Alkohol prezentowany w mediach – co na to prawo?

Ze względu na negatywny wpływ alkoholu na zdrowie ustawodawca postanowił ściśle określić możliwości reklamowania napojów wyskokowych w mediach. Okazuje się jednak, że od reguły zdarzają się wyjątki. Zasady ogólne Ogólną zasadą wynikającą z „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi” jest zakaz reklamy napojów alkoholowych. Ustawa posługuje się definicją zawartą w art. 46, który stanowi, że napój alkoholowy to produkt przeznaczony do spożycia, zawierający alkohol etylowy pochodzenia rolniczego, przekraczający … Czytaj dalej Alkohol prezentowany w mediach – co na to prawo?