Marketing i Biznes Biznes Kasa fiskalna w sklepie internetowym

Kasa fiskalna w sklepie internetowym

Kasa fiskalna w sklepie internetowym

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy większości sklepów. Właściciele sklepów internetowych nieustannie borykają się jednak z poczuciem niepewności co do prawidłowości wydawania paragonów.

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej dotyczy podatników dokonujących sprzedaży towarów lub usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz rolników ryczałtowych (art. 111 ust. 1 ustawy VAT). Przedsiębiorcy, u których taka sprzedaż nie przekracza kwoty 20 tys. zł, mogą skorzystać z tzw. zwolnienia przedmiotowego. Po przekroczeniu tej kwoty mają jednak 2 miesiące na zakupienie i instalację kasy. Należy przy tym pamiętać, że obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców niezależnie od tego, czy są podatnikami VAT „czynnymi” czy też „zwolnionymi”. W myśl art. 15 ust. 1 i 2 ustawy VAT podatnikami są bowiem osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności, przy czym działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wydanie paragonu osobie prywatnej jest zatem obowiązkiem sprzedawcy. Niewydanie go lub niepozorne wyrzucenie z uwagi na pozostawienie paragonu przez klienta może się niestety wiązać z ogromnymi problemami oraz kosztami. Jest to bowiem uznawane za wykroczenie, a w niektórych wypadkach nawet za przestępstwo skarbowe. Jeśli czyn zostanie uznany za wykroczenie skarbowe, kara wyniesie od 175,00 zł do 3500,00 zł. W przypadku uznania czynu za przestępstwo skarbowe, kara będzie o wiele bardziej dotkliwa, gdyż może wynieść od 583,30 zł aż do 4 199 760,00 zł. Kwoty te podane są według stawek obowiązujących w 2015 roku.

Jak prawidłowo wystawić paragon?

Na dzień dzisiejszy zdecydowana większość sklepów internetowych wydaje paragony, wysyłając je klientom wraz z towarem. O ile jest to prawidłowe rozwiązanie w przypadku zakupów przedpłaconych, o tyle jest błędne, gdy mamy do czynienia z tzw. sprzedażą „za pobraniem”. Nie można bowiem wystawić paragonu przed wydaniem towaru i przed otrzymaniem zapłaty. Jeśli sprzedawca zdecyduje się wystawić paragon w ten sposób, powinien wprowadzić transakcję do ewidencji korekt kasy fiskalnej po otrzymaniu płatności, dzięki czemu rozliczenie płatności nastąpi we właściwym okresie.

Innym rozwiązaniem, często uważanym za bardziej prawidłowe, jest wydrukowanie paragonu po otrzymaniu płatności i wysłanie go klientowi. Ponieważ wiąże się to jednak z dodatkowymi kosztami, w praktyce jest rzadko spotykane. Istnieje jeszcze trzecie rozwiązanie, które polega na wystawieniu faktury i przesłaniu jej wraz z towarem, wydrukowaniu paragonu po otrzymaniu zapłaty i zachowaniu go wraz z kopią faktury.

Sklepy internetowe, które nie mają opcji odbioru osobistego towarów z płatnością gotówkową, mogą skorzystać ze zwolnienia z posiadania kasy fiskalnej, jeśli spełniają 2 warunki. Po pierwsze – wszystkie płatności muszą być dokonywane za pośrednictwem banków, poczty lub SKOK-ów na rachunek bankowy sprzedawcy. Po drugie – z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie musi wynikać, jakiej konkretnie czynności dana zapłata dotyczyła.

Milena WilczakMilena Wilczak – właścicielka biura rachunkowego ACCOUNT FINANCE w Poznaniu, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, pasjonatka tematyki księgowo-podatkowej.( http://www.afbr.pl/)

Reklama na portalach internetowych – czy warto?

#14 Prasówka e-commerce – blisko 46% internautów korzysta z płatności online, Zapakuj.to zmienia się w Packhelp

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl