Marketing i Biznes E-commerce Analiza rentowności kategorii w e-commerce

Analiza rentowności kategorii w e-commerce

Analiza rentowności kategorii w e-commerce

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Przed założeniem sklepu internetowego przedsiębiorca powinien wykonać szczegółową analizę biznesu, w który zamierza wejść i przygotować model biznesowy. Aby model biznesowy był godny zaufania powinien opierać się on na jak najbardziej rzetelnych danych.

Podstawowe wartości jakie należy uwzględnić w modelu biznesowym to zakładany wolumen sprzedaży oraz marża. Bardzo pomocne podczas szacowania tych wartości może być porównanie się z już istniejącą na rynku konkurencją.

Szczęśliwie składa się, że oszacowania marży oraz wolumenu sprzedaży można dokonać na podstawie publicznych danych publikowanych w KRS i w dalszej części artykułu przedstawiamy poradnik krok po kroku jak to zrobić.

Wymagania

Aby w pełni wykonać poniższe kroki będą potrzebne następujące narzędzie i umiejętności:

 • Excel albo darmowy odpowiednik (Libre Office)
 • Podstawowa znajomość formuł w Excelu
 • Plugin do Chrome KRS Scout – można też wykonać wszystkie kroki bez tej aplikacji, ale będzie to dużo bardziej pracochłonne i związane z dużą ilością ręcznej pracy

Krok 1. – Identyfikacja konkurentów

Aby oszacować marżę i obroty w danej kategorii musimy wybrać kilka e-sklepów już w niej działających. Firmy to powinny spełniać następujące kryteria:

 • Wąski profil sprzedaży – optymalnie e-sklep powinien sprzedawać tylko w tej kategorii. Umożliwi to selektywne zrozumienie marży w danej kategorii.
 • Ustabilizowana pozycja – interesują nas sklepy aktywne w danej kategorii od kilku lat.
 • Pure-players – chcemy zrozumieć przychody ze sprzedaży online więc wybieramy firmy, które sprzedają wyłącznie online.
 • Firmy podobne do naszej wielkością i profilem.
 • Firmy działające w formie Spółki z osobowością prawną (sp. z o.o., sp. k, itp.) – nie może to być jednoosobowa działalność gospodarcza ani spółka cywilna.

Można to zrobić na przykład wchodząc na Ceneo i przeglądając e-sklepy sprzedające najpopularniejsze produkty z danej kategorii. Na potrzeby tego artykułu analizujemy kategorię “Zegarki”.

Krok 2. – Pobranie i zapisanie sprawozdań finansowych

Mając już listę wyselekcjonowanych e-sklepów musimy pobrać ich sprawozdania finansowe z KRS. W programie KRS Scout można to zrobić bezpośrednio ze strony analizowanego e-sklepu albo z podstrony Ceneo, która zawiera jego NIP. Po uruchomieniu wtyczki KRS Scout, będąc w przeglądarce na podstronie sklepu w Ceneo (lub bezpośrednio na jego stronie WWW) klikamy “Identyfikuj Spółkę na podst. WWW”

Plugin wyszukuje za nas Spółkę i prezentuje jej dane na ekranie. Należy zweryfikować czy Spółka została poprawnie zidentyfikowana posiłkując się analizą PKD czy struktury właścicielskiej albo Zarządu. Czasami zdarza się, że struktura korporacyjna danej Spółki bywa skomplikowana. Na przykład aby uniknąć podwójnego opodatkowania Spółka prowadzona jest jako Spółka Komandytowa, w której Komplementariuszem jest inna Spółka o bardzo podobnej nazwie. Na potrzeby analizy marżowości interesuje nas zawsze Spółka, która prowadzi sprzedaż bezpośrednio do klienta. Jeśli sprawozdanie analizowanej Spółki wyda nam się podejrzane – bardzo niska sprzedaż, brak kosztów, itp. to warto zajrzeć do regulaminu e-sklepu aby upewnić się, przez którą Spółkę towary sprzedawane są konsumentowi.

Po upewnieniu się, że analizujemy właściwą Spółkę przechodzimy do pobrania sprawozdania finansowego z KRS. Plugin KRS Scout umożliwia wyświetlenie sformatowanego sprawozdania finansowego i przejrzenie go bezpośrednio w przeglądarce. Przeglądając sprawozdanie oczywiście interesują nas takie pola jak :

 • Rok, którego sprawozdanie dotyczy
 • Wysokość sprzedaży
 • Wysokość kosztów
 • Zysk/Strata

Po wstępnym przejrzeniu sprawozdania zapisujemy je na dysk w formacie XLSX (Excel) klikając link na górze strony z podglądem sprawozdania. Pliki ze sprawozdaniami będą nam za chwilę potrzebne aby zaimportować je do arkusza analitycznego.

Krok 3. Analiza sprawozdań i obliczanie marży

Sprawozdania finansowe mogą być tworzone z różnym poziomem szczegółowości. Aby obliczyć marżę, będziemy potrzebowali dwóch pól ze sprawozdań finansowych

 • “Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów”
 • “Wartość sprzedanych towarów i materiałów”

Niektóre Spółki nie publikują jednak pola “Wartość sprzedanych towarów i materiałów”. Możemy wtedy przyjąć w zamian za to pole całkowitą wartość Sprzedaży, albo odrzucić taką Spółkę z analizy.

W celu dokonania analizy publikujemy prosty arkusz Excel do którego link znajduje się na końcu tekstu. Aby go użyć należy zaimportować do niego z zapisanych plików sprawozdań Arkusz RZiS (z każdego z nich) nazywając je w nowym arkuszu odpowiednio RZiS, RZiS_2, RZiS_3, itp.

Po wykonaniu importu i zmianie nazw w Arkuszu Analiza pojawią się wartości, które nas interesują takie jak wysokość sprzedaży, zysk i marża na sprzedawanych towarach. Przykładowa analiza kategorii Zegarki wygląda następująco:

Widzimy, że w analizowanej kategorii marża wynosi około 28,6%.

Podsumowanie

Posiłkowanie się danymi z KRS jest bardzo przydatne, żeby dokonać analizy rynku. Należy jednak pamiętać o pewnych limitacjach tego źródła danych takich jak:

 • Nierzadko brak sprawozdań Spółek do tego zobligowanych
 • Sprawozdania składane są zazwyczaj do końca czerwca za rok poprzedni, więc w momencie analizy analizujemy dane, które mają 1.5 – 2.5 roku
 • Sprawozdania w KRS składane są tylko przez Spółki z osobowością prawną – nie ma tam danych o działalnościach gospodarczych, które nie muszą raportować swoich finansów.
 • Dobranie się do sprawozdań i wyciągnięcie z nich potrzebnych danych bez pomocy specjalistycznego oprogramowania jak KRS Scout jest trudne i mozolne.

Link do arkusza: http://www.khotech.pl/blog/sprawozdania/analysis.xlsx

Link do KRS Scout

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl