Marketing i Biznes Luźne Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej – co je różni?

Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej – co je różni?

Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej – co je różni?

Prowadzisz firmę? Weź udział w nieformalnym spotkaniu przy piwie dla przedsiębiorców

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Planujesz zmniejszyć zużycie energii elektrycznej w przedsiębiorstwie? Nie ulega wątpliwości, że to dobry krok w stronę oszczędności. Do tego z pewnością niezbędne okaże się przeprowadzenie audytu. Tylko który wybrać: audyt energetyczny czy audyt efektywności energetycznej? Ich nazwy są do siebie bardzo zbliżone, dlatego łatwo się w tym pogubić. Wyjaśniamy, jaka jest różnica pomiędzy nimi i dlaczego w niektórych przypadkach konieczne jest zdecydowanie się na oba z nich!

 

Audyt energetyczny – kiedy jest obowiązkowy?

Jeśli prowadzisz dużą firmę, to sprawa jest prosta – przeprowadzenie audytu energetycznego to Twój obowiązek. Co jednak oznacza duża firma w świetle prawa? Kryteria tej definicji są dwa – opierają się na liczbie zatrudnionych osób i przychodach. Zgodnie z przepisami jako dużą firmę kwalifikuje się przedsiębiorstwa, które w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

  • zatrudniało średniorocznie 250 i więcej pracowników lub
  • osiągnęło roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych przekraczający 50 mln euro lub sumy aktywów ich bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły 43 mln euro.

Jeśli zatem spełniasz te warunki, to zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej od 1 października 2016 roku jesteś zobligowany do przeprowadzania audytu energetycznego co 4 lata. W jaki sposób to zrobić? Najlepiej zdać się na doświadczenie zewnętrznego audytora.

Co ma na celu audyt energetyczny? Jego główne zadanie to analiza miejsc i sposobów zużycia energii, która powinna doprowadzić do wskazania, w których obszarach zarządzanie energią jest nieefektywne lub gdzie tracona jest energia. Audyt energetyczny dotyczy całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa i powinien obejmować min. 90% zużycia wszystkich nośników energii. Jego wynikiem jest raport, w którym znajdują się rekomendowane działania, których wdrożenie ma zmniejszyć zużycie energii. Przykładem takich przedsięwzięć może być m.in. inwestycja w odnawialne źródła energii. Jednak nie tylko – nawet działania na mniejszą skalę, takie jak wymiana okien i drzwi bądź wymiana oświetlenia na ledowe, może mieć duży wpływ na efektywność energetyczną danego budynku.

Audyt efektywności energetycznej

Kwestia audytu efektywności energetycznej jest zgoła odmienna. Przede wszystkim nie ma żadnego obowiązku jego przeprowadzenia. To przedsiębiorcy (zarówno mikro jak i marko) sami decydują, czy chcą się na niego zdecydować. Ponadto, taki krok może przynieść firmie korzyści finansowe nie tylko w postaci oszczędności wynikających ze zmniejszenia zużycia energii. Jak to możliwe? Audyt efektywności energetycznej jest niezbędny dla przedsiębiorców, którzy chcą ubiegać się o przyznanie tzw. białych certyfikatów. Są to świadectwa efektywności energetycznej potwierdzające, że nasza firma zaoszczędziła określoną ilość energii w wyniku zrealizowanych inwestycji. Z białych certyfikatów wynikają jednocześnie prawa majątkowe dopuszczone do obrotu giełdowego na TGE. W praktyce oznacza to więc, że istnieje możliwość ich sprzedaży, a tym samym pozyskania dodatkowych środków finansowych.

Audyt efektywności energetycznej nie dotyczy całej gospodarki energetycznej organizacji. Odnosi się on wyłącznie do konkretnego przedsięwzięcia mającego na celu zmniejszenie zużycia energii. Jeśli zatem dany przedsiębiorca decyduje się np. na inwestycję w panele fotowoltaiczne, to raport z takiego audytu powinien wskazywać koszty tego działania i oszczędności, jakich może się spodziewać po przeprowadzonych zmianach (także w perspektywie długookresowej).

Audyt energetyczny a audyt efektywności energetycznej – różnice

Uporządkujmy wiedzę i wymieńmy różnice pomiędzy obydwoma audytami. Oto podstawowe z nich:

  • Audyt energetyczny jest obowiązkowy w przypadku dużych przedsiębiorstw. Audyt efektywności energetycznej obowiązkowy nie jest, ale aby móc ubiegać się o przyznanie białych certyfikatów należy go przeprowadzić.
  • Audyt energetyczny dotyczy całej gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa. Audyt efektywności energetycznej sprowadza się zaś do realizacji konkretnego przedsięwzięcia, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej.
  • O wynikach audytu energetycznego należy powiadomić Urząd Regulacji Energetyki w postaci pisemnego zawiadomienia. Dla audytu efektywności energetycznej wymaganym dokumentem do wydania białych certyfikatów jest sam raport z audytu. 

Kiedy zatem przedsiębiorca powinien przeprowadzić oba te audyty? Kiedy spełnia warunki dużego przedsiębiorstwa według definicji w Ustawie i jednocześnie chce ubiegać się o pozyskanie białych certyfikatów.

Zarówno audyt energetyczny, jak i audyt efektywności energetycznej może przynieść wiele korzyści przedsiębiorstwom. Efektem obu z nich jest podjęcie działań, które mają zmniejszyć zużycie energii, a tym samym zwiększyć oszczędności w firmie.


Artykuł został opublikowany przy współpracy z innogy.pl

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl