Marketing i Biznes Bez kategorii Jak zawrzeć umowę o ubezpieczenie na życie?

Jak zawrzeć umowę o ubezpieczenie na życie?

Jak zawrzeć umowę o ubezpieczenie na życie?

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Jak przebiega proces zawarcia umowy ubezpieczenia na życie?

Umowa ubezpieczenia na życie określa zobowiązania oraz prawa każdej ze stron, a także wszystkie pozostałe warunki, a jej zawarcie potwierdza dokument polisy. Wbrew pozorom oraz obiegowym opiniom, procedura zawarcia umowy ubezpieczeniowej tego typu nie jest skomplikowana ani trudna – poniżej opisujemy jej przebieg na podstawie ubezpieczenia KOMFORT ŻYCIA w towarzystwie ubezpieczeń Pru.

 

Kto może zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, ubezpieczenie na życie może kupić każda osoba pełnoletnia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych w dniu złożenia wniosku o zawarcie umowy. W przypadku, gdy kupujesz indywidualną polisę na życie dla siebie, musisz być osobą fizyczną, natomiast na cudzy rachunek ubezpieczenie na życie mogą kupić także:

  • osoba prawna,
  • jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, posiadająca jednak zdolność do wykonywania czynności prawnych.

Pamiętaj, że praktycznie każde towarzystwo ubezpieczeń określa także własne limity wiekowe dla ubezpieczających (czyli podmiotów opłacających składki) i ubezpieczonych (czyli osób objętych ochroną ubezpieczeniową).

 

Ubezpieczenie na życie – zawarcie umowy krok po kroku

Proces zawarcia umowy ubezpieczenia na życie KOMFORT ŻYCIA przebiega w kilku etapach, opisanych poniżej. Zwróć uwagę, że  w każdym towarzystwie ubezpieczeń procedura może być nieco inna i różnić się w niektórych detalach.

  1. Wypełnienie formularza kontaktowego

Każda osoba zainteresowana ubezpieczeniem na życie  może wypełnić formularz kontaktowy na stronie internetowej Pru. Po wysłaniu danych kontaktowych kolejnym krokiem jest spotkanie (osobiste bądź online) z konsultantem Pru, podczas którego można poznać szczegóły oferty. Co ważne zakres ochrony, kwoty świadczeń i czas umowy są indywidualnie dobieranie w zależności od tego czego dokładnie potrzebujesz.

  1. Przekazanie ubezpieczającemu i ubezpieczonemu wymaganych dokumentów

Towarzystwo ubezpieczeń przed zawarciem umowy ma też obowiązek dostarczyć ubezpieczającemu i ubezpieczonemu dokumenty, z którymi należy się zapoznać. Jednym z nich są  Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w których wskazane są wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności towarzystwa ubezpieczeń, dlatego dobrze jest, by dokładnie się z tym dokumentem zapoznać zanim zawrzesz umowę.

  1. Zawarcie umowy ubezpieczenia i odebranie polisy

Jeżeli akceptujesz przedstawione Ci warunki, następuje zawarcie umowy ubezpieczenia, a Twoja polisa na życie jest Ci przekazywana drogą mailową lub osobiście przez konsultanta Pru, zależnie od wybranej przez Ciebie metody. Na tym formalności i cała procedura się kończą.

 

Kiedy zawarta umowa zaczyna działać?

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa (Kodeks cywilny), odpowiedzialność towarzystwa ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia następującego po dacie zawarcia umowy, o ile strony nie ustaliły inaczej w zawartej przez siebie umowie. Nie może to jednak nastąpić wcześniej, niż po opłaceniu pierwszej składki.

 

Podsumowanie

Zawarcie umowy ubezpieczenia na życie to kilkuetapowy, prosty proces, w czasie którego możesz tak dobrać zakres ochrony ubezpieczeniowej, aby w jak największym stopniu odpowiadał Twoim realnym potrzebom i sytuacji życiowej.

 

Powyższy artykuł zawiera wybrane informacje na temat niektórych cech umowy ubezpieczenia oferowanej przez Prudential International Assurance plc S.A. Oddział w Polsce. Przez zawarciem umowy ubezpieczenia prosimy o zapoznanie się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia.

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl