Marketing i Biznes Biznes Dlaczego strategia lean nie jest znana w Polsce?

Dlaczego strategia lean nie jest znana w Polsce?

Dlaczego strategia lean nie jest znana w Polsce?

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Strategia lean nie jest jeszcze znana w Polsce. Dlaczego zatem warto się na nią przygotować i postępować zgodnie z jej ustaleniami?


Kto może się udać na konferencje Leanpassion? Czy mogą skorzystać z tego osoby, które zaczęły swoją przygodę z biznesem?

Konferencja jest adresowana do wszystkich, którym zależy, aby ich firma była doskonałą organizacją. Taką, w której ludzie pracują z pasją, są zaangażowani i zmotywowani.

Co to jest Strategia Lean?

Jest to autorskie, strategiczne podejście do lean, wypracowane przez Leanpassion na bazie przeszło dziesięcioletnich doświadczeń. Zakłada ona transformację w pięciu krokach, której efektem jest trwała zmiana — pracownicy są stale zaangażowani w identyfikację i eliminację marnotrawstwa z procesów w których uczestniczą. Każdy zgodnie ze swoją rolą.

Jak można wykorzystać strategię Lean, żeby rozwinąć swój biznes?

Eliminacja marnotrawstw prowadzi do wzrostu efektywności procesów — a tym samym przekłada się na przewagę konkurencyjną i wyższą zyskowność całego biznesu.

95% managerów nie zna misji firmy. Skąd taka duża liczba? Zdaję się, że każdy pracownik, niezależnie od szczebla, powinien znać wizję przedsiębiorstwa, w której pracuje.

Kluczową kwestią jest jednakowe rozumienie przez wszystkich członków zarządu misji i wizji firmy. W większości jest inaczej. Dlatego my uważamy, że pierwsze pytanie, jakie należy w gronie zarządu sobie zadać, to „dlaczego?”. Po co istniejemy, jako firma. Kiedy znamy odpowiedź, możemy zejść z nią w dół organizacji. Spytać ludzi, jak chcą realizować wspólne cele.

Dlaczego tylko 1/5 osób odczuwa satysfakcje z pracy? W jaki sposób można zwiększyć liczbę pracowników zadowolonych ze swojej pracy. Czy jedynym bodźcem motywacyjnym powinny być pieniądze?

Praktyka wskazuje, że chodzi o coś więcej niż motywatory finansowe. Na przykład, najczęstszą przyczyną odejść pracowników jest złe przywództwo bądź jego brak. Pracownicy są zmotywowani i zaangażowani jeśli mają wpływ na swoją pracę — wiedzą w czym uczestniczą, czym są wspólne cele firmy i jak mogą się przyczynić do ich osiągnięcia.

Jaki wpływ na rozwój firmy ma atmosfera w pracy? Czy jeśli w pracy będzie luźna atmosfera to pracownicy będą szybciej osiągać zamierzone cele?

Przede wszystkim muszą mieć wpływ na proces w którym uczestniczą; bo oni wiedzą najlepiej jak najbardziej efektywnie realizować własne zadania. Lider zaś powinien większość czasu spędzać tam, gdzie ma miejsce proces, wspierać pracowników.

Czy strategia lean ma szanse na powodzenie wśród Polaków?

Podejście lean jest praktykowane w wielu firmach, przeważnie produkcyjnych, z różnym skutkiem. Większość przypadków to podejście projektowe, zakładające realizację celu w określonym czasie. Lean jednak nie ma końca. Podejście projektowe skutkuje tym, że po pewnym czasie ludzie wracają do dawnych nawyków, po krótkotrwałym zrywie.

Dlaczego potrzebujemy lidera w swoim miejscu pracy?

Ważna jest relacja mentor — uczeń. Lider musi wspierać pracowników. Poza tym, nie może opierać się na opiniach, lecz faktach. Podejmując decyzje, musi znać proces, a więc obserwować go, mierzyć.

Jak można zwiększyć zaangażowanie zespołu w osiągnięcie postawionego celu?

Jak wspomniałem, przede wszystkim, mając ludziom wpływ na ich pracę, na zadania w ramach procesu.

Dlaczego warto udać się na konferencje Leanpassion?

Z wielu przyczyn. Żeby przekonać się, czym jest strategiczne podejście do lean, na czym polega dojrzałe przywództwo. A także — przyjrzeć się praktycznym rozwiązaniom, doświadczeniom wielu polskich firm, które praktykują lean.

Czy opłaca się być Lean?

Jak ICH zrozumieć – słowniczek startapowca

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl