Marketing i Biznes Bez kategorii Krajowy System e-Faktur, czyli rewolucja w ewidencji rozliczeń

Krajowy System e-Faktur, czyli rewolucja w ewidencji rozliczeń

Krajowy System e-Faktur, czyli rewolucja w ewidencji rozliczeń

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Żyjemy w czasach dynamicznie postępującej cyfryzacji. Dotyczy to niemal każdego obszaru naszego życia. Znaczenie cyfryzacji szczególnie widoczne jest w biznesie. Dowodzi tego między innymi wprowadzenie KSeF. Co to takiego i jakie będzie miało konsekwencje dla przedsiębiorców? Sprawdźmy!

Czym jest KSeF?

Pod skrótem KSeF kryje się Krajowy System e-Faktur. Jest to system teleinformatyczny znajdujący się pod nadzorem rządowym. Celem jego powstania ma być ewidencja wszystkich faktur wystawianych w Polsce. Docelowo, każdy podatnik posiadający w Polsce siedzibę, będzie zobowiązany do wystawienia faktur przy użyciu KSeF. Wystawienie faktury w KSeF oznaczać będzie nadanie dokumentowi ID KSeF. Bez identyfikatora ID formalnie taka faktura nie będzie istnieć.

Dlaczego powstał Krajowy System e-Faktur?

Warto wyjaśnić, w jakim celu powstał KSeF. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy wdrażającej KSeF, celem wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur jest uszczelnienie systemu podatkowego, ograniczenie nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT oraz poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej przez podatników poprzez łatwiejszy i szybszy dostęp do dokumentów. Jednocześnie rozwiązanie to ma przeciwdziałać praktykom nieuczciwych podatników.

Wprowadzenie KSeF ma przyczynić się do wzmocnienia kontroli prawidłowości rozliczania podatku od towarów i usług oraz uproszczenia procesu kontroli rozliczeń u przedsiębiorców. Rozwiązania przewidziane nowelizacją mają pozwolić także na zwiększenie dochodów budżetu państwa z uwagi na zwiększenie poboru podatku VAT na każdym etapie obrotu towarami i usługami.

Jest to także efekt postępującej cyfryzacji. Dzisiaj coraz więcej firm wystawia faktury elektroniczne, całkowicie rezygnując z papierowych, co jest w pełni dopuszczalne. Dzięki temu możliwe jest stworzenie systemu ewidencji wszystkich faktur, co w przypadku stosowania dokumentów papierowych, byłoby niemożliwe. To niewątpliwa korzyść dla państwa, ale jak dowiesz się z dalszej części tekstu – również dla przedsiębiorców.

Uproszczone i przejrzyste przepisy

Z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur wiąże się uproszczenie przepisów w kwestii fakturowania. Przedsiębiorca zyskuje możliwość korzystania z gotowego wzoru faktury dostępnego w systemie, co niewątpliwie również jest sporym ułatwieniem. Warto również wiedzieć, że jeśli nowe rozwiązanie się sprawdzi, potencjalnie może zastąpić JPK. Nie jest to jednak obecnie konkretny plan, a możliwa droga rozwoju KSeF.

Bezpieczne przechowywanie faktur w jednym miejscu

Krajowy System e-Faktur to miejsce, w którym dokumenty są bezpieczne. Nie trzeba obawiać się o utratę plików, co z perspektywy przedsiębiorcy jest bardzo korzystne. Pliki mają być przechowywane w systemie przez 10 lat. W tym czasie przedsiębiorca może w dowolnym momencie łatwo wyszukać każdy dokument wystawiony na przestrzeni ostatniej dekady. Pozwoli to uniknąć pomyłek i zapewni większy porządek w przedsiębiorstwie.

Warto jednak wiedzieć, że w KSeF będą umieszczone tylko faktury – bez załączników czy specyfikacji do nich. Ponadto 10 letni okres przechowywania często może okazać się niewystarczający np. w przypadku prowadzonych kontroli podatkowych i zatrzymaniu biegu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

Rzeczywiste podniesienie poziomu komfortu

Nie ma wątpliwości, że KSeF to rozwiązanie, które podnosi poziom komfortu przedsiębiorców. Po pierwsze, nie będą musieli już zajmować się kwestią przechowywania i zabezpieczania faktur. Po drugie, łatwiej będzie dopilnować, aby faktury były wystawiane w sposób poprawny. KSeF sprawdzi fakturę pod kątem semantycznym – czyli czy wszystkie obowiązkowe pola zostały uzupełnione i fakturę wystawiła osoba uwierzytelniona w KSeF.

Co więcej, wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur może przełożyć się na istotne zmniejszenie liczby kontroli skarbowych. Tym samym koniec z wielogodzinnym lub wielodniowym przygotowywaniem dokumentów i poświęceniem całego dnia na poddawanie się kontroli.

Warto wspomnieć też o tym, że KSeF ma przyspieszyć wiele działań związanych z podatkami. Między innymi zwrot VAT za faktury znajdujące się w systemie trwać będzie maksymalnie 40 dni, wobec 60 dni dla faktur poza systemem.

Dowiedz się więcej o KSeF na stronie firmy EDISON: https://www.edison.pl/ksef-krajowy-system-e-faktur-edison

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl