Marketing i Biznes IT Słowniczek IT # 7 – e-commerce, Internet, komputer

Słowniczek IT # 7 – e-commerce, Internet, komputer

Słowniczek IT # 7 – e-commerce, Internet, komputer

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia
net sieć
network administrator administrator sieci informatycznej
networks sieci
note notatka
numeric keypad klawiatura numeryczna
online harassment nękanie w sieci
online shop sklep internetowy
online shopping zakupy przez internet
optical mouse mysz optyczna
order zamawiać
output dane wyjściowe
output wysyłać, przesyłać, wyświetlać (np. dane)
output device urządzenie wyjściowe
padlock kłódka
page strona
paragraph akapit, ustęp, paragraf
part część
password hasło
paste wklejać (np. tekst)
path ścieżka (np. ścieżka dostępu)
payment płatność
payment gateway bramka płatnicza
PC komputer osobisty, pecet
percentage procent, odsetek
peripheral urządzenie peryferyjne, urządzenie zewnętrzne
phishing internetowe wyłudzanie, phishing
piracy piractwo
pixel piksel
plasma display wyświetlacz plazmowy
platform platforma
plug podłączyć
pointer wskaźnik (myszy), kursor
prerequisite warunek wstępny, wymóg
press naciskać
price comparison engine porównywarka cen
primary colour kolor podstawowy
print drukować
printer drukarka
process data przetwarzać dane
programmer programista
project projekt
project manager kierownik projektu
propagate mnożyć (się), szerzyć (się)
protocol protokół
public publiczny
publishing działalność wydawnicza, wydawanie
purchase nabywać, kupować
 

Słowniczek powstał dzięki:

CONNECTIS_

+48 22 222 5000
office.pl@connectis.pl

Złota 59
00-120 Warszawa

CONNECTIS_ jest spółką technologiczną świadczącą usługi z zakresu outsourcingu specjalistów, zespołów projektowych oraz procesów IT.


CONNECTIS_
łączy wyjątkowe doświadczenie, kompleksową znajomość branży oraz kompetencje specjalistów z klientami, aby pomóc im usprawniać projekty informatyczne i zwiększać wydajność procesów biznesowych.

Współpracujemy na szeroką skalę z liderami branżowymi w całej Europie z sektora m.in. finansowego, IT, konsultingowego, ubezpieczeniowego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego. Codziennie wspieramy ich ponad 350 specjalistami w strategicznych projektach informatycznych.

Coders Lab

Łącząc doświadczenie edukacyjne ze znajomością rynku pracy IT, Coders Lab umożliwia szybkie i efektywne zdobycie pożądanych kompetencji związanych z nowymi technologiami. Skupia się się na przekazywaniu praktycznych umiejętności, które w pierwszej kolejności są przydatne u pracodawców.

Wszystkie kursy odbywają się na bazie autorskich materiałów, takich samych niezależnie od miejsca kursu. Dzięki dbałości o jakość kursów oraz uczestnictwie w programie Career Lab, 82% z absolwentów znajduje zatrudnienie w nowym zawodzie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kursu.


Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl