Marketing i Biznes Marketing 4 kluczowe wyzwania dla digital marketerów, które warto uwzględnić w planach na 2022 r.

4 kluczowe wyzwania dla digital marketerów, które warto uwzględnić w planach na 2022 r.

Zmiana zachowania klientów na skutek pandemii sprawiła, że firmy mają coraz większe problemy z maksymalizacją zwrotu ze środków zainwestowanych w marketing online. Wskazują na to wyniki raportu „The State of Digital Advertising in Retali 2021”, który zawiera dane zebrane od 150 dyrektorów marketingu, głównie z rynku amerykańskiego. Badanie ujawniło 4 najważniejsze wyzwania, z którymi mierzą się amerykańscy, ale także polscy marketerzy.

4 kluczowe wyzwania dla digital marketerów, które warto uwzględnić w planach na 2022 r.

Źródło: Unsplash/Scott Graham

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Z czym mierzyli się dyrektorzy marketingu w 2021 r.?

Marketing cyfrowy kusi obietnicą dużych zwrotów z inwestycji, mierzalności kampanii i usprawnień, ale jego prowadzenie nie należy do najłatwiejszych. Tak przynajmniej wynika z badania przeprowadzonego przez Delve i SlapFive wśród 150 dyrektorów marketingu. Niemal każdy wymienił wyzwania, które można pogrupować na 4 główne kategorie problemów. Warto obrać je jako punkt wyjścia do planowania i porządkowania działań w firmie w roku 2022.

Co zatem stoi firmom na drodze do sukcesu w marketingu online? Większość marketerów do największych wyzwań zalicza:

– gromadzenie danych,

– atrybucję,

– rosnący koszt promocji w mediach zewnętrznych,

– brak wykwalifikowanych osób do pracy.

Za najbardziej problematyczne uczestnicy badania przyjęli lukę kompetencyjną w obszarze marketingu cyfrowego i analityki oraz efektywność płatnych mediów – co najmniej 30% uznało je za „znaczące wyzwanie”, a ponad 10% jako „największe wyzwanie”.

Dzięki serii pogłębionych wywiadów wiadomo, co przyczynia się do tych wyzwań i w jaki sposób marketerzy próbują sobie z nimi radzić.

Wyzwanie 1: trudności wynikające z atrybucji

Wiele problemów sprawia marketerom przypisanie konwersji do źródła ruchu. Dzieje się tak m.in. z powodu trudności w łączeniu danych z różnych platform, takich jak strona internetowa, aplikacja, CRM, Facebook czy Google. Trudno ujednolicić wyniki konwersji z różnych źródeł i prezentować je w spójnej oraz zrozumiałej formie, a sprawę dodatkowo komplikują przepisy dotyczące prywatności danych. Nie dziwi fakt, że stworzenie pełnego obrazu ruchu i wychwycenie współzależności między działaniami w różnych kanałach nie sprawia problemów jedynie grupie złożonej z 13% marketerów. 

Dyrektorzy marketingu próbują rozwiązać problem atrybucji na kilka sposobów: wykorzystują nowe technologie do atrybucji, przeprowadzają audyty i doskonalą sposoby pozyskiwania danych. Aż 85% szefów działów marketingu wspomaga się w tym zakresie współpracą z agencją zewnętrzną, a połowa uznaje współpracę z agencją za nieskuteczną. Satysfakcjonujących efektów nie daje też zatrudnianie na stałe specjalistów do działań w zakresie optymalizacji atrybucji. Ocena działań marketingowych, mimo dostępu do danych jest wciąż wyzwaniem.

Wyzwanie 2: luki kompetencyjne w obszarze analityki i marketingu cyfrowego

W związku z tym, że marketing cyfrowy rozwija się bardzo szybko, na rynku brakuje umiejętności w zakresie skutecznego prowadzenia kampanii online. Największe luki kompetencyjne w marketingu cyfrowym dotyczą umiejętności analitycznych – już teraz 80% firm ma problem z pozyskaniem talentów w tej dziedzinie. A może być gorzej, ponieważ system szkolnictwa wyższego nie przygotowuje ludzi do takiej pracy, na co zwracali uwagę respondenci badania Delve i StatFive.

Poza tym dyrektorzy marketingu skarżą się, że nie mogą pozyskać z rynku i utrzymać w firmie osób z umiejętnościami w zakresie kupowania i optymalizacji mediów, adtech/martech, czy data science.

Najbardziej efektywnymi sposobami na radzenie sobie z deficytem umiejętności marketingowych są szkolenia krzyżowe (w ramach których pracownicy uczą się od siebie nawzajem najważniejszych umiejętności, dzięki czemu mogą się wspierać w realizacji strategicznych zadań) oraz angażowanie współpracującej z firmą agencji do uczenia zespołu in-house najlepszych praktyk cyfrowych. W przypadku respondentów badania Delve satysfakcjonujących efektów nie dawała rekrutacja osób do zespołu wewnątrzfirmowego za pośrednictwem agencji. Być może dlatego, że trudno jest znaleźć agencje i konsultantów, którzy angażują się w dzielenie się wiedzą z wewnętrznym zespołem marketingowym. Wydaje się bowiem, że to nie leży w ich interesie.

Wyzwanie 3: problemy z samodzielnym gromadzeniem danych o klientach

Firmy coraz chętniej zbierają własne dane (tzw. first party data), chcąc uniezależnić się od plików cookies firm trzecich, czyli tzw. third party cookies. Z wywiadów z dyrektorami marketingu wynika, że najbardziej problematyczne w zarządzaniu są dane CRM, w tym historia zakupów oraz dane z ankiet i innych pętli informacji zwrotnych, jak np. opinie klientów. Najmniej kłopotów sprawia natomiast wykorzystanie danych z e-maili lub produktów opartych na subskrypcji oraz z profili w mediach społecznościowych.

Czynniki wpływające na wyzwanie dotyczące danych własnych są podobne do tych, które utrudniają atrybucję. Liderzy marketingu wskazują na problem z pozyskaniem informacji od dostawców takich jak Facebook czy Youtube, którzy ograniczają dostęp do danych lub wręcz go odmawiają. Podobnie jak w przypadku atrybucji, coraz bardziej surowe przepisy dotyczące prywatności uniemożliwiają zbieranie danych, które dałyby pełny wgląd w zachowania klientów.

Aby skuteczniej gromadzić dane własne i efektywnie je wykorzystywać, firmy koncentrują się na zacieśnianiu współpracy między zespołami wewnętrznymi (media, analiza danych, kreacja i IT) oraz tworzeniu customer data platform (CDP). Liderzy marketingu potrzebują solidnych i sprawdzonych partnerów po stronie doradców oraz agencji, by efektywnie łączyć wszystkie dane własne, a także przekładać wnioski z analiz na strategię rynkową i codzienne decyzje operacyjne.

Wyzwanie 4: potrzeba zwiększenia efektywności kampanii w płatnych mediach

Marketerzy narzekają na rosnące koszty kampanii w cyfrowych mediach i presję ze strony różnych interesariuszy związaną z optymalizacją wydatków na media płatne. Z badania Delve i StatFive wynika, że największe wyzwania dotyczące efektywności płatnych mediów sprowadzają się do:

– dynamicznej optymalizacji kreacji;

– opracowywania kreacji reklamowych;

– wyróżniających się wezwań do działania (call to action);

– rosnących kosztów publikacji przekazów marketingowych  w kanałach online.

Ponad połowa liderów marketingu nie wykorzystuje danych intencyjnych do identyfikowania klientów, którzy są gotowi do zakupu, ani nie przeprowadza segmentacji czy personalizacji, co ułatwiłoby dotarcie do potencjalnego nabywcy z właściwym przekazem we właściwym czasie.

Aby sobie poradzić z problemem rosnących kosztów pozyskania klienta w kanałach online, firmy skupiają się na podnoszeniu kwalifikacji  obecnych pracowników ds. mediów, kreacji i analizy danych. Cały czas poszukują też sposobów na lepsze wykorzystanie danych do optymalizacji kampanii.

Dlaczego warto uwzględnić doświadczenia amerykańskich marketerów?

W pogłębionych wywiadach, które wykorzystano do stworzenia raportu „The State of Digital Advertising in Retail 2021” zestawiono dane pochodzące od 150 dyrektorów marketingów działających w większości na amerykańskim rynku. Czy zatem polscy digital marketerzy powinni sugerować się ich doświadczeniami, a nawet pójść o krok dalej i uwzględnić je w działaniach zaplanowanych na 2022 r.?

Rynek amerykański jest bardziej zaawansowany we wdrażaniu rozwiązań z zakresu marketingu opartego na danych. Warto w jego stronę spoglądać i uczyć się od najlepszych, którzy mimo większej dojrzałości cyfrowej i tak nie uniknęli problemów. Z naszych obserwacji na rynku polskim wynika, że wyzwania zaprezentowane w raporcie są uniwersalne. Widzimy, że dla polskich marketerów gromadzenie danych, atrybucja, rosnące koszty mediów i deficyt kompetencji również stanowią ogromne wyzwanie – podsumowuje Agata Krawiec-Rokita, Managing Director CEE w firmie Delve.

Chcesz wiedzieć pierwszy, co w marketingu i biznesie piszczy? Zapisz się na newsletter!

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl