Marketing i Biznes Biznes Pomysły na biznes: jak napisać biznesplan dla małej firmy?

Pomysły na biznes: jak napisać biznesplan dla małej firmy?

Pomysły na biznes: jak napisać biznesplan dla małej firmy?

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Masz pomysł na biznes. Chcesz przystąpić do jego realizacji. Nie tak szybko – między pomysłem a wykonaniem jest jeszcze jeden bardzo istotny krok – koncepcja. Koncepcja, jak przekuć pomysł w działanie, tak by osiągnąć sukces. Konkretny plan i strategia. W biznesie taka koncepcja przyjmuje często formę biznesplanu. Nie wiesz co to jest biznes plan? Bez biznes planu ciężko rozpocząć działalność, ponieważ nie jest wcale prostym wybranie jaki biznes opłaca się nam otworzyć.  Czasem jest to możliwe przy biznesach bardzo prostych – tłumaczenia przez Internet, szycie sukienek na miarę itd. Wystarczy, że oszacujesz sobie czy jest zapotrzebowanie, czy ci się to opłaca, określisz, jakie i za ile usługi będziesz oferował. Słowem wystarczy usiąść, pomyśleć – może napisać na kartce główne złożenia, jeśli jesteśmy wzrokowcami. Przy bardziej skomplikowanych działalnościach czy firmach na małą skalę, które coś wytwarzają lub produkują, sprzedają towary, oferują wielorakie usługi – kartkę papieru powinien zastąpić rozbudowany dokument. Zobaczmy jak należy napisać biznes plan? Jak go napisać krok po kroku?

Co to jest biznes plan?

Biznesplan przyda się do uporządkowania informacji o potencjalnym biznesie, tak byśmy mogli ocenić, czy rzeczywiście ma on szansę być rentownym i czy jest na niego popyt. Służy także dostarczeniu informacji – idąc krok za krokiem w pisaniu planu, dotrzemy do nowych informacji o rynku, konkurencji, strategii naszego biznesu i łatwiej będzie nam podjąć decyzję czy otwierać działalność, czy nie. Bez stworzenia gruntownej analizy kosztów, wytyczenia sobie celów na teraz oraz na przyszłość, zrozumienia potrzeb klienta, a także wyliczenia kosztów prowadzenia działalności, ciężko będzie nam stworzyć dobrze prosperujące przedsiębiorstwo.

 

 Biznesplan jest potrzebny przy ubieganiu się o dotację oraz kredyt inwestycyjny w banku. W przypadku, gdy już mamy przedsiębiorstwo, ale przeżywa ono kryzys, napisanie biznesplanu pomoże odpowiedzieć na pytanie, czy dokonywać restrukturyzacji, czy wycofać się z działalności.

Kurs on-line - Dostępny teraz!

Kurs o marketingu, kurs z marketingu

Budowanie firmy po godzinach

Biznesplan krok po kroku

Gotowy biznes plan składa się z następujących rozdziałów:

 1. Na początek na kilku stronach streśćmy nasz pomysł. Kim jesteśmy, co planujemy robić w ramach działalności. Czemu sądzimy, że się uda? Jakie mogą być z tego zyski? Jakie jest ryzyko? Czy zauważamy popyt na takie produkty lub usługi? Jakie mam oczekiwania, co do czytelników tego biznesplanu – czy zwracamy się do kogoś o wsparcie finansowe, czy piszemy dla siebie, wspólników, partnerów biznesowych. Po tych kilku stronach potencjalny odbiorca ma mieć ochotę poznać bliżej nasz pomysł i uznać go za ciekawy i intrygujący. My sami powinniśmy nabrać przekonania, że chcemy otworzyć firmę.
 2. Charakterystyka firmy. Nazwa, dane adresowe, przedmiot działalności. Do tego krótkie życiorysy właścicieli. Wizja, misja i cele. Wizja to miejsce, w którym chcemy, by nasza firma znalazła się za 5,10,15 lat. Misja to droga, która pozwoli nam zrealizować wizję – kierunki rozwoju, ale niezbyt szczegółowe. Cele to bardziej konkretne zadania do realizacji w perspektywie 2,3,5 -letniej. W tym rozdziale możesz też wspomnieć o dotychczasowych osiągnięciach – certyfikatach, nagrodach, a także opisać zasoby, jakie posiadasz do prowadzenia firmy lub jakie posiada sama już firma.
 3. Charakterystyka produktu lub usługi. Co będziesz oferować, komu i jak? Wyznaczniki innowacyjności Twojej oferty. Planowany udział w rynku. Faza cyklu produktu. Technologia wytworzenia. Kanały dystrybucji produktów. Współpraca z kontrahentami, dostawcami, partnerami. Strategia cenowa – cena jednostkowa, rabaty. Formy płatności za produkty lub usługi. Kieruj się w tym rozdziale zasadą: od ogółu do szczegółu.
 4. Dobry plan biznesowy nie może obejść się bez stworzenia analizy potrzbenego nam zespółu ludzi. Powinieneś opisać stanowiska pracy, które będziesz tworzył. Ważne jest, żeby nasze wymagania co do kompetencji oraz produktywności pracowników miały odzwierciedlenie w rzeczywistości rynkowej.
 5. Rynek i konkurencja. Jak duży jest rynek – liczba firm, osiągane zyski, liczba klientów, zasięg terytorialny. Podział rynku na segmenty – opis segmentu, w którym będziesz działać. Jaka jest Twoja bezpośrednia konkurencja? Charakterystyka tych firm, ich osiągnięć, zysków, historii.
 6. Plan i strategia marketingowa. Określ tu najpierw budżet, który możesz przeznaczyć na promocję i marketing. Zastanów się, jakimi kanałami będziesz się promować, jakich metod i narzędzi użyjesz. Strona internetowa, profile w social media, reklamy w gazetach czy radiu, broszury lub ulotki rozdawane na ulicach itd. Jak chcesz pozyskiwać klientów i jak ich potem utrzymać? Jaką masz strategię sprzedaży produktów lub usług? Jaka będzie struktura przychodów, które zaowocują realizacją tej strategii, innymi słowy – jak będziesz sprzedawać, jak się reklamować, by uzyskać zysk? Musisz oszacować, czy zainwestowanie pieniędzy w daną formę marketingu przełoży się na realne zyski.
 7. System biznesowy i organizacja biznesowa. Jak podzielić zadania między ludzi czy działy, aby proces przebiegał wydajnie? Które zadania outsourcujemy? Którymi zajmiemy się osobiście? Możemy tu wyróżnić kilka obszarów takich jak badanie i rozwój, produkcja, marketing, sprzedaż, obsługa i serwis – zależnie od tego, czym się będziemy zajmować. Struktura organizacyjna firmy powinna być jasna i prosta.
 8. Wiele osób zastanawiających się się jak ułożyć biznesplan zapomina o stworzeniu harmonogramu prac. Ramy czasowe na wykonanie konkretnych działań – uruchomienia działalności, wdrożenia strategii marketingowej etc. Przedsiębiorstwa powinny pamiętać, że właściwe zaplanowanie ram czasowych pozwoli im na uniknięcie niepotrzebnych kosztów, które mogą zagrozić nowej firmie w zdobyciu dobrej pozycji na rynku.
 9. Analiza SWOT. Nasze mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia dla biznesu. Pierwsza część, czyli mocne i słabe strony to składniki wewnętrzne: nasze cechy, charakterystyka biznesu. Szanse i zagrożenia wynikają z otoczenia biznesowego – konkurencji, rynku. Prosta matryca SWOT pozwala szybko określić, czy biznes ma sens, zobaczyć, nad którą strefą trzeba popracować, co jest naszym największym atutem i jak możemy go wykorzystać. Jeśli okaże się, że mamy zdecydowanie więcej słabszych stron, a nasze zagrożenia eliminują szanse, to trzeba zrezygnować z tego pomysłu biznesowego lub poważnie go zrewidować.
 10. Plan finansowy. Bilans, czyli nasze aktywa i pasywa. Rachunek zysków i strat. Rachunek przepływów pieniężnych. Prognozowane zyski czy koszty w przypadku, gdy dopiero planujemy uruchomić działalność. Źródła finansowania. Obecne i przyszłe zapotrzebowania na kapitał. Analiza progu rentowności. Stopa zwrotu zainwestowanego kapitału. Ta część „z cyferkami” szczególnie jest istotna w przypadku ubiegania się o kredyt inwestycyjny w Analitycy bankowi są zainteresowani głównie tym, czy nasza firma będzie wypłacalna.
 11. Gotowy biznes plan jest dokumentem, do którego należy wracać regularnie i dokonywać jego korekty. Często podczas analizy pewnych aspektów przedsiębiorstwa, o których wcześniej nie myśleliśmy, wyjdzie nam, że nasze pierwotnie założenia podczas pisania biznes planu okazały się być niewłaściwie. Pamiętaj, że plan biznesowy powinien być dokumentem żywym i jeżeli ani razu nie dokonałeś jego korekty, to nie starasz się wystarczająco mocno.

Jaki biznes opłaca się otworzyć?

 

Stworzenie biznes planu działalności gospodarczej może wydawać się skomplikowane i pracochłonne, ale wysiłek który zaoszczędzimy podczas jego napisania zwróci nam się dziesięciokrotnie w przyszłości.

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl