#15 Prasówka e-commerce – już 13% Polaków robi zakupy spożywcze w sieci, jest coraz więcej skarg na zagranicznych sprzedawców!

Polska E-delikatesy tylko w dużych miastach? Według Eurostatu, 13% Polaków chociaż raz zrobiło zakupy spożywcze w e-delikatesach. Jest to dwuprocentowy skok względem roku poprzedniego. Jednocześnie łatwo zauważyć, że zainteresowanie tego typu zakupami jest największe w najgęściej zaludnionych częściach kraju. To duże aglomeracje cieszą się lojalnymi i często powracającymi klientami. W mniejszych miastach i na terenach słabiej zaludnionych odsetek osób robiących zakupy online w delikatesach spada do około 7%. … Czytaj dalej #15 Prasówka e-commerce – już 13% Polaków robi zakupy spożywcze w sieci, jest coraz więcej skarg na zagranicznych sprzedawców!