Marketing i Biznes IT Słowniczek programistyczny. Od A do Automation

Słowniczek programistyczny. Od A do Automation

Słowniczek programistyczny. Od A do Automation

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia
Abend Skrót oznaczający „abnormal end”. Zwrot określający sytuacje, kiedy program lub zadanie wyłącza się bez ostrzeżenia. Kiedy mamy do czynienia z abend wyświetla się komunikat o błędzie wskazujący ostatnią operację, plik, który doprowadził do błędu, bądź miejsce w pamięci w którym pojawił się błąd
Absolute address Znany też jako bezpośredni adres, adres maszynowy albo realny adres. Adres bezwzględny to dokładny adres pamięci.
Absolute coding Kodowanie bezwzględnie jest metodą programowania, w której korzysta się z adresowania bezwzględnego zamiast adresowania pośredniego. Przykładowo w języku asemblera programista może wpisać dokładny adres prowadzący do pamięci zamiast pośredniego, który może być wykorzystywany przez język programowania wysokiego poziomu.
ACM Stowarzyszenie Maszynerii Komputerowej (ACM) funkcjonuje na całym świecie. Wspólnie z IEE Computer Society, ACM jest związkiem organizacji akademickich zajmujących się komputerami w Stanach Zjednoczonych. Została założona w 1947 roku w Nowym Yorku. ACM zorganizowana jest w ponad 170 lokalnych jednostkach, 35 grupach interesu oraz 500 ośrodkach na terenach uniwersytetów. Publikuje dwumiesięczne, poddane recenzji czasopismo naukowe, Dziennik ACM oraz miesięcznik Komunikacje z ACM.
Action statement Jest to komenda wykorzystywana w językach programowania, która wykonuje akcje takie jak np otwieranie czy zapisywanie plików.
ActiveX Jest to rozszerzenie dla technologii OLE i COM od Microsoftu wykorzystywane w aplikacjach i w sieci. Przeglądarka internetowa wykorzystująca ActiveX może wykonuje większą liczbę operacji na komputerze niż zezwala na to HTML. Przykładowo, ActiveX pozwala użytkownikom na skanowanie komputera w poszukiwaniu wirusów korzystając z darmowych skanerów online lub na sprawdzenie, czy na komputerze znajdują się ostatnie systemowe updaty. Mimo tego, że istnieją zalety korzystania z ActiveX, ponieważ programista może dzięki niemu otrzymać dostęp do komputera użytkownika, to istnieje wiele zagrożeń związanych z bezpieczeństwem.Przykładowo bardzo prawdopodobny jest atak malware korzystający z dostępu udzielonego przez ActiveX. Dlatego też nie powinno się instalować pluginu ActiveX ze stron, którym się nie ufa
Add Zwrot zwykle wykorzystywany jest w sytuacji dodawania dodatkowych urządzeń hardware lub programów software do komputera
ADO Skrót od ActiveX Data Object, API od Microsoftu, które pozwala deweloperom na dostęp do informacji znajdujących się w innych bazach danych w aplikacji.
ASPI Skrót od Advenced SCSI Programming Interface, ASPI jest specyfikacją interfejsu wykorzystywaną do wysyłania komend do hostu adaptera SCSIo od Adaptec. ASPI stał się de facto standardem dla programistów, którzy chcą stworzyć sterowniki, które działać będą ze wszystkimi urządzeniami tego typu.
Aggregate Agregat generalnie oznacza zbiór mniejszych danych, które tworzą większą całość, a także program, który służy do zbierania danych z wielu źródeł.
 
Agile Development Methods Programowanie zwinne to szereg procedur opisujących w jaki sposób kilka zespołów deweloperskich może współpracować nad powstaniem jednego projektu. Termin został wprowadzony w 2001 roku. Więcej dowiesz się tutaj.  
Algorithm Określenie algorytm pochodzi od imienia arabskiego matematyka Muhammeda ibn-Musa Al-Khowarizmiego. Jest to rozwiązanie, które spełnia takie kryteria jak: bycie listą procedur lub formuł rozwiązujących pewien problem, bycie możliwym do udowodnienia oraz bycie czymś co zawsze działa i ma określony koniec.
Ambient Occlusion Ambient Occlusion to technika wykorzystywana w grafice komputerowej do obliczeń tego jak mocno dany obiekt w przestrzeni 3d jest jest oświetlony. Jeżeli w przykładowej scenie, dane obiekty są oświetlane tylko przez słońce, to każdy z nich mógłby zostać opisany przez wartość, która opisuje jego oddalenie od słońca. Wnętrze tunelu byłoby ciemnie, za to wejście do niego znajdowałoby się w zasięgu promieni słonecznych.
AOP Skrót od Aspect Oriented Programming. AOP stworzony został przez Xerox PARC i pomaga programistom w podjęciu decyzji w jaki sposób program będzie kompilowany.
API Skrót od aplication programming interfece. API to zestaw rutyn, protokołów i narzędzi służących do budowania aplikacji. Dzięki niemu programiści mogą łatwiej uzyskać dostęp do programów wykorzystywanych przez inne firmy lub usługi. Facebook i inne duże firmy wykorzystują API w celu ułatwieniu deweloperom dostępu do swoich usług.
Applet Aplet to mały program, który wykonuje zadania z którym nie może poradzić sobie bardziej rozbudowany program. Przykładowo Sun Java, to aplet który obsługuje dodatkowe funkcjonalności nie wspierane przez HTML.
Argument Argument do wartość, która wpisywana jest w linie komend, funkcję rutynę.
Arithmetic operator Operatory arytmetyczne, to symbole które reprezentują operacje matematyczne, takie jak + czy -.
Array Array to zgrupowany zbiór danych, którego wszystkie składniki muszą posiadać jednakowy typ.
ASCII Skrót od American Standart Code for Infomation Interexchange. ASCI to standard, dzięki któremu litery, liczby i inne znaki znaki przypisywane są 256 miejscom znajdującym się w ośmiobitowym kodzie. Są one tworzone za pomocą języka binarnego. ASCI zostało stworzone w 1963 roku przez komitet X3, części American Standards Association. ASCI zostało poddane 10 rewizją pomiędzy latami 1967 i 1986.

 

ASP Skrót od Active Server Pages. Strona w ASP to dynamnicznie stworzona strona internetowa z rozszerzeniem .ASP , które wykorzystuje skrypty ActiveX, zwykle VBScript lub Jscript.
Assembler Program wykorzystywany do tłumaczenia programów napisanych w języku assemblera na kod maszynowy.
Assembly language Język assemblera (ASM) to język programowania niskiego poziomu. Programy napisane w nim kompilowane są przez assemblera. Każdy assembler posiada swój własny język, który stworzony został z myślą o konkretniej architekturze.
Assembly language Język assemblera (ASM) to język programowania niskiego poziomu. Programy napisane w nim kompilowane są przez assemblera. Każdy assembler posiada swój własny język, który stworzony został z myślą o konkretniej architekturze.
Associative operation Termin ten oznacza obliczenia matematyczne, których wynik jest zawsze ten sam nieżaleznie, w jaki sposób zgrupowane są wchodzące w skład obliczeń składniki. Przykładem może być tutaj dodawanie lub mnożenie.
AutoHotkey AutoHotkey, to darmowe, open sourcowe narzędzie dla Windowsa, które pozwala na tworzenie mark, skryptów I przypisywanie ich do klawiszy dzięki czemu możliwe staje się zautomatyzowanie często wykonywanych na komputerze czynności.
Automata-based programming Jest to paradygmat programowania, który rozbija proces wykonywania programu na poszczególne kroki. Każdy krok zmienia wartość zmiennych będących częścią
Automated Unit Testing Jest to metoda testowania software, w której jednostki kodu są rygorystycznie sprawdzane w celu zapewnienia, że funkcjonują one prawidłowo. Wykorzystywane tutaj są osobne programy, które testują każdą linijkę kodu. Celem całego procesu jest zademonstrowanie, że każda część software działa tak jak powinna.
Automation Proces łączenia wielu zadań w jedno określany jest jako automatyzacja. Przykładowo użytkownik może napisać skrypt, który przeczesuje plik tekstowy opisujący ruch na stronie internetowej i generuje na tej podstawie raport. Ręcznie taki proces mógłby zająć wiele dni, ale dzięki automatyzacji zajmie tylko kilka minut.

Artykuł powstał dzięki:

Coders Lab

Łącząc doświadczenie edukacyjne ze znajomością rynku pracy IT, Coders Lab umożliwia szybkie i efektywne zdobycie pożądanych kompetencji związanych z nowymi technologiami. Skupia się się na przekazywaniu praktycznych umiejętności, które w pierwszej kolejności są przydatne u pracodawców.

Wszystkie kursy odbywają się na bazie autorskich materiałów, takich samych niezależnie od miejsca kursu. Dzięki dbałości o jakość kursów oraz uczestnictwie w programie Career Lab, 82% z absolwentów znajduje zatrudnienie w nowym zawodzie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kursu.


Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl