożeniu cen. Bez wątpienia jest to kosztowne rozwiązanie, którego prawdziwe zalety można dostrzec w długoterminowym ujęciu. Mowa o wzroście lojalności wśród klientów marki. Dla przykładu, Boots, brytyjski dystrybutor z branży beauty, zadeklarował zamrożenie cen dla 1500 produktów marki własnej.

Na przeciwnym biegunie znajdą się firmy, które ze względu na swoją pozycję zdecydują się na podnoszenie cen. Ich zarządy mają bowiem świadomość, że klienci są gotowi płacić więcej za produkty marek, które darzą zaufaniem. Takie podejście do zarządzania cenami jest zdecydowanie bardziej popularne wśród przedsiębiorców.

Jednak nie trzeba być najsilniejszą, ani najbogatszą marką, żeby efektywnie dostosować strategię cenową do sytuacji gospodarczej. Możliwe jest bieżące monitorowanie konkurencji i ustalanie cen na aktualnie konkurencyjnym poziomie. Takie podejście będzie szczególnie skuteczne z perspektywy firm handlujących za pośrednictwem platform sprzedażowych, np. Amazon, Allegro, czy Kaufland.

Kto na dynamicznym pricingu może zyskać najwięcej?

Na wykorzystaniu systemu pozwalającego wdrożyć dynamiczny pricing mogą zyskać w szczególności dystrybutorzy, którzy na co dzień zarządzają ogromnym portfolio produktowym. W takim przypadku ręczne dostosowywanie cen w czasie rzeczywistym byłoby nierealne.

Dynamiczny pricing będzie korzystnym wyborem dla wszystkich sprzedawców aktywnie działających na platformach sprzedażowych, które promują najkorzystniejszą dla konsumenta ofertę. Takimi marketplace’ami są na przykład Amazon lub Kaufland.de.

Na horyzoncie widać również ogromną zmianę w sposobie przedstawiania najkorzystniejszej oferty na europejskich rynkach Amazon. Jest to pokłosie sporu z Komisją Europejską, która wymusiła na gigancie światowego handlu dostosowanie się do polityki antymonopolowej obowiązującej na terenie Unii Europejskiej.

Wprawdzie jeszcze nie wiadomo, jaki dokładnie kształt przybierze nowy Buy Box. Jednak już teraz można być pewnym, że stworzy to nowe szanse sprzedażowe dla kolejnych przedsiębiorców. Nie jest tajemnicą, że najważniejszym elementem oceny oferty przez Amazon jest cena. W perspektywie zmian w Buy Box dobór właściwej strategii cenowej wydaje się być jeszcze bardziej istotny.

Dynamiczne ustalanie cen jako odpowiedź na kryzys

Dynamiczny pricing to strategia dostosowywania cen w czasie rzeczywistym i jest alternatywą dla polityki stałych cen. Wdrożenie takiego podejścia wiąże się z koniecznością ciągłego wprowadzania zmian w poziomie cen swoich produktów na wszystkich rynkach w odpowiedzi na działania konkurencji.

Dla przykładu, najlepsza oferta konkurencji dla danego produktu wynosi 240 zł. Po podliczeniu swoich kosztów całkowitych okazuje się, że najniższa wartość, która będzie dla ciebie opłacalna to 220 zł. Jednak nie musisz od razu schodzić z ceną tak nisko.

Dzięki dynamicznemu pricingowi, po uwzględnieniu wszystkich zmiennych oraz analizie konkurencji wiesz, że cena rzędu 232 zł zapewni ci zysk. Twoja oferta będzie kilka złotych tańsza od konkurencji. To wystarcza, by zostać wybranym przez klienta i jednocześnie cieszyć się transakcjami o najwyższej możliwej w danym momencie marży.

Chcesz przygotować biznes do wyzwań 2023 roku?

  • Dostosuj strategię cenową

Wybierz strategię cenową, która umożliwi bycie konkurencyjnym i utrzymaniu zarówno klientów, jak i przychodów na satysfakcjonującym poziomie. Maksymalna efektywność sprzedaży jest ważnym elementem, tak koniecznej w 2023 roku optymalizacji przedsiębiorstw.

  • Przygotuj się na zmiany na Amazon

Trzymaj rękę na pulsie i wypatruj, jaki kształt przybierze Buy Box na Amazon w 2023 roku. Być może osiąganie zysków na tej platformie sprzedażowej będzie jeszcze łatwiejsze ze względu na porozumienie Amazon z KE i obowiązek wyraźnego przedstawienia więcej niż jednej oferty.

W obliczu kryzysu ogromne wsparcie może dać Ci branżowy networking. Spotkaj się w gronie osób o podobnych wyzwaniach, problemach, poglądach — podobnym mindseci. Weź udział w wyjeździe razem z 30 innymi founderami.

Omnichannel, Q-commerce, Mateverse & NFT

Jeżeli przyjrzeć się zmianom w sklepach, to dosyć widocznym zjawiskiem (w szczególności, jeżeli chodzi o duże sklepy), jest wszechobecna cyfryzacja i wprowadzanie dużej ilości elementów IT do sprzedaży offline. Jest to moim zdaniem bardzo ciekawy kierunek, bo większość rozwiązań, o których będę wspominał, wpływa pozytywnie na Customer Experience Klienta.

Automatyzacja zakupów offline

W ciągu ostatniego roku/dwóch bardzo dużo pojawiło się rozwiązań na rynku na styku technologii, które ułatwia proces zakupowy dla Klienta. Przykładami mogą być kasy w Decathlon, gdzie produkty są rozpoznawane bez skanowania. Innym przykładem może być Żabka Nano lub Amazon Go, czyli sklepy, w których robimy zakupy bez konieczności interakcji. Co więcej – nie tylko nie musimy rozmawiać z kasjerem, ale też nie musimy nawet podchodzić do kasy. Po prostu wchodzimy, bierzemy produkt i wychodzimy. Widać ten trend również w kasach samoobsługowych w sklepach typu Lidl. Widać go w McDonaldzie, gdzie duża część Klientów już przekonała się do zamawiania przez dotykowe ekrany. Co ciekawe ta automatyzacja jest widoczna nawet w sprzedaży B2B. W 2022 Shopware wprowadził funkcję „Guided Shopping”, która pozwala na połączenie przedstawiciela handlowego i Klienta online wraz z interaktywną prezentacją produktów.

Q-commerce

To raczej trend dotyczący sprzedaży online, ale nie sposób przejść obok niego obojętnie. Z jednej strony stał się dosyć popularny – coraz więcej firm oferuje dostawy w 15 minut. Z drugiej strony jest czasami pewnym łącznikiem między światem offline i online (polecam case-study firmy iqos i Xpress Delivery, gdzie części do e-papierosa są dostarczane w kilka minut). Z trzeciej strony, na rynku chińskim istnieje już rozwiązanie dużego sklepu offline, który umożliwia wysłanie zamówienia do domu w przeciągu kilkudziesięciu minut – można sobie wyobrazić, jak wygodne to może być np. dla seniorów.

Wszechobecny omnichannel

To zjawisko rozwija się już od wielu lat, na początku wszyscy jednak zakładaliśmy, że chodzi np. o ujednolicenie oferty, cen i komunikatów między światem cyfrowym, a fizycznym. Okazało się, że temat jest szerszy. Ludzie zaczęli masowo mieszać kanały online i offline (np. zjawiska Showrooming/Webrooming), zamawiać online i odbierać w sklepie, przymierzać w sklepie i zamawiać online (case interaktywnego salonu eobuwie). Pojawiło się też rozwiązanie „endless aisle”, czyli możliwość dokupienia szerszego asortmentu do zamówienia, które realizujemy w salonie. Wreszcie można też mówić o globalnym trendzie, gdzie produkty przenoszone są z magazynu centralnego do sklepów fizycznych, które zaczynają funkcjonować, jako huby logistyczne. U jednego z Klientów Shopware przykładowo wdrożone zostało wirtualne lustro w salonie (na bazie technologii Shopware PWA), gdzie będąc w salonie jest w stanie przymierzyć wirtualne okulary – było to nie tylko rozwiązanie oszczędzające czas, ale też rozwiązujące bardzo duży problem w czasie pandemii – dezynfekcji oprawek.

Metaverse i NFT

Z najciekawszych, ale też najbardziej ryzykownych trendów, można wymienić Metaverse oraz NFT. Coraz więcej marek rozpoczyna inwestowanie w te technologie, czy to przez tworzenie wirtualnych sklepów, czy przez sprzedawanie cyfrowych odpowiedników swoich produktów (przykład sprzedaży praw do wirtualnej torebki Gucci za 4000 USD). Ciekawostką jest to, że NFT oprócz tego, że jest pewnego rodzaju potwierdzeniem autentyczności oraz własności produktu cyfrowego, jednocześnie czasami otwiera drzwi do zamkniętych społeczności. Np. po zakupieniu Bored Ape Yacht Club, właściciele otrzymywali zaproszenia na różnego rodzaju zamknięte eventy. Ten trend dopiero powstaje, nie ma jeszcze jasności co do tego, jak się rozwinie, natomiast coraz więcej „dużych graczy” zaczyna w niego inwestować. Nie bez znaczenia jest tutaj też aspekt PR-owo/marketingowy. Jesteśmy w stanie wykorzystać to jako dźwignię promocyjną, pokazującą naszą markę, jako nowoczesny byt.

Spotkaj się w gronie innych founderów z branży retail. Weź udział w wyjeździe w gronie 30 innych founderów i pogłębiaj branżowy networking w otoczeniu malowniczych krajobrazów — wypełnij niezobowiązujący formularz.

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl