Stowarzyszenia firm IT, czyli jak być koordynatorem kilkudziesięciu szefów

Rozmowa z Martą Fudali, koordynatorką we wrocławskim klastrze nowych technologii ITCorner. Zacznijmy od podstaw – co to w ogóle są klastry? Z definicji to grupa przedsiębiorstw, które działają na jednym obszarze geograficznym i prowadzą biznes w podobnych sektorach. Można powiedzieć, że główną zasadą funkcjonowania takich organizacji jest łączenie sił, uzyskanie takiego efektu we współdziałaniu, który nie byłby osiągalny dla poszczególnych członków działających samodzielnie. Jak to się odbywa? To oczywiście zależy od struktury … Czytaj dalej Stowarzyszenia firm IT, czyli jak być koordynatorem kilkudziesięciu szefów