• 06.06.2018

    E. Kruczkowska: Prywatny kapitał boi się ryzyka. Państwo powinno stymulować rynek VC

    Eliza Kruczkowska – Doktorantka Kolegium Ekonomiczno-Społecznego SGH. Obecnie dyrektor ds. rozwoju innowacji w Polskim Funduszu Rozwoju, gdzie koordynuje rządowy program wsparcia start-upów – Start In Poland. W latach 2015-2016 była prezesem Fundacji Startup Poland, której celem jest m.in. pomoc w tworzeniu lepszych warunków rozwoju przedsiębiorców technologicznych. Wywiad przeprowadzony w trakcie Infoshare 2018.   Daniel Kotliński, Marketing i Biznes: Po odejściu z Fundacji Startup Poland przeszłaś […]
  • Głodny wiedzy? Zapraszamy do sklepu z kursami i ebookami

    Sprawdzam