Marketing i Biznes Biznes Ograniczenie ryzyka walutowego jako sposób na zwiększenie dochodów przedsiębiorstwa

Ograniczenie ryzyka walutowego jako sposób na zwiększenie dochodów przedsiębiorstwa

Od kursu walut zależy dochód przedsiębiorstwa, które prowadzi handel zagraniczny. W skrajnych przypadkach różnica w transakcji wynikająca np. z kursu euro może wynosić nawet kilkanaście procent. Jak można ograniczyć ryzyko zmian kursu walut?

Ograniczenie ryzyka walutowego jako sposób na zwiększenie dochodów przedsiębiorstwa

Źródło: www.pexels.com

Prowadzisz firmę? Wyjedź w gronie liderów biznesu i weź udział w warsztatach z topowymi ekspertami

Sprawdź szczegóły

Ryzyko kursu walut – dlaczego jest takie ważne?

Zmiany kursu walut są bardzo ważne dla przedsiębiorców importujących i eksportujących towary. Od wysokości kursu euro zależy zysk lub strata firmy. Dobrym przykładem zmian w kursach walut jest euro, którego wysokość w ostatnim kwartale w szczytowym momencie wynosiła 4,71 zł, co oznaczało mniejszy zysk dla przedsiębiorców dokonujących transakcji w euro. Obecnie kurs euro oscyluje wokół 4,5 zł, co oznacza większy zysk dla przedsiębiorców. Jeśli chcesz dokonać atrakcyjnej wymiany euro i sprawdzić obecną wysokość kursu https://internetowykantor.pl/kurs-euro/.

Negatywne skutki zmian kursu walut mogą wpływać na wiele sfer funkcjonowania przedsiębiorstw m.in. na ograniczenie budżetu na marketing. Zmienność wysokości kursu walut szczególnie wpływa na eksport i import zagraniczny. Atrakcyjność polskich towarów za granicą jest tym większa, im jest niższy kurs złotego względem euro lub innych walut, tym ceny towarów importowanych do Polski wzrastają.

Wahania kursów walut bezpośrednio wpływają na wysokość zysku lub straty przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach, które mają niską marżę na towarach lub usługach, nawet niewielka zmiana notowań walut może spowodować dużą stratę lub możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnego zysku.

Czy przedsiębiorcy mogą uniknąć ryzyka związanego ze zmianą kursu walut?

Ryzyko zmiany kursu walut przedsiębiorcy mogą ograniczyć poprzez proste działania wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrznym sposobem na zminimalizowanie ryzyka walutowego są:

  • wybranie krajowej waluty do rozliczenia z kontrahentami;
  • stosowanie klauzul waloryzacyjnych;
  • przyspieszenie lub opóźnianie płatności;
  • kompensacje wewnętrzne;
  • zgranie transakcji.

Stosowanie metod wewnętrznych jest mocno ograniczone. Jeśli przedsiębiorca wybierze krajową walutę lub stosowanie klauzul waloryzacyjnych, to jest to przerzucenie odpowiedzialności na partnera biznesowego (co jest rzadko akceptowane). Przyspieszenie i opóźnienia płatności również nie jest korzystne, ponieważ jest ryzykowne – nie wiadomo jaka będzie wysokość kursu w najbliższym czasie. Dlatego wielu przedsiębiorców wykorzystuje terminowe transakcje walutowe. Są to transakcje, w których strony umowy zobowiązują się przenieść środki pieniężne w ściśle określonej kwocie, po określonym kursie waluty. Aktualny kurs walut możesz sprawdzić https://internetowykantor.pl/kursy-walut/.

Transakcje terminowe najczęściej zawierane są z bankami. W określonym w umowie czasie przedsiębiorstwo zobowiązane jest do kupna lub sprzedaży walut po kursie określonym w umowie. Termin realizacji transakcji określony jest również w umowie.

Jeśli transakcje są nierzeczywiste (są to transakcje terminowe z punktu widzenia świadczeniobiorcy). Zobowiązanie jest wykonane dzięki rozliczeniom finansowym, czyli na drodze spełnionego świadczenia. W dniu rozliczenia transakcji następuje rozliczenie między kursem referencyjnym a terminowym.

Ryzyko kursu walut jest nieodłącznym elementem przedsiębiorców importujących lub eksportujących towary oraz rozliczającymi się ze swoimi kontrahentami w walutach obcych. Tym samym wysokość kursu walut wpływa na zysk lub stratę przedsiębiorstwa. Wielu właścicieli firm nie wykorzystuje dostępnych możliwości i nie podejmuje decyzji o wykorzystaniu dostępnych instrumentów zmniejszających ryzyko kursu walutowego.

Materiał Partnera

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl