Marketing i Biznes Luźne Polscy przedsiębiorcy stawiają na odpowiedzialny biznes

Polscy przedsiębiorcy stawiają na odpowiedzialny biznes

Polscy przedsiębiorcy stawiają na odpowiedzialny biznes

Prowadzisz firmę? Wyjedź w gronie liderów biznesu i weź udział w warsztatach z topowymi ekspertami

Sprawdź szczegóły

Organizacje badające na co dzień społeczną odpowiedzialność biznesu nad Wisłą zauważają, że coraz więcej przedsiębiorców prowadzi swoją działalność z uwzględnieniem dbałości o lokalną społeczność czy ochronę środowiska. Według raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w 2019 roku liczba zgłoszonych inicjatyw społecznych wzrosła o prawie 10% w porównaniu z poprzednimi latami.

 

CSR elementem strategii firmy

O społecznej odpowiedzialności biznesu (z ang. corporate social responsibility – CSR) na szerszą skalę w naszym kraju zaczęto mówić po 1989 roku. Pojęcie to jednak w krajach anglosaskich funkcjonowało już co najmniej od drugiej połowy poprzedniego wieku.

Społeczną odpowiedzialność biznesu definiuje się jako koncepcję, która zakłada, że firmy, jako jednostki społeczne, powinny uwzględniać we wszystkich obszarach swojego funkcjonowania dobro społeczeństwa. Międzynarodowa Organizacja Standaryzacyjna w opracowanej przez siebie normie mówi o odpowiedzialności przedsiębiorców za podejmowane przez nich decyzje i ich wpływ na ludzi oraz otoczenie. Wśród obszarów realizowanych w obszarach CSR wymienia się zrównoważony rozwój, wsparcie regionalnych inicjatyw, tworzenie bezpiecznych miejsc pracy (w których respektowane są prawa pracowników i dba się o ich rozwój) oraz promowanie działań wspierających dbanie o ochronę środowiska naturalnego.

W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojęcie to przeszło wiele przeobrażeń, ale współcześnie uznaje się społeczną odpowiedzialność biznesu za element strategii każdej firmy. Nie może być jednorazową aktywnością, ale przemyślanym działaniem, uwzględnionym w wizji firmy i zgodnym ze wszystkimi zakresami jej funkcjonowania (od produkcji, przez rekrutacje pracowników, po relacje z klientami oraz potencjalnymi kontrahentami).

Odpowiedzialne firmy atrakcyjniejsze dla inwestorów, pracowników i klientów

Wzrost świadomości firm na temat ich wpływu na środowisko i społeczeństwo jest w Polsce widoczny. Z roku na rok zwiększa się liczba zgłaszanych inicjatyw społecznych – według raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” w 2019 roku zanotowano poprawę o blisko 10% w porównaniu z poprzednimi latami, ale i nie tylko. Już w 2016 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie wskazywała na 25 spółek giełdowych odpowiedzialnych społecznie – od momentu pierwszej publikacji wspomnianego rankingu, czyli od 2009 roku ich wartość wzrosła o 50% (w badaniu uwzględniano jakość raportowania o działaniach, ład informacyjny, czynniki społeczne czy środowiskowe oraz relacje z klientami). Co więcej, według tej analizy takie firmy były zdecydowanie atrakcyjniejsze dla inwestorów, ale też pracowników i klientów, którzy mają współcześnie większą świadomość na temat wpływu biznesu na otoczenie. Ale na tym nie koniec, bo w tym samym roku Forum Odpowiedzialnego Biznesu wskazywało na to, że polskie firmy coraz bardziej angażują się w realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ustalonych na forum ONZ – pokazuje to, że przedsiębiorcy nie są obojętni i dostrzegają potrzeby społeczne.

Możliwości polskich firm

Przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu jest coraz więcej. Firmy m.in. wspierają krajową gospodarkę (o czym więcej można przeczytać tu: https://www.pb.pl/polska-firma-rodzinna-wedlug-lpp-977517), ale też mają większe poczucie wspólnoty i wykazują inicjatywy pomocowe. Do popularnych działań CSR zaliczyć można coraz przyjaźniejszy proces rekrutacji, stosowanie ekologicznych rozwiązań w biurach i zakładach czy współpracę z lokalnymi instytucjami (np. uczelniami, szkołami, fundacjami). Dużą zmianę wśród przedsiębiorców pokazały też ostatnie miesiące i walka w pandemią koronawirusa. Polskie firmy, które w 2019 roku zostały uznane za te najbardziej odpowiedzialne społecznie przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (np. LPP SA, Polpharma czy Żywiec Zdrój), ale także małe i średnie biznesy zaangażowały się w pomoc szpitalom i instytucjom medycznym zarówno poprzez wsparcie finansowe i rzeczowe. Wielu z nich udało się to przy ogromnym wsparciu własnych pracowników i współpracy z innymi jednostkami.


Artykuł sponsorowany

Źródło zdjęcia: https://stock.adobe.com

Podziel się

Zostaw komentarz

Najnowsze

Powered by: unstudio.pl