Marketing i Biznes IT Internet, telefony komórkowe, streaming. To wszystko pewien inżynier przewidział w 1900 roku.

Internet, telefony komórkowe, streaming. To wszystko pewien inżynier przewidział w 1900 roku.

Internet, telefony komórkowe, streaming. To wszystko pewien inżynier przewidział w 1900 roku.

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Przewidywanie przyszłości jest czymś, co dobrze wychodzi tylko naukowcom i pisarzom science-fiction. Przyjrzyjmy się więc, w jaki sposób pracujący w Smithsonian Institution inżynier John Elfreth Watkins w 1900 roku przewidział powstanie Internetu oraz telefonów komórkowych. Swoje predykcje Watkins skonsultował ze znajomymi sobie uczonymi i opisał na łamach kobiecego pisma Ladies’ Home Journal w artykule zatytułowanym “What May Happen in the Next Hundred Years ”.

Przewidywania, które się spełniły:

Internet

„Fotografie będą przesyłane za pomocą telegrafu z dowolnej odległości. Jeżeli za sto lat wydarzy się bitwa na terenie Chin, to zdjęcia najbardziej zaskakujących wydarzeń zostaną opublikowane godzinę później w gazetach.[…] Fotografie będą reprodukowane w kolorze”

Watkins w tym akapicie nie tylko przewiduje, że odbywające się w tym czasie eksperymenty z kolorową fotografią zakończą się powodzeniem, czy nawet to że powstanie fotografia cyfrowa. Inżynier zdawał sobie sprawę, że możliwe jest połączenie różnych, odległych miejsc na świecie za pomocą kabla, dzięki czemu możliwa stanie się szybka komunikacja. Widać to zwłaszcza w kolejnym punkcie:

Telefony komórkowe:

„Bezprzewodowe telefony oraz telegrafy okrążą świat. Mąż ze środka Atlantyku będzie w stanie rozmawiać ze swoją żoną siedzącą w swojej łazience w Chicago. Będziemy mogli telefonować do Chin z taką łatwością z jaką możemy rozmawiać z Nowego Yorku do Brooklynu. Korzystając z automatycznego sygnału będą w stanie połączyć się z każdym lokalnym urządzeniem bez pomocy „Hello girl” [chodzi tutaj o panie z centrali telefonicznej, które ręcznie przekierowywały rozmówców]”

Możliwość szybkiego przesyłania informacji była w przyszłości, którą sobie wyobrażał Watkins, nie tylko domeną bogatych i wpływowych agencji informacyjnych, ale także zwykli ludzie mogli z niej korzystać. Szybka komunikacja stanie się zdemokratyzowana, każdy będzie mógł za jej pomocą rozmawiać z bliskimi. Odległość dzielącą ludzi straci na znaczeniu, informacje będą przemieszczały się z miejsca na miejsce z szybkością błyskawicy.

Ktoś mógłby powiedzieć, że Watkins w tym akapicie sugeruje, że nowy wynalazek będzie wykorzystywany tylko przez fundującą sobie międzynarodowe wojaże wyższą klasę średnią . Podróże były wtedy przecież dużo droższe niż teraz. Jednak w jednym z akapitów Watkins wyraża słuszną skądinąd opinię, że wynalazki na początku trafiają do rąk bogatych, żeby w przyszłości uleć rozpowszechnieniu. Prawdopodobnie więc uważał, że i bezprzewodowe telefony w końcu trafią do rąk każdej osoby.

Streaming na żywo

„Ludzie oraz różnorodne rzeczy znajdą się przed obiektywami kamer, które połączone będą za pomocą elektryczności, a monitory znajdować się będą po przeciwstawnych stronach obwodu o długości wielu mil. Amerykańscy widzowie siedząc w kinach[…] oglądać będą koronacje europejskich królów, czy postępy na polach bitewnych orientu. Urządzenie [..] podłączone będzie do wielkiego telefonu, który transmitować będzie każdy dźwięk w odpowiednim momencie. Także więc wystrzały z odległych bitew będą słyszalne, kiedy widać będzie ze broń strzela, usta znajdującego się w dużej odległości aktora lub piosenkarza będzie poruszały się, kiedy ten będzie mówił, a muzyka będzie słyszalna w filmach.”

„Opera będzie transmitowana za pomocą telefonów do domów, a dźwięk będzie tak czysty, jak ten pochodzący z loży teatralnej. […]W ten sposób wielkie zespoły i orkiestry dawać będą koncerty na duże odległości”.

Watkins przewiduje jednocześnie powstanie telewizji, radia oraz transmisji video przez Internet. Każdy będzie mógł mieć dostęp do najświeższych informacji oraz kultury. Inżynier nie przewiduje jednak powstania monitorów, dlatego też wyobraża sobie, że obraz wideo wyświetlany będzie w kinach/teatrach za pomocą projektora. Telefony istniały już w jego czasach i były na tyle niewielkie, że w przeciwieństwie do projektorów filmowych mogły zmieścić się w prywatnych mieszkaniach.

Ta różnica w istniejącej ówcześnie technologii doprowadziło Watkinsa do zupełnie innych wyobrażeń o przyszłości. Warto zwrócić także uwagę, że wyświetlanie świeżych wiadomości o świecie w salach kinowych było praktyką popularną w pierwszej połowie XX wieku, nazywało się to w Polsce Kroniką Filmową, a w Stanach określano te zjawisko jako newsreel. Przyszłość przegoniła więc wyobrażenia inżyniera.

Błędne przewidywania

Po zakończeniu budowy kanału Panamskiego Nikaragua wraz z Meksykiem, ma według Watkinsa, dołączyć do Stanów Zjednoczonych. Inżynier nie przewiduje końca zapędów kolonizacyjnych Europejczyków, które mają zmusić wiele państw Ameryki Centralnej i Południowej do przegłosowania akcesu do USA.

Inżynier spodziewał się, że populacja komarów zostanie kompletnie wyeliminowana dlatego, że: ”Rady zdrowia wyeliminują wszystkie miejsca gdzie zbierają się i rozmnażają komary, wszystkie zbiorniki ze stojącą wodą zostaną wysuszone, zasypane zostaną moczary […]”. Niestety nasz bohater przeliczył się w swoim optymizmie.

Watkins popełnił także błąd zgadując, że litery C,Q, X zostaną wyeliminowane z alfabetu. Zakładał, że wpływ komunikacji masowej doprowadzi do tego, że wszystkie angielskie słowa będą pisane, w taki sam sposób w jakim są wymawiane. Po dziś dzień język Anglosasów i ich spadkobierców jest niekonsekwentny w tym względzie.

Kolejnym błędnym przewidywaniem inżyniera jest nadzieja na powstanie publicznej edukacji wyższej w Stanach Zjednoczonych. W naszych czasach Amerykanie opuszczają uniwersytety obarczeni olbrzymim długiem. Mimo tego ostatnio podjęta przez amerykańską lewicę z Bernie Sandersem na czele walka o wprowadzenie publicznej edukacji wyższej ma realną szansę na zakończenie się sukcesem.

 

Watkins trafnie przewidział jeszcze wiele obecnych wynalazków i procesów. Udało mu się antycypować powstanie klimatyzacji, wzrost wzrostu oraz długości życia współczesnego człowieka, powstanie zapakowanych i gotowych do spożycia posiłków, przechowywanie pożywienia w sterylnych warunkach, rozwój energii odnawialnej, powstanie wiaduktów na terenach miast, powstanie superszybkich pociągów niezużywających węgla jako paliwa, recepcję pojazdów mechanicznych w rolnictwie, powstanie samolotów, czołgów, użycie statków podwodnych jako pojazdów militarnych czy sukces jakim cieszyć się będzie idea wysiłku fizycznego. Część jego przewidywań znajduje się dopiero w fazie realizacji, jak np. mięso powstające w laboratoriach.

Artykuł napisany przez przez Watkinsa został już zdigitalizowany i dostępny jest pod tym adresem.

Artykuł powstał dzięki:

Coders Lab

Łącząc doświadczenie edukacyjne ze znajomością rynku pracy IT, Coders Lab umożliwia szybkie i efektywne zdobycie pożądanych kompetencji związanych z nowymi technologiami. Skupia się się na przekazywaniu praktycznych umiejętności, które w pierwszej kolejności są przydatne u pracodawców.

Wszystkie kursy odbywają się na bazie autorskich materiałów, takich samych niezależnie od miejsca kursu. Dzięki dbałości o jakość kursów oraz uczestnictwie w programie Career Lab, 82% z absolwentów znajduje zatrudnienie w nowym zawodzie w ciągu 3 miesięcy od zakończenia kursu.


Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl