Marketing i Biznes Luźne Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – jakie praktyki stosują firmy?

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – jakie praktyki stosują firmy?

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu – jakie praktyki stosują firmy?

Prowadzisz firmę? Wyjedź w gronie liderów biznesu i weź udział w warsztatach z topowymi ekspertami

Sprawdź szczegóły

Ostatnie tygodnie i walka z epidemią koronawirusa pokazują, że polskie firmy mają coraz większą świadomość na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. I choć pojęcie CSR ma nad Wisłą stosunkowo krótką historię, to wyraźnie widać, jak umiejętnie wykorzystują je rodzimi przedsiębiorcy.

Czym tak naprawdę jest CSR?

O idei społecznej odpowiedzialności biznesu tak naprawdę zaczęto mówić po dużych kryzysach gospodarczych z pierwszej połowy XX wieku, a konkretniej po wprowadzeniu programu reform amerykańskiego prezydenta, Franklina Delano Roosevelta, znanego jako „Nowy Ład”. Na ten temat w Stanach Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej dużo dyskutowano również w latach 60. i 70., które przyniosły wiele rewolucyjnych zmian społecznych. Samo pojęcie klarowało się przez dekady i powstało na kanwie myślenia o tym, że powodem wielu problemów współczesnego świata, np. degradacja środowiska naturalnego, może być działalność gospodarcza. Dziś CSR, czyli społeczna odpowiedzialność biznesu, to cała strategia, przez którą rozumie się to, że firmy, jako jednostki społeczne, w swojej polityce muszą uwzględniać nie tylko własne interesy i nie mogą zapominać o społeczeństwie. Nie bez powodu używa się określenia „strategia” – działania CSR-owe nie mogą być jednorazowymi aktywnościami skupionymi wokół PR-u, ale nieodłącznym elementem wizji przedsiębiorstw. Dzięki tak prowadzonym praktykom firmy są nie tylko identyfikowane jako część społeczności, ale również mogą zyskać rozpoznawalności i uznanie w oczach potencjalnych klientów lub kontrahentów.

Jakich obszarów dotyczy społeczna odpowiedzialność biznesu?

Specjaliści wyróżniają cztery podstawowe obszary społecznej odpowiedzialności biznesu: rynek, miejsce pracy, społeczeństwo oraz środowisko. Pierwszy dotyczy przede wszystkim odpowiedzialnego zarządzania łańcuchem dostaw poprzez, chociażby, wsparcie lokalnych dostawców czy zwiększanie świadomości (np. tej prośrodowiskowej) wśród partnerów. W kwestii miejsca pracy działania CSR-owe obejmują głównie takie zagadnienia, jak bezpieczeństwo i higiena pracy, różnorodność czy rozwój pracowniczy. W obszarze społeczeństwa działania te mają jeszcze szersze spektrum – skupiają się na integracji społecznej, opiece zdrowotnej, ale w dużej mierze na edukacji oraz formach zaangażowania na rzecz lokalnej (i nie tylko) społeczności. Czwarte zagadnienie, środowisko, to przeciwdziałanie niekorzystnemu wpływowi firmy na środowisko oraz promowanie ekologicznych rozwiązań.

Jak praktyki z zakresu CSR stosują polscy przedsiębiorcy?

Społeczna odpowiedzialność biznesu ma na polskim gruncie różne oblicza. W niektórych firmach skupia się na systematycznych akcjach ukierunkowanych na jeden z wymienionych obszarów, zaś w innych, o nieco większym zasięgu, zaczyna się od wspierania lokalnej gospodarki (o czym więcej tu: https://www.rp.pl/Biznes/200329293-LPP-Tu-mamy-korzenie-tu-placimy-podatki.html) i obejmuje wszystkie aspekty funkcjonowania biznesu. W ostatnich latach świadomość na temat znaczenia działań CSR wśród rodzimych przedsiębiorców znacząco wzrosła i widać to na przykładzie przeglądu akcji z tego zakresu. Jakie rozwiązania najczęściej wybierane są nad Wisłą?

  1. Wprowadzenie zasad EkoBiura – stosowanie segregacji odpadów, papierów z recyklingu, zastąpienie sztućców plastikowych tymi z biodegradowalnych materiałów, wprowadzenie żarówek energooszczędnych, w niektórych przedsiębiorstwach stosuje się również zamiennie do samochodów służbowych rowery miejskie.
  2. Inne działania prośrodowiskowe – tu przede wszystkim wybierane są szkolenia pracowników z tego zakresu (np. z zakresu oszczędzania wody czy energii), akcje sadzenia drzew, zbiórki odzieży do recyklingu, organizowanie Dnia Ziemi, zachęcanie pracowników do udziałach w tematycznych wolontariatach, ale też bardziej złożone procesy jak zobowiązanie się do ograniczenia emisji CO2 w produkcji, wykorzystywanie do przygotowywania produktów materiałów pochodzących z odnawialnych źródeł, ekologicznych, itp.
  3. Akcje skierowane do pracowników – promowanie profilaktyki prozdrowotnej (darmowe badania, organizacja Dni Zdrowia, zachęcanie do aktywności fizycznej poprzez np. karty sportowe czy dofinansowania udziału w imprezach sportowych), pikniki rodzinne, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa, zajęcia sportowe dla pracowników oraz ich pociech, wsparcie rzeczowe lub finansowe, przygotowywania wyprawek szkolnych itd.
  4. Działania na rzecz lokalnej społeczności – w tym obszarze realizowane są różne zbiórki dla regionalnych stowarzyszeń i fundacji (np. schronisk i domów tymczasowych dla zwierząt czy jadłodzielni), akcje w ramach honorowego krwiodawstwa, szkolenia i zajęcia edukacyjne w szkołach (ich profil uzależniony jest od branży, którą zajmuje się dana firma), finansowe i rzeczowe wsparcie dla lokalnych jednostek (np. szpitali czy domów seniorów).

W ostatnich tygodniach, ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną, wiele firm oraz ich pracowników zaangażowało się w pomoc medykom. W mediach można było obserwować akcje szycia maseczek, dostarczania posiłków lekarzom, pielęgniarkom czy ratownikom medycznym, ale też, zwłaszcza w przypadku firm o nieco większym zasięgu, dofinansowania do kupna niezbędnego sprzętu medycznego czy po prostu jego zakup. Działania w dobie kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa były (i nadal są) na tyle duże, że poświęcono im cały 44. edycję regularnie opracowywanego Raportu CSR.


Artykuł opublikowany przy współpracy z LPP S.A

 

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl