Marketing i Biznes IT Słowniczek IT #9 – T-W – Internet, przestępstwa, Word

Słowniczek IT #9 – T-W – Internet, przestępstwa, Word

Słowniczek IT #9 – T-W – Internet, przestępstwa, Word

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia
tab zakładka (w przeglądace)
table tabela
telework praca zdalna
theft kradzież
thin-film transistor tranzystor cienkowarstwowy
toolbar pasek narzędzi
total suma
touch screen ekran dotykowy
touchpad panel dotykowy, touchpad
trace ślad
to track namierzyć, wyśledzić
transaction transakcja
to transfer przesyłać
transparent przejrzysty, przezroczysty
Trojan horse koń trojański
troubleshooting rozwiązywanie problemów
to type pisać (na klawiaturze)
type typ
typewriter maszyna do pisania
typo literówka, błąd w druku
underlining podkreślenie (tekstu)
to undo cofnij
unit jednostka, urządzenie
to unsubscribe wypisać się (z listy mailingowej)
USB port port USB
to use the Internet korzystać z Internetu
username nazwa użytkownika
value wartość, wielkość
to verify weryfikować
vertical pionowy
vertically pionowo
virus wirus
voice-recognition system system rozpoznawania mowy
wallet portfel
web designer projektant stron internetowych
webcam kamera internetowa
website strona internetowa
wheel kółko, koło
wide viewing angle szeroki kąt widzenia
wireless bezprzewodowy
word processor edytor tekstu
word wrap zawijanie tekstu
 

Słowniczek IT powstał dzięki:

CONNECTIS_

+48 22 222 5000
office.pl@connectis.pl

Złota 59
00-120 Warszawa

CONNECTIS_ jest spółką technologiczną świadczącą usługi z zakresu outsourcingu specjalistów, zespołów projektowych oraz procesów IT.


CONNECTIS_
łączy wyjątkowe doświadczenie, kompleksową znajomość branży oraz kompetencje specjalistów z klientami, aby pomóc im usprawniać projekty informatyczne i zwiększać wydajność procesów biznesowych.

Współpracujemy na szeroką skalę z liderami branżowymi w całej Europie z sektora m.in. finansowego, IT, konsultingowego, ubezpieczeniowego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego. Codziennie wspieramy ich ponad 350 specjalistami w strategicznych projektach informatycznych.

Coders Lab

Łącząc doświadczenie edukacyjne ze znajomością rynku pracy IT, Coders Lab umożliwia szybkie i efektywne zdobycie pożądanych kompetencji związanych z nowymi technologiami. Skupia się się na przekazywaniu praktycznych umiejętności, które w pierwszej kolejności są przydatne u pracodawców.

Wszystkie kursy odbywają się na bazie autorskich materiałów, takich samych niezależnie od miejsca kursu. Dzięki dbałości o jakość kursów oraz uczestnictwie w programie Career Lab, 82% z absolwentów znajduje zatrudnienie w nowym zawodzie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kursu.


Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl