Marketing i Biznes Biznes Promotraffic: wzrost i rozwój są dla nas naturalne – mamy je wpisane w DNA

Promotraffic: wzrost i rozwój są dla nas naturalne – mamy je wpisane w DNA

2021 był dla wielu firm rokiem dynamicznych zmian, lecz trudno znaleźć organizację, która dorównałaby tempem rozwoju krakowskiej agencji Promotraffic. Eksperci od digitalu zanotowali imponujące wzrosty przychodów, liczby klientów oraz dynamiki zatrudnienia. Pomimo wyzwań związanych z ekspresowym wzrostem znaleźli też czas na dzielenie się wiedzą oraz opracowywanie i wdrażanie obiecujących rozwiązań technologicznych. Sprawdźmy, co jeszcze wydarzyło się w Promotraffic w minionym roku

Promotraffic: wzrost i rozwój są dla nas naturalne – mamy je wpisane w DNA

Źródło: Promotraffic

Prowadzisz firmę? Dołącz do Founders Mind, najlepszej konferencji dla biznesu w Polsce

Sprawdź szczegóły wydarzenia

Rozpocznijmy podsumowanie 2021 r. od pytania dotyczącego dynamicznych zmian, które miały miejsce w zespole Promotraffic. W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba zatrudnionych u Was osób wzrosła o 42%. Jeszcze bardziej imponujące są jednak wyniki dotyczące awansu w obszarze kadry liderskiej, która zwiększyła się aż o 90%. Czy tak obiecujące wzrosty są efektem kompleksowej strategii, której hasło przewodnie brzmi: #GrowWithUs?

Robert Stolarczyk, Board President w Promotraffic: Przede wszystkim trzeba podkreślić, że w Promotraffic patrzymy na ludzi jako na ekspertów od branży e-commerce, która jest naszym głównym klientem i obecnie obejmuje ok. 75% naszego portfolio. Od kilku lat intensywnie fokusujemy się na realizacji efektywnych działań w środowisku związanym z biznesem e-commerce. Potrafimy też adaptować e-commercowe doświadczenia na gruncie biznesów z innych obszarów oraz takich, które dopiero stawiają pierwsze kroki w procesie digitalizacji. Jesteśmy agencją, która wyróżnia się na rynku unikalną wartością – e-commerce’owym mindsetem, bazującym na twardych danych, wynikach i rozliczaniu się z klientem w oparciu o efekty. Klient jest naszym partnerem, z którym świętujemy sukcesy, ale także dzielimy się porażką. 

Zarząd Promotraffic. Źródło wszystkich zdjęć: Promotraffic

Powróćmy jednak do Twojego pytania. Faktycznie, #GrowWithUs ludzi jest dla nas bardzo istotne i zdecydowanie miało miejsce w minionym roku. Znaczący wzrost naszego head countu sprawił, że liczba osób, które były na pokładzie w grudniu 2020 r. zwiększyła się z 52 do obecnych 74 pracowników, czyli o 42%. Bardzo ważnym obszarem inwestycji, który jest niezbędny do kontynuowania wzrostu bez utraty jakości, zwinności i efektywności jest inwestycja w kadrę liderską. W Promotraffic zwiększyliśmy liczebność kadry liderskiej o 21 osób, czyli 90% rok do roku i w oparciu o wymierne liczby wyraźnie widzimy, że ta inwestycja procentuje. W zeszłym roku większość osób awansowała do rangi lidera w efekcie obranej ścieżki zawodowej, były to więc przede wszystkim awanse wewnętrzne. Ponadto w 2021 r. aż 28 osób spełniło kryteria ilościowe, jakościowe i kompetencyjne niezbędne do uzyskania awansu stanowiskowego, a 9 osób, czyli 10% kadry, otrzymało bonusy stażowe po przepracowaniu 3 lub 5 lat. 

Obecnie wiele firm mierzy się z problemem migracji pracowników, więc utrzymanie lojalności zespołu przy jednoczesnym zwiększaniu liczebności kadry stanowi coraz większe wyzwanie. Jak radzicie sobie z tym problemem w Promotraffic? Czy we wzroście liczebności załogi pomaga Wam wytyczanie eksperckich i liderskich ścieżek rozwoju? 

R.S.: W Promotraffic mamy stabilne wyniki, jeśli chodzi o rotację pracowników, a osoby, które przepracują z nami min. rok zwykle stają się częścią załogi także w kolejnych latach. Jednocześnie widzimy, że statystycznie 9 na 10 osób  zostaje u nas po zakończeniu okresu próbnego, co wskazuje nie tylko na bardzo dobry onboarding, ale także obustronną satysfakcję. Nie wynika to wcale z dostępności oryginalnych benefitów pracowniczych, lecz jest efektem inwestycji w #GrowWithUs rozumianego przez nas także jako rozwój kompetencyjny. 

Opracowaliśmy ścieżki rozwoju, które dzielą się na 2 drogi – w pewnym momencie pracownik wybiera, czy chce doskonalić swoje umiejętności liderskie, czy zamierza realizować się w roli eksperta. Mamy przykłady ludzi, którzy 5-6 lat temu przyszli do nas na staż, a dzisiaj są Headami 20-osobowych działów stanowiących główne linie biznesowe naszej firmy. Warto jednak dodać, że zadaniem ścieżek jest wspieranie rozwoju, a nie wymuszanie na specjalistach szybkiego awansu. Jeżeli więc ktoś czuje się dobrze w roli eksperta, a jego praca jest dobrze oceniana przez klientów i współpracowników, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pozostał w wybranym przez siebie miejscu. Nie każdy rozwija się w tym samym tempie, nie każdy musi też być Headem czy liderem. W Promotraffic dajemy ludziom pole do tego, by mogli stawać się także dobrymi ekspertami czy seniorami – nikt nie naciska na to, by awansowali w nieskończoność. Jeżeli jednak ktoś stawia na rozwój, zyskuje nasze wsparcie – na przykład w postaci zaproszenia do Akademii Liderów. W ramach tej niestandardowej inicjatywy pracownicy uczestniczą w cyklu szkoleń i spotkań z trenerami zewnętrznymi, którzy wspierają ich w rozwoju kompetencji miękkich, jakimi jest np. zarządzanie ludźmi i emocjami, oraz w doskonaleniu strony eksperckiej rozumianej jako realizacja projektów pod cele klienta. 

Załoga Promotraffic

 

A czy macie jakiś patent na zwiększenie lojalności pracowników oraz efektywne zarządzanie talentami? 

R.S.: W Promotraffic mamy total rewards, na który składa się wynagrodzenie bazowe, premia i prowizja. Premia i prowizja zależą od realizacji celów jakościowych i ilościowych po stronie przede wszystkim klienta, ale też organizacji. Nasza załoga może też korzystać z benefitów pracowniczych, a także poszerzać wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach wewnętrznych oraz polskich i zagranicznych eventach zewnętrznych. Istnieją jednak inne czynniki, które sprawiają, że pracownicy chcą rozwijać się w naszych strukturach.

Przede wszystkim pracownik jako ekspert czuje, że ma realny wpływ na organizację. W 2021 r. postawiliśmy duży nacisk na to, by ludzie znali cele strategiczne firmy i partycypowali w tworzeniu taktyk, które pozwalają je realizować. 

Niezwykle ważna jest także transparentność w obszarze danych związanych z funkcjonowaniem firmy oraz jej wynikami finansowymi. W Promotraffic nie stawiamy sobie za cel zostania turkusową organizacją, ale wysoko cenimy transparentność. Dlatego dzielimy się z pracownikami wiedzą na temat wyników finansowych w cyklach miesięcznych oraz kwartalnych. Podczas takich spotkań omawiamy wysokość marży generowanej, czyli wynagrodzenia, które klienci płacą za wykonaną przez nas pracę. Rozmawiamy o przychodach, o etapie realizacji celów w poszczególnych liniach biznesowych naszej agencji, o kierunku, w którym zmierzamy, wdrażaniu inicjatyw rozwojowych oraz o tym, czy nasza pozycja na rynku jest stabilna. Oczywiście rozmawiamy też o satysfakcji klientów, rozwoju usług, na które patrzymy jak na produkty. Pracownicy przez cały czas mają też dostęp do wszystkich danych w intranecie. Transparentność pozwala nam wydłużyć średni czas pracy w firmie i wpływa na stabilność zatrudnienia. 

Tym, co w jakimś stopniu pomaga przeciwdziałać rotacji są też realizowane na wysokim poziomie analitycznym badania satysfakcji pracowników. Po ich przeprowadzeniu powstają obszerne raporty omawiane później z zarządem, headamiteam liderami, a następnie z zespołami. Ostatnim etapem tego procesu są kolejne projekty i wdrożenia, które pozwalają nam zarządzać satysfakcją. Taki model działania można porównać do papierka lakmusowego, który wskazuje, czy wszystko jest u nas w porządku w obszarze kultury organizacyjnej i satysfakcji płynącej z pracy. 

Co jeszcze pomaga Wam utrzymać stabilność zatrudnienia?

R.S.: Zwracamy uwagę na to, żeby pracownicy czuli się zauważeni w firmie. Podczas szkolenia liderów kładziemy nacisk na to, żeby fokusowanie się na realizacji celów nie przesłaniało ludzi, którzy jako jednostki mierzą się z własnymi wyzwaniami i problemami. Zachowujemy przy tym biznesowe spojrzenie, ale to nie przeszkadza nam w dawaniu dobrej karmy, ponieważ wierzymy, że ona powraca. 

Czynnikiem, który przyciąga do nas talenty i pomaga im się rozwijać są też na pewno ciekawe oraz ambitne projekty, które motywują do wychodzenia ze strefy komfortu. A tylko porzucenie bezpiecznej strefy pozwala wspierać ideę #GrowWithUs. Bardzo zależy nam na tym, żeby to było coś więcej niż hasło z naszych plakatów – chcemy realizować je w praktyce zarówno z perspektywy klienta oraz całej organizacji, jak i jednostki. 

Promotraffic stawia m.in. na transparentność w komunikacji z zespołem.

Przejdźmy zatem do innych obszarów realizacji idei #GrowWithUs. Jak wyglądało jej wdrażanie we współpracach z partnerami biznesowymi na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy?

R.S.:  W 2021 r. pozyskaliśmy dwukrotnie więcej klientów niż rok wcześniej, a nasi partnerzy biznesowi zainwestowali razem z nami o 40% większe budżety reklamowe. Zaufały nam takie marki jak m.in. z Lilou, Vision Express, DAX, Intersport, Click meeting, Jean Louis David czy Hendi. Co więcej, rosnące zaufanie klientów i wartość naszej pracy zaowocowały wzrostem o 20% rok do roku średniej liczby realizowanych usług na klienta. To jeden z mocniejszych dowodów na istnienie #GrowWithUs w praktyce. Osiąganie rozwoju i wzrostu jest dla nas czymś naturalnym – mamy je wpisane w DNA. Zawsze wymagamy tego od siebie i projektujemy rozwój wspólnie z klientami. Przesuwamy więc granice agencji sprawiając, że zwiększa się nie tylko skala naszych współprac z partnerami biznesowymi, lecz także liczba obsługiwanych przez nas usług. W 2021 r. średnia liczba usług na kontrahenta wzrosła o 20%, co oznacza, że klienci obdarzają nas zaufaniem i powierzają kolejne obszary swojej digitalowej drogi. To oczywiście wymagało od nas wzrostu i rozwoju kompetencji, aby sprostać rosnącym oczekiwaniom. W ubiegłym roku w ramach idei E-commerce Experts House kontynuowaliśmy rozwój kompetencji zarówno horyzontalnie – w obszarach marketing automation programmatic buying, jak i wertykalnie – w UX, strategii e-commerce, social commerce, kampaniach kreatywnych oraz ASO. W 2022 się nie zatrzymamy i już za chwilę będziemy uruchamiać kolejne usługi wspierające Growth w digitalu dla naszych klientów. 

Powróćmy jednak do liczb – w 2021 r. o 47% rok do roku wzrosły wydatki reklamowe naszych klientów, co przełożyło się na ponad 46 mln 475 tys. zł. Po zainwestowaniu tych budżetów mediowych wygenerowaliśmy u naszych klientów przychody sięgające prawie 0,5 miliarda zł. Myślę, że to dość satysfakcjonujące wzrosty, które pozycjonują nas w koszyku agencji mających impact na rynek. W zeszłym roku wiele się u nas wydarzyło w obszarze przesuwania granicy agencji „od-do”, co przełożyło się na zwiększenie zaufania klientów oraz wzrost wartości inwestycji w nowe obszary digitali. 

Promotraffic traktuje zespół jako ekspertów od branży e-commerce

Oprócz rozwoju talentów i realizowania projektów wynikających ze współpracy z partnerami biznesowymi Promotraffic położyło w 2021 r. duży nacisk na wartość, jaką jest dzielenie się wiedzą. Opowiedz, proszę, jakie działania podejmowaliście na tym polu.

R.S.: W 2021 r. objęliśmy patronatem merytorycznym kierunek „Digital Marketing”, który znajduje się w ofercie edukacyjnej studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Mamy realny wpływ na to kto wchodzi na rynek digitalowy jako specjalista, w jaką wiedzę i doświadczenie jest wyposażony. To niezwykle satysfakcjonujące i cenne ale też odpowiedzialne i czasochłonne. Wierzymy jednak że musimy dbać o rynek, który współtworzymy i korzystać z rzadkiej szansy współtworzenia go. Nasi eksperci opublikowali 120 blogpostów na blogu wewnętrznym, co daje niesamowity zastrzyk konkretnej wiedzy oraz praktyki płynącej z ich doświadczenia. Nasze publikacje i wypowiedzi pojawiały się ponad 200 razy w mediach tj. Marketingibiznes.pl, WirtualneMedia.pl, AdsTalk.pl, NowyMarketing.pl, Rzeczpospolita.pl, Brief.pl czy Startup.pl oraz „Marketer+” i „E-commerce w praktyce”. Opublikowaliśmy też 2 e-booki, które łącznie pobrano ponad 3 tys. razy oraz 9 dokładnych case study ze współpracy z klientami, które stanowią dowód naszej efektywności i pozwalają inspirować się historiami zakończonymi sukcesem. Zbudowaliśmy również organicznie bazę 4 tys. zaangażowanych odbiorców mailingów i zorganizowaliśmy 6 merytorycznych live-ów w obszarze digitalowym. Dzielenie się wiedzą jest także wpisane w nasze DNA, ponieważ oczekujemy od każdego z nas, że będzie dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem zarówno do wewnątrz, jak i na zewnątrz. Jest to naturalnym następstwem budowania kultury #GrowWithUs, ponieważ łączy się z kulturą dzielenia oraz ideą wspólnego rozwoju. 

Rok 2021 przyniósł Wam także rewolucyjne zmiany w zakresie warunków pracy. Aby zwiększyć efektywność działań stworzyliście narzędzia usprawniające pracę i przenieśliście się do całkowicie odświeżonego biura. 

R.S.: To prawda. W lutym wskoczyliśmy do 600-metrowego biura wyposażonego w 74 nowoczesne stanowiska pracy, 7 sal konferencyjnych, game room, chill room i pomieszczenia do nagrywania. Ta inwestycja kosztowała nas ponad 1 mln zł, lecz zagwarantowała wykonywanie pracy w komfortowych warunkach – nawet w dobie pandemii i pracy hybrydowej. 

Skoro już wspomniałeś o wybuchu pandemii, opowiedz nam, proszę, jak wyglądała Wasza praca w czasie wzmożonego reżimu sanitarnego.

R.S.: Właściwie już od marca 2020 r. rozpoczęliśmy pracę w 100%-ach zdalną, którą kontynuowaliśmy przez 3 miesiące. Następnie wdrożyliśmy miękką, nieformalną hybrydę, w ramach której każdy, kto chciał, mógł pracować stacjonarnie – to trwało aż do lutego 2021 r., czyli do momentu przeprowadzki do wyremontowanego biura. Teraz realizujemy model ustrukturyzowanej pracy hybrydowej, który pierwotnie polegał na tym, że począwszy od lipca każdy pracownik musiał pojawić się w biurze przynajmniej przez 1 dzień w tygodniu – w poniedziałek. Zależało nam na tym, żeby integrowali się ze sobą zarówno ludzie, jak i zespoły. 

Później, od września, wprowadziliśmy zasadę 2 obligatoryjnych dni pracy w biurze i już z niej nie zrezygnujemy. Pierwszym dniem pracy stacjonarnej jest poniedziałek, a drugim dzień wybrany przez każdy zespół i dopasowany kompetencyjnie do specyfiki teamów, które ze sobą współpracują. 

Myślę, że ta hybryda nie jest idealnym rozwiązaniem, ponieważ nie każdemu w 100%-ach odpowiada, ale daje elastyczność zarówno tym, którzy preferują pracę zdalną, jak i osobom potrzebującym spotkań w biurze. Choć jest to najlepsze z dotychczas wypracowanych przez nas rozwiązań, to wciąż trzymamy rękę na pulsie i badamy satysfakcję płynącą z pracy. Na pewno już nie zrezygnujemy z pracy hybrydowej, ale zakładamy, że ten model będzie w przyszłości ewoluował. Być może dalszy wzrost i rozwój oraz idące w ślad za nimi ograniczenia związane z powierzchnią biurową sprawią, że będziemy musieli np. zrezygnować ze stacjonarnych poniedziałków i zaczniemy inaczej zarządzać czasem pracy. 

Podczas pandemii zwiększyliście portfel klientów i udało Wam się zwiększyć budżety, które klienci u Was zostawiają, wzrósł też poziom zatrudnienia w firmie. Czy w związku z tak szybkim rozwojem, jak również wyzwaniami generowanymi przez samą sytuację pandemiczną natrafiliście na jakieś wyzwania, z którymi musieliście sobie poradzić? 

R.S.: Od początku pandemii mierzymy się z szeregiem ogromnych wyzwań. Z jednej strony staramy się zapobiegać rozluźnieniu się kultury organizacyjnej w czasie, w którym praca ludzi jest rozproszona. A z drugiej chcemy utrzymać satysfakcję z wykonywanej pracy i odpowiednio ją rozplanować, uwzględniając przy tym interes klienta, organizacji oraz pracownika. Kolejnym wyzwaniem jest też rynek pracownika, który sprawia, że biznes walczący o talenty musi być skuteczniejszy od konkurencji – zarówno pod względem przyciągania, jak i utrzymania pracowników w firmie.

W 2021 r. załoga Promotraffic zwiększyła się o 42%

W takiej sytuacji jeszcze istotniejsze stają się wybierane przez nas inicjatywy inwestycyjne, bo możliwości jest wiele – można np. pchać pieniądze w jakiś beton, dokupując kolejne metry biura lub inwestować je w coś zupełnie innego. My spojrzeliśmy na to szerzej – zainwestowaliśmy zarówno w zakup biura, jak i w systemy IT, które tylko w zeszłym roku pochłonęły ponad 500 tys. zł. Ich znaczenie jest jednak nie do przecenienia, ponieważ nowe narzędzia m.in. wpływają na satysfakcję z pracy, automatyzują wiele działań, pozwalają zaoszczędzić czas i usprawniają komunikację. Wdrożenie centralnego systemu do zarządzania danymi, komunikacją, organizacją i projektami to dla nas milowy krok w rozwoju pod względem automatyzacji oraz usprawnienia wielu procesów. 

Kolejną inicjatywą inwestycyjną z 2021 r. było stworzenie specyfikacji własnego narzędzia do skalowania przychodów e-commerce, które będzie miało swoją premierę w 3. kwartale 2022 r. Na jego wdrożenie otrzymaliśmy dofinansowanie rzędu 650 tys. zł w projekcie wartym 1 mln zł. To narzędzie będzie istotne z perspektywy klienta, ale także pracownika oraz całej organizacji. Myślę, że za kilka miesięcy powstanie wartościowy projekt, który mocno namiesza na rynku, a przy tym zbuduje USP Promotraffic oraz sprawi, że warto będzie z nami współpracować, aby osiągać niestandardowe rezultaty i jeszcze bardziej przyspieszyć swój rozwój. 

Warto podkreślić, że rok 2021 obfitował nie tylko w wyzwania, ale również w wyróżnienia i nagrody. Wygraliśmy Global Social Media Awards w kategorii Best use Social Media for retail, oraz SEM KRK w kategorii: Najlepsza Kampania SEO. Podczas krakowskiego wydarzenia zajęliśmy także 2 miejsce w kategorii: Najlepsza Kampania Google Ads. Uzyskaliśmy też 10 nominacji w ramach European Search Awards za efekty naszych współprac z klientami. 

Po tak udanym roku na pewno mierzycie wysoko. Jakie są Wasze plany na rok 2022?

R.S.: Naszym celem strategicznym jest bycie stabilnym i rekomendowanym pracodawcą, który wspiera swoich pracowników w rozwoju. W ramach tego założenia planujemy realizację bardzo konkretnych inicjatyw, m.in. Akademii Lidera z najlepszymi w Polsce trenerami, której celem będzie przygotowanie kandydatów do pełnienia roli lidera. Tworzymy też projekt funkcjonujący na razie pod roboczą nazwą Akademia Promotraffic, który skierujemy do osób chcących rozpocząć z nami swoją karierę w digitalu. To będzie bardzo duży projekt i spora inwestycja adresowana do stażystów. Uczestnicy projektu zyskają dostęp do wiedzy zagregowanej na platformie e-learningowej. Przejdą też trening offline-owy, przyswajając praktyczne wiadomości pozyskane od naszych ekspertów od digitalu. Docelowo Akademia Promotraffic pomoże pozyskać kompetentnych specjalistów digitalu zarówno nam, jak i rynkowi. 

Zespół Promotraffic

Drugim celem strategicznym jest bycie kompetentnym partnerem na drodze wzrostu digitalu. Będziemy go realizować jako następstwo wdrażania taktyk związanych z dalszym rozwojem horyzontalnym oraz wertykalnym usług. Myślę, że istotnym działaniem realizowanym w ramach rozwoju kompetencyjnego będzie reklama kupowana w modelu programatycznym gdzie wspólnie z klientami szybko się rozkręcamy i wierzymy w to, że ten fragment digitalu będzie dalej szybko rósł. Zamierzamy mocno postawić na inwestycje oraz wdrożenie w Google Marketing Platform. Stawiamy na szybko rozwijający się start technologiczny, który zaimplementujemy do współpracy z obecnymi klientami, spełniającymi odpowiednie warunki. Będziemy też przyciągać nowe biznesy, które chciałyby realizować z nami swoje cele i kampanie w ramach tej technologii. 

Trzecim celem strategicznym Promotraffic, który właśnie redefiniujemy, jest zostanie liderem rynku polskiego wśród niesieciowych agencji wzrostu e-commerce. Obecnie rozmawiamy o tym, kim jest dla nas lider i co musi się stać, żebyśmy mogli sami określić się tym mianem. Z jednej strony chcemy skutecznie adaptować nasze procesy, doświadczenia i e-commerce-owy mindset w biznesie niee-commerce-owym. Ale z drugiej na pewno nie zamierzamy odpuścić współpracy z e-commerce-ami, z którymi działamy bardzo efektywnie. 

Naszym ostatnim celem strategicznym na rok 2022 jest doskonalenie. Jako zarząd we współpracy z kadrą liderską skupiamy się na nim w ramach modelu OKR-owego. Finalnie chcemy sprawić, że nasza organizacja będzie zwinniejsza, sprawniejsza, odchudzona i przyspieszona – mówiąc w skrócie: Promotraffic zacznie działać jeszcze sprawniej.

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl