Webinar | 2023-10-16 | 12:00

Twoja Marka – Twój Zysk.

Jak chronić oznaczenia na różnych etapach rozwoju biznesu i wygrywać!

Rejestracja uczestników:Już 16 października o 12:00 spotkamy się na bezpłatnym webinarze, na którym dowiesz się jak jak chronić oznaczenia na różnych etapach rozwoju biznesu i wygrywać!

Z webinaru dowiesz się:

Procesu tworzenia oznaczenia: Zdobędziesz wiedzę na temat kroków niezbędnych do stworzenia skutecznego znaku towarowego, począwszy od koncepcji po finalne oznaczenie.

Najważniejszych aspektów nabycia prawa do znaku: Zrozumiesz kluczowe elementy związane z prawem własności intelektualnej oraz jakie kroki podjąć, aby uzyskać prawa do swojego znaku towarowego.

O możliwościach ochrony znaku towarowego: Pozyskasz informacje na temat różnych metod ochrony znaku towarowego oraz zyskasz wiedzę, czy i kiedy warto przeprowadzić jego rejestrację, zważywszy na korzyści i koszty związane z tym procesem.

Odpowiedzi na te i inne pytania poznamy 16.10.2023 o godzinie 12:00 podczas webinaru „Twoja Marka – Twój Zysk„.

Swoją wiedzą i doświadczeniem podzieli się:
Małgorzata Furmańska

O czym będziemy rozmawiać?

Obowiązek używania znaku pod rygorem sankcji prawnych
Efektywne metody ścigania naruszeń znaku towarowego
Optymalizacja kosztów tworzenia i utrzymywania portfolio znaków towarowych

GOŚĆMałgorzata Furmańska

jest radczynią prawną, specjalizującą się w prawie własności przemysłowej (IP), zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, prowadzi wykłady i szkolenia z tego zakresu.
Ogromne doświadczenie w reprezentowaniu firm przy sporach o znaki towarowe, jak również o zaniechanie czynów nieuczciwej konkurencji (także w Internecie) zdobywała w warszawskich kancelariach prawnych, a od 2011 roku jest związana z Kancelarią JWP Rzecznicy Patentowi. Małgorzata Furmańska reprezentuje przedsiębiorców wdrażających nowoczesne rozwiązania, a także współpracuje w przygotowywaniu strategii zabezpieczenia praw twórców wynalazków w zakresie nowych technologii m.in. rozwiązań informatycznych (AI) czy działań w metaverse. Doradza firmom przy zawieraniu umów licencyjnych, a także sporządza i weryfikuje dokumentację związaną z zabezpieczeniem własności intelektualnej w kontekście wdrażania innowacji pracowniczych w przedsiębiorstwach.

Zapisz się teraz i weź udział!

Rejestracja uczestników:Powered by: unstudio.pl