Marketing i Biznes IT Słowniczek IT – I-M – Komputer, Internet, Word, Excel

Słowniczek IT – I-M – Komputer, Internet, Word, Excel

Słowniczek IT – I-M – Komputer, Internet, Word, Excel

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia
illustration rysunek
inch cal
indent wcięcie (np. na początku paragrafu), akapit
index indeks, spis, katalog
infect zainfekować
infrared signal sygnał podczerwieni
innovation innowacja
input dane wejściowe
input device urządzenie wejściowe
insert wstawiać (np. tekst), wprowadzać
install instalować
intellectual property własność intelektualna
interactive interaktywny
ISP dostawca usług internetowych
italics kursywa
keep a record rejestrować, zapisywać, przechowywać zapis
keyboard klawiatura
keyword słowo kluczowe
launch uruchamiać (np. program)
layout układ (graficzny strony)
LCD screen ekran ciekłokrystaliczny
ledger księga główna, rejestr
lightpen pióro świetlne
limit limit, ograniczenie
link łączyć, linkować
lock zamykać, blokować (np. wielkie litery)
mailbox skrzynka pocztowa
mailing list lista mailingowa
main memory pamięć główna
maintain utrzymywać, zachowywać, konserwować
malware złośliwe, szkodliwe oprogramowanie
manage zarządzać
margin margines
matrix matryca
menu bar pasek menu
merge scalić, połączyć
microphone mikrofon
miner górnik
minimise minimalizować
modem modem
monitor monitor
mouse myszka, mysz
 

Słowniczek powstał dzięki:

Coders Lab

Łącząc doświadczenie edukacyjne ze znajomością rynku pracy IT, Coders Lab umożliwia szybkie i efektywne zdobycie pożądanych kompetencji związanych z nowymi technologiami. Skupia się się na przekazywaniu praktycznych umiejętności, które w pierwszej kolejności są przydatne u pracodawców.

Wszystkie kursy odbywają się na bazie autorskich materiałów, takich samych niezależnie od miejsca kursu. Dzięki dbałości o jakość kursów oraz uczestnictwie w programie Career Lab, 82% z absolwentów znajduje zatrudnienie w nowym zawodzie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kursu.


CONNECTIS_

+48 22 222 5000
office.pl@connectis.pl

Złota 59
00-120 Warszawa

CONNECTIS_ jest spółką technologiczną świadczącą usługi z zakresu outsourcingu specjalistów, zespołów projektowych oraz procesów IT.


CONNECTIS_
łączy wyjątkowe doświadczenie, kompleksową znajomość branży oraz kompetencje specjalistów z klientami, aby pomóc im usprawniać projekty informatyczne i zwiększać wydajność procesów biznesowych.

Współpracujemy na szeroką skalę z liderami branżowymi w całej Europie z sektora m.in. finansowego, IT, konsultingowego, ubezpieczeniowego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego. Codziennie wspieramy ich ponad 350 specjalistami w strategicznych projektach informatycznych.


Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl