Mapa mentorów | Marketing i Biznes

Łukasz Gągała

Łukasz Gągała

Łukasz Gągała

co-founder @ PIASECKI GĄGAŁA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa
Informacje
Przychód

0.6 mln PLN

Wielkość zespołu

8 osób

Finansowanie

Model biznesowy

Usługi B2B

Bio

Księgowy, programista i pasjonat sportu. Studiował Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej oraz Informatykę i Ekonometrię na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Specjalizuje się w księgowości funduszy inwestycyjnych, księgowości startupów i firm sektora MŚP. W ramach biura rachunkowego pełni rolę głównego księgowego, zajmuje się księgowością spółek. Nadzoruje procesy księgowe i kadry. Dostarcza specjalistyczne rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów oraz odpowiada za techniczną stronę księgowości.
W wolnym czasie podnosi ciężary, biega, jeździ na rowerze i pływa. Szczyci się tym, że sam przygotowuje własne posiłki.

Kontakt

Email: lukasz.gagala@piaseckigagala.pl

Telefon: 796 778 316

Linkedin: https://www.linkedin.com/in/%C5%82ukasz-g%C4%85ga%C5%82a-331930a4/

WWW: https://www.piaseckigagala.pl/

Dostępne konsultacje: NIEPowered by: unstudio.pl