Marketing i Biznes IT Słowniczek IT #6 – F, G, H – Excel, mail, oszustwa internetowe, e-commerce

Słowniczek IT #6 – F, G, H – Excel, mail, oszustwa internetowe, e-commerce

Słowniczek IT #6 – F, G, H – Excel, mail, oszustwa internetowe, e-commerce

Prowadzisz firmę? Wyjedź w gronie liderów biznesu i weź udział w warsztatach z topowymi ekspertami

Sprawdź szczegóły
fake fałszywy, podrobiony
fatigue zmęczenie
favourites ulubione (np. w przeglądarce)
feature cecha, funkcjonalność, funkcja programu
fee opłata
field pole (w bazie danych)
figure cyfra, liczba, suma, kwota, rysunek, figura
file plik
fill in wypełniać (np. formularz)
finance finanse
firewall zapora ogniowa, firewall
flicker mrugać, migotać
flourish rozkwitać, rozwijać się
font czcionka
footer stopka (np. na dole strony)
form formularz, forma
formula formuła, wzór
formulae formuły, wzory
forward przesyłać dalej, przekazywać (np. maila)
fraud oszustwo
freeware darmowe oprogramowanie
frozen zamrożony
function funkcja (w programie lub w kodzie)
function keys klawisze funkcyjne
generate generować
global market globalny rynek
glow świecić, wydzielać blask, tlić się
graph wykres
graphics grafika
graphics tablet tablet graficzny
graphics tools narzędzia graficzne
hardware sprzęt, hardware
header nagłówek
help desk dział wsparcia technicznego
highlight podświetlać (np. tekst), wyróżniać, zakreślać
hold down przytrzymać wciśnięty (przycisk)
home page strona domowa
horizontal poziomy (przeciwieństwo pionowego)
horizontally poziomo
hyperlink hiperłącze
 

Słowniczek powstał dzięki:

Coders Lab

Łącząc doświadczenie edukacyjne ze znajomością rynku pracy IT, Coders Lab umożliwia szybkie i efektywne zdobycie pożądanych kompetencji związanych z nowymi technologiami. Skupia się się na przekazywaniu praktycznych umiejętności, które w pierwszej kolejności są przydatne u pracodawców.

Wszystkie kursy odbywają się na bazie autorskich materiałów, takich samych niezależnie od miejsca kursu. Dzięki dbałości o jakość kursów oraz uczestnictwie w programie Career Lab, 82% z absolwentów znajduje zatrudnienie w nowym zawodzie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kursu.


CONNECTIS_

+48 22 222 5000
office.pl@connectis.pl

Złota 59
00-120 Warszawa

CONNECTIS_ jest spółką technologiczną świadczącą usługi z zakresu outsourcingu specjalistów, zespołów projektowych oraz procesów IT.


CONNECTIS_
łączy wyjątkowe doświadczenie, kompleksową znajomość branży oraz kompetencje specjalistów z klientami, aby pomóc im usprawniać projekty informatyczne i zwiększać wydajność procesów biznesowych.

Współpracujemy na szeroką skalę z liderami branżowymi w całej Europie z sektora m.in. finansowego, IT, konsultingowego, ubezpieczeniowego, energetycznego oraz telekomunikacyjnego. Codziennie wspieramy ich ponad 350 specjalistami w strategicznych projektach informatycznych.


Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl