Marketing i Biznes Biznes Faktoring jako narzędzie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Faktoring jako narzędzie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Faktoring jako narzędzie finansowe dla małych i średnich przedsiębiorstw

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Dziewięć na dziesięć polskich firm skarży się na opóźnienia w płatnościach. Zatory finansowe potrafią być bardzo uciążliwe, a niekiedy mogą nawet postawić firmę na krawędzi bankructwa. W Polsce faktury płacone są kontrahentom średnio z prawie czteromiesięcznym opóźnieniem. Takie dane znalazły się w raporcie pt. „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”. Okazuje się, że takim problemom może zaradzić faktoring, który jest coraz popularniejszym rozwiązaniem wybieranym przez małych i średnich przedsiębiorców. Czy każdy może skorzystać z tej opcji? Okazuje się, że tak.

Czym dokładnie jest faktoring?

Wielu przedsiębiorców myli faktoring z obsługą przepływu faktur, obsługa księgową. Faktoring jest natomiast prostym narzędziem finansowym, które pozwala firmom na utrzymanie płynności finansowej. Cały proces wygląda w następujący sposób: mamy dwie strony umowy – wyspecjalizowaną firmę zajmującą się faktoringiem (czyli faktora) oraz klienta, którego faktor obsługuje (czyli faktoranta). Firma faktoringowa, na przykład Finea, zajmująca się mikrofaktoringiem, tj. usługami skierowanymi do małych i średnich przedsiębiorstw wykupuje od nas faktury, które wystawiliśmy naszym kontrahentom. Niejednokrotnie termin płatności takich faktur ma trzydzieści, sześćdziesiąt a nawet dziewięćdziesiąt dni. Faktor za niewielki procent kwoty, na jaką wystawiono dokument sprzedaży przekazuje pieniądze na nasze konto, a sam pozyskuje już fundusze bezpośrednio od obciążonych obowiązkiem spłaty faktur firm.

Trzeba pamięć, że faktoring jest umową cywilnoprawną, dlatego nie ma odgórnych zasad jej tworzenia. Co najważniejsze, firmy zajmujące się mikrofaktoringiem upraszczają zasady do minimum, dzięki czemu nawiązanie współpracy z faktorem jest proste i nie wymaga od nas przekopania się przez dziesiątki paragrafów. Daje to przedsiębiorcom dodatkowe poczucie bezpieczeństwa, gdyż niejednokrotnie gubią się w gąszczu paragrafów i przepisów. Wszystko przez to, że nie są one do końca zrozumiałe. Firmom oferującym usługi faktoringowe zależy na prostocie, bowiem w ten sposób łatwo budować zaufanie i relację pomiędzy stronami umowy.

Kto może skorzystać z faktoringu?

Tak naprawdę nie ma ograniczeń. Do faktora może zgłosić się każda firma, która wystawia faktury z dłuższym terminem płatności. Nie ma też znaczenia, czy wystawia tych faktur pięć, dziesięć czy sto. Szczególnie mikroprzedsiębiorcy, którzy najbardziej odczuwają opóźnienia w płatnościach, powinni zdecydować się na ten krok.

Dlaczego warto skorzystać z faktoringu?

Faktoring to w dużej mierze zalety dla przedsiębiorcy. Najważniejsze z nich to:

 • Utrzymanie płynności finansowej – zatory finansowe mogą być dla mikroprzedsiębiorców bardzo uciążliwe, a nawet w niektórych przypadkach doprowadzić do upadku przedsiębiorstwa. Faktoring to pewność, że zobowiązania naszych kontrahentów będą pojawiać się na naszym rachunku regularnie.
 • Swoboda zarządzania środkami – ze środków pozyskanych z faktoringu można korzystać wedle własnego uznania. To od przedsiębiorcy zależy, czy korzysta z usług faktora, aby poprawić płynność finansową, czy aby mieć fundusze na nową inwestycję, rozwój firmy czy przyspieszenie produkcji. Oznacza to, że faktoring nie tylko daje poczucie bezpieczeństwa finansowego, ale może też być kołem napędowym naszej firmy.
 • Szybka wypłata środków – w przypadku faktoringu środki na naszym koncie mogą znaleźć się już do sześćdziesięciu minut od złożenia dokumentó
 • Obsługa online – nie musimy składać wniosku osobiście, możemy zrobić to online. Na przykład na stronie Finea (finea.pl).
 • Jasne zasady – koszty, jakie ponosimy to jedynie ustalony wcześniej niewielki procent od wartości faktury. Dobre firmy faktoringowe nie wprowadzają żadnych abonamentów, rat idodatkowych opłat.
 • Przyspieszenie otrzymania należności – firmy, które nie korzystają z faktoringu prędzej czy później oczywiście otrzymałyby pieniądze należne za faktury (przynajmniej w większości przypadków), jednakże umowa z taką firmą pozwala przyspieszyć cały proces nawet o kilkadziesiąt dni.
 • Lepsza zdolność kredytowa – korzystanie z usługi faktoringu nie wpływa negatywnie na naszą zdolność kredytową. Co więcej, zwiększony obrót pieniędzmi na koncie sprawia, że banki przychylniej patrzą na wnioski kredytowe składane przez przedsiębiorcę.
 • O faktoring mogą się starać firmy i branże, które z różnych powodów nie mogą liczyć na finansowanie bankowe – np. nie mogą spełnić warunków stawianych przez banki lub są przedstawicielem branży TSL.
 • To faktor przyjmuje na siebie ryzyko nieotrzymania pieniędzy – faktor za każdym razem ocenia ryzyko związane z konkretną transakcją. On też podejmuje odpowiednie kroki, gdy firma zobowiązana fakturą nie zapłaci jej w terminie.

Do tego dochodzi niejednokrotnie kwestia połączenia ze sobą usług faktoringowych, co znacznie poszerza zakres możliwości naszej współpracy z wybranym dostawcą tego rozwiązania.

Rodzaje faktoringu

Na rynku możemy wyróżnić faktoring bankowy, który skierowany jest głównie do dużych firm i przedsiębiorców. Pozwala on pozyskać bardzo duże kwoty w ramach usługi faktoringowej. Druga opcja to mikrofaktoring. Jest to najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich firm przede wszystkim dlatego, że do firmy zajmującej się mikrofaktoringiem możemy przyjść już z jedną fakturą. Dodatkowo cała procedura „finansowania faktoringiem” należnej faktury jest uproszczona i bardzo szybka. W ten oto sposób środki otrzymujemy już około godzinę od złożenia wniosku o faktoring. W mikrofaktoringu nie ma opłat abonamentowych czy dodatkowych stałych płatności.

Warto też wspomnieć o faktoringu cichym, który niejednokrotnie wymagany jest przez niektóre firmy. To rodzaj finansowania faktur skierowany do takiego przedsiębiorcy, który nie ma zgody na objęcie zobowiązań faktoringiem lub kiedy zawarte umowy z odbiorcami zawierają zakaz cesji. Dzięki temu rozwiązaniu firma, która rozlicza się z faktorem za usługi nie jest informowana o przekazaniu wierzytelności do faktoringu.

Jako korzystać z faktoringu?

Przedsiębiorcy mogą wybierać faktoring dowolnie, jednak najpopularniejsze rozwiązania to:

 • Wsparcie długofalowe – czyli nawiązanie stałej współpracy z firmą zajmująca się faktoringiem. Faktor pomoże nam w tym wypadku nie tylko zachować płynność finansową, ale też doradzi w ocenianie ryzyka w konkretnych transakcjach. Takie wsparcie zazwyczaj występuje z różnymi usługami dodatkowymi. Tego rodzaju współpraca przynosi obustronne korzyści.
 • Wsparcie krótkoterminowe/mikrofaktoring – to sytuacja, w której przedsiębiorca pilnie potrzebuje gotówki od swoich kontrahentów, ale nie może od nich wymagać wcześniejszej zapłaty. Niejednokrotnie usługa faktoringu traktowana jest trochę jak kredytowanie biznesu, z tym wyjątkiem, że nie mamy do zapłaty żadnych odsetek i rat.

Jak widać skorzystanie z rozwiązań oferowanych przez firmy faktoringowe, takie jak wspomniana Finea, pozwalają nam na łatwiejsze prowadzenie biznesu, dają poczucie bezpieczeństwa finansowego, a to wszystko za niewielki procent wartości faktury. Opłaty często są traktowane przez klientów faktoringu jako minus całego rozwiązania, ale trzeba pamiętać, że to faktor bierze na siebie ryzyko nieotrzymania środków finansowych, które musi następnie wyegzekwować od firmy zobowiązanej je zapłacić. Warto przypomnieć sobie, ile zajmuje to czasu, ile kosztuje stresu i jakie jest kosztowne.

To o czym należy pamiętać, to fakt, że w przypadku mikrofaktoringu nie wymaga stałej współpracy czy dodatkowych zobowiązań. To po prostu doraźne narzędzie finansowe, które można potencjalnie wykorzystać. Usługa przypomina np. wizytę u fryzjera – można z niej skorzystać w razie potrzeby, bez koniczności regularnych wizyt. W ostateczności, usługi w obydwu branżach opierają się na zaufaniu.


Artykuł sponsorowany

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl